Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Navs pensjonskalkulator har gitt feil beslutningsgrunnlag for ti årskull av 61-åringer, eller over en halv million pensjonister, ifølge pensjonsekspert Birger Myhr. Nav er imidlertid helt uenig. Bildet viser Navs kontorer på Tøyen i Oslo. Innfelt: Birger Myhr. Foto: Wikimedia/ Privat

Navs pensjonskalkulator har villedet blivende pensjonister i snart ti år, noe som har resultert i vedvarende dårlig økonomi for flere av dem, ifølge pensjonsekspert Birger Myhr.

Birger Myhr, som er mannen bak Pensjonseksperten AS, har drevet med pensjonsrådgivning for bedrifter, næringsdrivende og enkeltpersoner i drøye 15 år.

I et blogginnlegg på sine nettsider skriver han at Nav har bidratt til at andelen eldre med betalingsproblemer har steget de siste årene.

Det begrunner han med at etaten i snart ti år har vært med på å skape et inntrykk av at det er lønnsomt å starte tidlig uttak av alderspensjon fra folketrygden.

Pensjonskalkulatoren på Navs nettjeneste Din Pensjon har nemlig en innebygget feil, som gjør at det fremstår mer fordelaktig å starte utbetaling av opptjente pensjoner ved fylte 62 år enn det det faktisk er.

Les også: Nesten en tredjedel av statsbudsjettet går til trygde- og pensjonsutbetalinger gjennom Nav

Pensjonskalkulatoren tar ikke hensyn til lavere regulering ved tidlig uttak

For å være mer nøyaktig, så blir den årlige pensjonen lavere jo tidligere du begynner uttaket. Dette fordi den samlede pensjonsutbetalingen skal deles på flere forventede leveår.

Uttak fra 62 år kan ofte gi deg 25–30 prosent lavere årlig alderspensjon resten av livet, sammenlignet med om du venter til du er 67.

Annonse:


Samtidig er det slik at alderspensjoner under opptjening reguleres årlig med gjennomsnittlig lønnsvekst.

Det gjelder også for pensjoner under utbetaling, men med et fratrekk på 0,75 prosent.

Ved tidlig uttak vil du dermed få flere år med lavere regulering, noe som bidrar til ytterligere reduksjon i pensjonen din på sikt.

Les også: Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Har gitt feil beslutningsgrunnlag til over 500.000 personer

Myhr mener at den varige reduksjonen i pensjoner som følge av lavere regulering blir langt mindre i Navs pensjonskalkulator enn det som faktisk er tilfelle.

Ifølge han er reduksjonen i årlig pensjon hele 15 prosent større enn hva kalkulatoren gir inntrykk av.

Skal gi svar på et ofte stilt spørsmål. Nettjenesten Din pensjon fra Nav skal hjelpe deg med å ta et riktig valg på spørsmålet om når du bør begynne å ta ut alderspensjon. Dessverre inneholder pensjonskalkulatoren en feil som gjør at mange velger feil, mener pensjonsekspert Birger Myhr. Bilde: Skjermdump fra Din Pensjon.

Kalkulatoren kan derfor konkludere med at en person må bli 92 år for at det ikke skal lønne seg å starte uttak tidlig, mens skjæringspunktet egentlig er ti år tidligere.

Pensjonseksperten hevder at Nav-kalkulatoren har gitt feil beslutningsgrunnlag for ti årskull av 61-åringer, eller over en halv million personer.

Uten denne feilen hadde mange valgt annerledes, og noen hadde unngått å ende opp i en situasjon med vedvarende dårlig pensjonsøkonomi, tror han.

Les også: Nå kan du sjekke verdien av garantiene i dine fripoliser på Finansportalen

Nav tar ingen selvkritikk for pensjonskalkulatoren

Pengenytt har spurt Nav om å kommentere Birger Myhrs påstander, og fikk følgende svar på epost:

– Det er ingen feil i vår beregningsmodell som bør rettes, svarer kontorsjef Liv Tove Espedal i Nav.

