Koronakrisen og privatøkonomi: Dette har skjedd denne uken

Koronakrisen får mange privatøkonomiske følger. Her kan du lese noen av de viktigste nyhetene fra den siste uken. Bildet viser to femhundrelapper. Foto: Nils S. Aasheim/ Norges Bank

Privatøkonomien til de fleste av oss blir berørt på én eller flere måter som følge av koronakrisen. Her er en oppsummering av den siste ukes hendelser som får økonomiske konsekvenser.

Hver uke presenterer Pengenytt en oppsummering av siste ukes privatøkonomiske nyheter.

Her kan du lese de forrige sakene:

Uke 16: Slik har koronakrisen påvirket vår privatøkonomi (omhandler blant annet arbeidsledighet, lønnsoppgjør, boliglånsrenter, boligmarkedet, kronekurs og drivstoffpriser)

Uke 17: Dette betyr koronakrisen for din økonomi (omhandler blant annet ny kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, lønn og pensjon til permitterte og trekk i sykepenger ved brudd på myndighetenes reiseråd)

Denne uken har følgende skjedd som kan få konsekvenser for din lommebok og deg som forbruker:

Annonse:


Nedgang i arbeidsledigheten, men fra et veldig høyt nivå

Tirsdag la Nav frem statistikk som viser at totalt 430.000 personer nå er registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak.

Det er 3000 færre enn for to uker siden.

287.000 av disse er registrert som helt ledige, 130.000 som delvis ledige og 13.000 som arbeidssøkere på tiltak.

Totalt var dermed 15,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos Nav.

– I løpet av de siste to ukene har vi sett en halvering av antallet nye arbeidssøkere som registrerer seg hos Nav, men det er fortsatt mange sammenlignet med før koronatiltakene. Fortsatt oppgir de fleste nye arbeidssøkere permittering som årsak til at de må melde seg hos Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar til tallene.

Arbeidsledigheten er nå høyest innen reiseliv og transport, hvor 28,1 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos Nav. Deretter følger butikk- og salgsarbeid samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 16,4 prosent og 15,8 prosent.

Diagrammet viser antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Ukentlig tall for 2020, unntatt uke 16 (påske). Kilde: Nav

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Lav oljepris kan føre til flere oppsigelser

De siste dagene har det vært en kraftig nedtur i oljemarkedene, hvor det tirsdag ble en negativ oljepris på minus 37 dollar fatet for WTI-kontrakter med levering i mai, skriver E24.

Nordsjøoljen falt onsdag ned til 15,97 dollar per fat på det laveste; et prisnivå vi ikke har sett siden november 2001, ifølge data fra EIA (US Energy Information Administration).

Årsaken til den lave oljeprisen er blant annet redusert aktivitet i den globale økonomien, som fører til at oljelagrene fylles opp.

– Oljeprisfallet kan forsterke en allerede kraftig nedgang i norsk økonomi. Dersom det lave prisnivået vedvarer, vil det ha stor betydning for lønnsomheten i næringer som står for tusenvis av norske arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en uttalelse til NTB.

Onsdag skrev Stavanger Aftenblad at Aker BP, som det første av de store oljeselskapene, har startet med nedbemanning som følge av dystre fremtidsutsikter i bransjen.

Foreløpig har ikke Aker BP offentliggjort noe tall, men det er ifølge avisen snakk om at flere hundre stillinger skal bort.

Selskapet har per i dag rundt 1700 fast ansatte og rundt 600 innleide konsulenter.

Les også: Derfor er prisen på bensin og diesel nå nede på ti-tallet enkelte steder

Nå blir det lov å studere mens man går på dagpenger

Regjeringen har nå gjort det enklere å ta utdanning og samtidig motta dagpenger.

En ny midlertidig ordning gjør at alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos Nav får utbetalt dagpenger som vanlig. Dette gjelder for alle typer kurs og opplæring.

Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring og dagpenger.

– Mange av de som nå ufrivillig står utenfor arbeidslivet ønsker å bruke tiden på å sørge for at de har relevant og tidsriktig kunnskap når de etterhvert skal tilbake til den gamle jobben sin. Samtidig er mange avhengige av dagpengeutbetalingene for å få hverdagen til å gå opp. Denne løsningen vil være bra både for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgivere og samfunnet som helhet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Selv om du nå kan ta utdanning og samtidig motta dagpenger, er det fremdeles et krav om at du må være en aktiv jobbsøker og at du må være tilgjengelig dersom du får et jobbtilbud.

Den midlertidige ordningen varer i første omgang frem til 1. september.

