Dette betyr koronakrisen for din økonomi – uke 16

Koronakrisen får mange privatøkonomiske følger. Her kan du lese noen av de viktigste nyhetene fra den siste uken. Bildet viser bunker med femhundrelapper. Foto: Nils S. Aasheim/ Norges Bank

Privatøkonomien til de fleste av oss blir berørt på én eller flere måter som følge av koronakrisen. Her er en oppsummering av den siste ukes hendelser som får økonomiske konsekvenser.

Torsdag i forrige uke publiserte Pengenytt en sak som viste hvordan koronakrisen har påvirket vår privatøkonomi så langt.

Den tok blant annet for seg arbeidsledighet, lønnsoppgjør, boliglånsrenter, boligmarkedet, kronekurs og drivstoffpriser.

Siden den gang har det imidlertid skjedd mye, og det er derfor på sin plass å komme med en oppfølger-sak.

Følgende nytt kan få konsekvenser for din lommebok og deg som forbruker fremover:

Ny kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det er nå vedtatt en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av sin inntekt, melder Nav.

Den midlertidige ordningen skal dekke opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6 G (i underkant av 600.000 kroner), og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger.

Ordningen omfatter de som har hatt inntektsbortfall etter den 16. mars, og kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet.

Nav er i gang med å lage en digital løsning som gjør at utbetalingene kan skje automatisk, og forventer at søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Permitterte kan fortsette i tjenestepensjonsordningen

I mars gikk arbeidstakerorganisasjonen Parat ut og advarte mot at du kan miste opparbeidede pensjonsrettigheter ved permittering.

For ved permittering er hovedregelen i pensjonslovene at arbeidstaker meldes ut av tjenestepensjonsordningen.

Før påske foreslo derfor regjeringen lovendringer som medfører at de ansatte kan opprettholde sine medlemskap i tjenestepensjonsordningen, noe Stortinget nå har sluttet seg til.

Ifølge Finans Norge er det mest sentrale i lovendringen at:

  • permitterte ansatte som etter dagens regler ikke har krav på å beholde medlemskapet likevel kan opprettholde medlemskapet i den situasjonen vi er inne i. Dette vil bidra til å unngå masseutstedelse av pensjonskapitalbevis og fripoliser.
  • permitterte ansatte kan beholde medlemskapet uten at bedriften behøver å betale for sparing eller uføredekninger. Permitterte ansatte kan tegne fortsettelsesforsikring, slik at disse dekningene også gjelder under permitteringsperioden.

Forslagene er gitt en varighet på seks måneder.

Les også: Privatøkonom mener banker og forsikringsselskap bevisst sprer pensjonsfrykt

Øker lønnskompensasjonen til permitterte

Normalt har arbeidsgiver lønnsplikt i 15 dager etter at ansatte blir permitterte.

Fra 20. mars reduserte regjeringen denne perioden til to dager for å begrense den økonomiske belastningen av koronapandemien på arbeidsgiverne. 

Denne uken ble det imidlertid klart at de permitterte også skal sikres full lønn inntil 6 G fra dag 3 til og med dag 20, og at staten tar regningen, melder Arbeids- og sosialdepartementet.

De permitterte kommer med andre ord bedre ut med den nye midlertidige ordningen enn de ville gjort med gamle regler.

Ordningen omfatter også permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter.

Ved beregning av ytelsen legges det grunn 260 arbeidsdager i året, og dermed 21,7 dager per måned. Når ytelsen skal dekke 18 dager, innebærer det at den skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn.

Permitterte fra en deltidsjobb får ytelsen i like mange kalenderdager som en som jobber full tid.

Endringene gjelder fra 20. mars og permitterte vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass.

Les også: Nesten en tredjedel av statsbudsjettet går til trygde- og pensjonsutbetalinger gjennom Nav

Annonse:


Tiltak for permitterte lærlinger

Nye tall viser at det er om lag 4000 lærlinger som har blitt permittert som følge av korona-situasjonen.

Nå setter regjeringen i gang tiltak slik at flest mulig kan ta fag- eller svenneprøven uten vesentlig forsinkelser, melder Kunnskapsdepartementet.

Det foreslås blant annet noen forskriftsendringer om dispensasjon fra kravene til fag- og svenneprøver for de som rammes av koronasituasjonen.

– Det ene unntaket dreier seg om at fylkeskommunene kan fravike kravet om at hele prøvenemnda må være tilstede ved oppstart og avslutning av prøven. Et annet unntak er at læretiden kan kortes ned, etter at lærlingen har bestått fagprøven, dersom lærlingen har vært permittert på grunn av koronasituasjonen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Et annet alternativ er at fylkeskommunene kan tilby en alternativ opplæring i skolen til permitterte lærlinger, så lenge smittevernstilsynet tilsier det.

Les også: Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren vil beholde stipendet selv om de tjener for mye

For å sikre viktig arbeidskraft i helsevesenet under koronakrisen, fjerner regjeringen midlertidig grensen for hvor mye studenter kan tjene uten at de mister stipendandelen på studielånet sitt.

Det gjelder studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler som arbeider i helse- og omsorgssektoren, uavhengig av hva de studerer.