– Vår pensjonskalkulator viser hva man vil få i pensjon fram i tid i dagens kroneverdi på uttakstidspunktet som velges i pensjonskalkulatoren. Hvordan pensjonen justeres årlig etter uttak er ikke en del av fremstillingen, skriver hun videre, og legger til:

– Alderpensjonssystemet er utformet slik at så lenge man lever like lenge som det prognosen for årskullet viser, vil det man får utbetalt totalt bli den samme uavhengig av når man velger å ta ut pensjonen. Om det lønner seg å ta ut alderspensjon tidlig eller sent, vil avhenge av faktorer utenfor alderspensjonssystemet, som for eksempel om man fortsatt er i jobb, hvilke skatteregler som gjelder og hvor lenge man forventer å leve.

Espedal viser dessuten til at det informeres grundig om hvilke forhold som kan ha betydning for valget av uttaksalder på Navs nettsider.

Der går det også frem at fratrekket på 0,75 prosent i den årlige reguleringen er ett av flere argumenter som kan tale mot å ta ut alderspensjonen tidlig.

Les også: Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Myhr står på sitt

– Det er helt riktig at det kan argumenteres for at beregningene ikke er feil, men forsert eller balansert uttak av pensjon er ett av spørsmålene 62 åringer må ta stilling til, og da bruker man denne kalkulatoren for å regne ut de enkelte alternativene, skriver Birger Myhr i en epost, etter å ha blitt forelagt svaret fra Nav.

– Nav svarer da at kalkulatoren ikke er laget til får å kunne sammenligne slike alternativer. Og det er for så vidt riktig, men hadde kalkulatoren tatt høyde for at pensjon under utbetaling reguleres med fratrekk for 0,75 prosent, så hadde kalkulatoren gitt 62-åringer et mye bedre beslutningsgrunnlag, skriver han videre, og legger til:

– Slik det er nå, er det alt for mange som velger å starte uttak av pensjon ved 62 år. Og Nav-kalkulatoren presenterer tall som gjør at dette alternativet fremstår som langt mer lønnsomt enn det faktisk er. Derfor har jeg ingen problemer med å si at Nav gjennom sin valgte måte å presentere framtidige pensjonsutbetalinger oppmuntrer folk til å ta feil valg.

Les også: Pensjonistforbundet vant fram med at pensjon ikke er stønad

Får delvis støtte fra pensjonsekspert i Fagforbundet

Steinar Fuglevaag, pensjonsekspert i Fagforbundet. Foto: Birgit Dannenberg/ Fagforbundet

Steinar Fuglevaag, pensjonsekspert i Fagforbundet og selvutnevnt pensjonsnerd, er kjent med Birger Myhrs kritikk av pensjonskalkulatoren til Nav.

– Til en viss grad er den berettiget. Flere år med underregulering, sammenlignet med full G-regulering, gir forskjeller i hvor «lønnsomt» det er å ta ut pensjon tidlig, opplyser han, og fortsetter:

– Men om det er årsaken til at eldre får dårlig økonomi, er jeg i tvil om. Jeg tror at det er andre forhold som er langt viktigere i folks vurdering av tidliguttak eller ikke.

Han peker da på manglende bruk av kalkulatoren, samt lite refleksjon over egen situasjon og økonomi, ofte utgjør et større problem.

Les også: Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Nav møter seg selv i døren

I en spørreundersøkelse fra Nav i 2013 går det frem at hele fire av ti arbeidstakere mellom 62 og 66 år undervurderer de økonomiske konsekvensene av å ta ut alderspensjonen tidlig.

På spørsmål om hvor mye de årlige utbetalingene øker ved å utsette uttaket i ett år, svarte nemlig 8,2 prosent «ingen effekt» og 28,2 prosent svarte «1-2 prosent høyere utbetaling».

Den faktiske økningen er på fem prosent eller mer, og Nav konkluderte derfor selv med følgende i rapporten: «Dersom flere hadde visst om dette, kan det tenkes at færre ville valgt å ta ut pensjonen tidlig.»

Ifølge undersøkelsen var dessuten Navs nettjeneste Din Pensjon, hvor den den omtalte pensjonskalkulatoren ligger, den mest brukte informasjonskilden til respondentene. 

Den ble brukt av om lag halvparten av alle som hadde tatt ut pensjon, og drøyt 30 prosent av dem som ikke hadde begynt å ta ut.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Advokat mener mange går glipp av overtidsbetaling

Skattebetalerforeningen tror sannsynligheten for gjeninnføring av arveavgift har økt

Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon

På ti år har antallet som får alderspensjon i utlandet vokst med 73 prosent

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Forsker vil innføre såkalt «normert pensjonsalder»