PS: I dag melder Kunnskapsdepartementet at det i år er over 150.000 personer som har søkt studieplass universiteter og høgskoler, og at dette er rekordhøyt. Antallet er rundt 12.000 flere enn i 2019, og utgjør en økning på 8,7 prosent. I tillegg har over 9400 søkt seg til fagskolene.

Les også: Seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Kraftig fall i nyboligsalget og SSB nedjusterer prognosene for boligprisene

Fra midten av februar til midten av april er det solgt 1557 nye boliger, 34 prosent færre enn samme periode i fjor.

Det går frem av rapporten Econ Nye Boliger fra Samfunnsøkonomisk analyse, ifølge E24.

Nyboligsalget er dessuten 32 prosent lavere enn forrige tomånedersperiode.

«Tiltakene mot corona har ført til en klar nedgang i salget. Etter 12. mars var salget 44 prosent lavere enn måneden før. Det er særlig Østlandet som trekker ned», står det blant annet i rapporten.

I dag presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) en ny prognoserapport for norsk økonomi, og der går det frem at boligprisene trolig vil falle i år og neste år. 

– Koronapandemien har medført at norsk økonomi nå er i en lavkonjunktur som sannsynligvis vil vare i flere år framover, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

«Selv om boliglånsrentene nå er rekordlave, vil utsikter til beskjeden inntektsvekst og generell usikkerhet om den økonomiske utviklingen framover trolig føre til fortsatt fallende boligpriser gjennom store deler av 2020, før de deretter tar seg langsomt opp igjen. Ved utgangen av 2023 ventes boligprisene å være om lag 5 prosent høyere enn ved inngangen til 2020», står det i rapporten.

Statistisk sentralbyrå har nedjustert sine boligprisprognoser kraftig siden desember. Kilde: SSB

Les også: Nå kan du få boliglån med effektiv rente på 1,68 prosent

Kan få negative innskuddsrenter

Norges Bank satt ned styringsrenten to ganger i mars med til sammen 1,25 prosentpoeng, slik at renten etter kuttene nå er på 0,25 prosent.

Etter begge rentenedsettelsene fulgte bankene opp med å redusere både sine boliglånsrenter og innskuddsrenter.

Som Pengenytt skrev torsdag er de laveste boliglånsrentene nå på godt under to prosent, og lavere kan de bli.

Pengemarkedsrenten (3 mnd Nibor) har nemlig falt fra 1,13 til 0,61 prosent siden bankene varslet det siste rentekuttet den 23. mars, noe som utgjør et fall på 0,52 prosentpoeng.

Dermed er bankenes finansiering betydelig billigere enn for noen uker siden.

De fleste innskuddsrentene er nå på null prosent. Etter gebyrer betyr det i praksis at du må betale for å ha penger i banken.

Med ytterligere fall i pengemarkedsrentene kan det bli negative innskuddsrenter også i Norge, slik det nå for eksempel er i mange danske banker.

Les også: Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

Forbruksgjelden synker

Ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at vi har kvittet oss med 7,5 milliarder kroner i forbruksgjeld siden nyttår, skriver Finans Norge på sine nettsider.

Mesteparten av dette er nedbetaling av utestående på kredittkort.

Totalt har nå nordmenn usikret gjeld på 169,1 milliarder kroner.

– Det er positivt at forbruksgjelden synker og det er en god indikasjon på at innstrammingene virker, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård.

– Det er også godt å se at koronakrisen ikke har medført at norske husholdninger har vært nødt til å ty til forbrukslån og kredittkort for å få hverdagen til å gå rundt, sier Nergård.

Les også: Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Snart åpner frisører og kroppspleie

Virksomheter som blant annet frisører, fotpleiere, hudpleiere og tatoverer vil kunne holde åpent fra mandag 27. april.

Helsedirektoratet har utviklet en veileder som beskriver hvordan virksomhetene skal forebygge korona-smitte.

Veilederen sier blant annet at:

  • Det må være rutiner for rengjøring av lokaler, redusert kontakt mellom ansatte og mellom kunder, og god hånd hygiene.
  • Ansatte skal bli hjemme eller forlate arbeidsplassen umiddelbart dersom de utvikler feber eller symptomer på luftveisinfeksjon.
  • Virksomheten kan ikke ta imot kunder med disse symptomene eller som er i karantene eller isolasjon.
  • Det er viktig at virksomhetene har oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid. Det er i tilfelle det er nødvendig med smitteoppsporing.
  • Ved timebestilling skal kundene få informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke regler som gjelder.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Lånerammen til Husbanken økes med over 30 prosent: Flere skal få eie egen bolig

Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Vurderer du å lease bil? Her er syv typiske feller

Mange bør nå endre skattekortet sitt