– Koronakrisen har ført til et press på hele helse- og omsorgssektoren. Det betyr at behovet for ekstra arbeidskraft har økt. Vi mener det er urimelig hvis de som stiller opp skal få et økonomisk tap på det. Derfor gjør vi denne endringen slik at studentene som bidrar slipper å bekymre seg over å jobbe for mye til at de får beholde stipendet sitt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Fritaket for inntektsgrensen gjelder frem til 31. august, og rent praktisk vil dette gjøres opp når Lånekassen i 2021 behovsprøver inntekt fra skatteoppgjøret for 2020.

Studenter som har tjent over inntektsgrensen som følge av arbeid innen helse- og omsorgsektoren vil da få beskjed om å sende inn dokumentasjon på dette til Lånekassen for å få omgjort deler av studielånet til stipend.

Les også: Dette må gifte, samboere og småbarnsforeldre sjekke i skattemeldingen

Salgstallene til Vinmonopolet har økt kraftig, og WHO vil ha restriksjoner på tilgangen til alkohol

Vinmonopolet har solgt mellom 2,0 og 2,1 millioner liter ukentlig på landsbasis etter koronautbruddet, mot et gjennomsnittlig salg på knappe 1,6 millioner liter per uke i 2019.

– Vinmonopolets salg har økt etter koronautbruddet, men ikke mer enn vi kunne forvente med tanke på at grensehandel, taxfree på ferger og flyplasser og skjenking på restauranter, barer og caféer for en stund har stoppet nesten helt opp, sier kommunikasjonsjef i Vinmonopolet Jens Nordahl i en kommentar.

Vinmonopolet vet ikke om alkoholkonsumet har gått opp eller ned under koronakarantenen, men viser til at resultatene fra Opinions Norsk koronamonitor (31. mars 2020) indikerer stabilt eller svakt fallende alkoholkonsum i Norge under pandemien.

Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk denne uken ut med en oppfordring til styresmaktene i hvert enkelt land om å innføre restriksjoner mot alkoholbruk under koronapandemien.

Dette fordi alkoholbruk er ødeleggende for både den fysiske og psykiske helsen, samt fører til mer vold og skader.

WHO mener den medisinske beredskapen bør belastes minst mulig med denne typen problemer nå.

Les også: Her skal Vinmonopolet åpne nye butikker i 2020

Indre grensekontroll videreføres

Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset.

Tidligere denne uken ble det besluttet at tiltakene skal videreføres i 20 nye dager fra og med 15. april, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Kontrollen utføres på land-, luft-, og sjøgrenser, og innebærer at alle som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon.

− Det vil fortsatt være mulig å reise til og fra Norge for norske statsborgere, men reisende må være forberedt på å kunne dokumentere eget statsborgerskap ved alle landets grenseoverganger. Det anbefales derfor å medbringe pass for å lette grensekontrollen, også ved reiser innenfor Norden, uttalte politidirektør Benedicte Bjørnland til egne nettsider i mars.

Les også: Kraftig fall i pengemarkedsrentene kan bety enda billigere boliglån

Svenskehandel kan komme til å koste dyrt

På tross av myndighetenes anmodning om at vi skulle holde oss hjemme i påsken, pådro over 2000 personer seg 14 dagers karantene etter å ha vært i Sverige og handlet i løpet av høytiden, meldte NRK onsdag.

Dette vakte sterke reaksjoner, og i dag fastsatte Sosial- og Arbeidsdepartementet en ny forskrift som gjør at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

– Det er urimelig at personer som bevisst bryter reiserådene fra myndighetene skal få sykepenger mens de er i karantene. Vi endrer derfor reglene slik at man i denne situasjonen kan nektes sykepenger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– Alle må bidra i dugnaden. Dette er et tydelig signal til dem som spekulerer i dette: De kan ikke forvente å sitte hjemme med full lønn på statens regning når de med viten og vilje har brutt reiseråd, sier statsråden videre.

Les også: Du kan spare 10.000 kroner i året ved å kjøpe snus på nett

Dobling av pakker levert til postkassen

Økningen for «Pakke i postkassen» har vært enorm, melder Posten.

Enkelte dager har det vært mer enn en dobling, sammenlignet med samme dager i fjor.

– Posten ønsker å bidra slik at innbyggerne i Norge får en så enkel hverdag som mulig også i en krisetid. Derfor har vi midlertidig økt vektgrensen på sendingene fra to til fire kilo. Det gjør at flere får glede av tilbudet, sier konsernsjef Tone Wille i meldingen.

«Pakke i postkassen» er et tilbud Posten har til nettbutikker som selger småvarer. I motsetning til vanlige brevsendinger er det mulighet for sporing, slik det er for ordinære pakker.

Kravet for å benytte løsningen er som navnet sier at pakken får plass i postkassen.

Nå kan postkassen også brukes til å sende brev og pakker, og volumet på dette tilbudet er tidoblet fra siste uke i februar til siste uke i mars.

Posten tar for tiden ikke ekstra betalt for å plukke opp sendinger fra egen postkasse.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Skattekalender for 2020: Her er de viktigste datoene

Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Disse to triksene kan spare deg for tusenlapper i boliglånsrenter

Dette skjer om du overfører penger til feil konto