Kraftig fall i pengemarkedsrentene kan bety enda billigere boliglån

Bankene varslet betydelige kutt i boliglånsrentene i mars, men nå kan det komme enda mer. Bildet er et flyfoto av Lillestrøm. Foto: GAD/ Wikimedia commons

Når bankene i mars unnlot å sette ned boliglånsrentene tilsvarende kuttene i styringsrenten, viste de blant annet til utviklingen i markedsrentene. Nå holder ikke det argumentet lenger.

I mars satte Norges Bank ned styringsrenten med totalt 1,25 prosentpoeng gjennom to rentekutt på hhv 0,50 og 0,75 prosentpoeng.

Styringrenten gikk da fra 1,50 prosent til 0,25 prosent på en drøy uke.

Etter begge rentenedsettelsene fulgte bankene opp med å redusere sine boliglånsrenter. Dog ikke med like mye som reduksjonen i styringsrenten.

De fleste bankene kuttet nemlig rentene kun med inntil 0,85 prosentpoeng samlet sett.

– Det er viktig for oss å følge opp renteendringen som er kunngjort av Norges Bank, samtidig må vi hensynta utviklingen i markedsrentene, uttalte John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge, i en melding etter det ene kuttet.

Med det indikerte Sætre at renten på bankenes lån fra det profesjonelle pengemarkedet, som brukes til å yte boliglån til oss bankkunder, ikke hadde falt tilsvarende kuttene i styringsrenten.

Også DNB, Danske Bank og flere andre banker begrunnet den forsiktige rentenedsettelsen med stor usikkerhet i rentemarkedet og at pengemarkedsrenten holdt seg høy.

Les kommentaren fra Finans Norge: Vanskelig å sette utlånsrentene

Annonse:


Bankene kan ikke love noe

Siden bankene varslet det siste rentekuttet rundt den 23. mars, har pengemarkedsrenten (3 mnd Nibor) falt fra 1,13 til 0,90 prosent, noe som utgjør et fall på 0,23 prosentpoeng.

Pengemarkedsrenten (3 mnd Nibor) har falt med 0,23 prosentpoeng siden bankene varslet det siste rentekuttet. Skjermdump: Sparebank 1 Østlandet

Pengenytt har derfor kontaktet et utvalg banker for å høre om de nå vil foreta et tredje rentekutt.

– Vi følger markedet tett og skal tilby kundene våre konkurransedyktige priser. Eventuelle endringer kan vi ikke kommentere. Det har vi heller ikke lov til, svarer Marte Anundsen Vilming, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

– Vi følger markedet fortløpende og skal være konkurransedyktige på pris, utover det kan vi ikke kommenterer fremtidig rentesetting, opplyser Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea.

– Vi følger markedet løpende og vil være konkurransedyktige, er svaret fra Helene Lund, kommunikasjonsrådgiver i Storebrand.

Pengenytt velger å ikke publisere svarene fra Sparebank 1 Østlandet og Danske Bank, da de er veldig like de over.

Les også: Slik har koronakrisen påvirket vår privatøkonomi

BN Bank eneste bank med tre rentekutt

Endre Jo Reite, privatøkonom og direktør for personmarkedet i BN Bank. Foto: BN Bank ASA/ Geir Mogen

Akkurat som alle andre banker, varslet BN Bank to rentekutt i mars.

Det første kuttet som ble varslet 18. mars var på inntil 0,50 prosentpoeng. Det andre som ble varslet 23. mars var på inntil 0,40 prosentpoeng.

Rett før påske sendte banken ut en ny melding til sine kunder om at renten settes ned ytterligere 0,15 prosentpoeng på samtlige boliglån.

«Vi er i en ekstraordinær situasjon der pengemarkedet endrer seg svært raskt, og vi følger tett med for at våre kunder skal få riktig pris. Derfor justerer vi renten på boliglån for tredje gang på kort tid», står det som begrunnelse.

BN Bank har med det totalt kuttet renten på boliglån med 1,05 prosentpoeng, noe som er en god del mer enn de andre. 

Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank opplyser til Pengenytt at han har lagt merke til at de andre bankene nå massivt har begynt å markedsføre fastrentelån igjen. Reite tror dette er for å kunne opprettholde gode marginer på sine utlån.

Med økt fokus på fastrentelån tar nemlig bankene bort oppmerksomheten fra dyre flytende renter.

PS: De billigste boliglånsrentene ligger nå på i underkant av to prosent, litt avhengig av lånebeløp og belåningsgrad, ifølge Finansportalen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nordeas største eier: Kundene bør betale for å ha penger i banken

Nå kan du få boliglån med automatiske rentekutt etterhvert som lånet nedbetales

I noen banker kan du tape flere titalls tusen kroner om du avslutter fastrentelånet før tiden

Disse to triksene kan spare deg for tusenlapper i boliglånsrenter

Dette skjer om du overfører penger til feil konto

Dette må gifte, samboere og småbarnsforeldre sjekke i skattemeldingen