Pensjonistforbundet vant fram med at pensjon ikke er stønad

Pensjonistforbundet vant frem med sitt krav om at pensjon ikke er en stønad. Nav vil nå endre ordlyden på fremtidige pensjonsslipper, noe generalsekretær Harald O. Norman er glad for. Foto: Johnny Syversen

Nav lover nå å endre teksten på pensjonsslippen permanent, slik at det i fremtiden skal stå pensjon og ikke stønad. Pensjonistforbundet nådde dermed frem med sitt krav.

Nav endret i vår teksten på pensjonsslippen fra «pensjon» til «stønad».

Pensjonistforbundet tok dette opp med statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet i april.

Etter samtalen med statsråden ble pensjonsslippen for juni måned endret til «Nav økonomi pensjon».

Men på utbetalingen i juli sto det igjen «Nav økonomi stønad».

Pensjonistforbundet ba derfor igjen statsråden om å ta dette opp med Nav, slik at ordlyden blir korrekt.

Annonse:


Grunnen til at Pensjonistforbundet og mange pensjonister har reagert, er at folketrygdens ytelser til alderspensjon ikke er en stønad, men en opparbeidet rettighet.

Da Pensjonistforbundet la ut saken på Facebook, kom det raskt flere hundre kommentarer, der reaksjonen var unison: Dette finner vi oss ikke i, vi mottar ikke stønad.

Nå har Hauglie lovet å rydde opp.

– Statsråden reagerte raskt, og vi er fornøyd med svaret, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald O. Norman, i en melding.

– Dette er prinsipielt viktig, og vi er fornøyd med at statsråden er enig med oss og at Nav retter opp feilen, legger han til.

For ordens skyld: Undertegnede journalist jobber deltid som rådgiver for Pensjonistforbundets Økonomitelefon.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Frykter at feilrapportering av lønn kan gi deg lavere pensjon

Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon

Du kan spare tusenlapper i gebyrer på å ta med riktig betalingskort til utlandet

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Slik har alderspensjonen fra Folketrygden utviklet seg de siste ti årene

Den 1. juli ble reglene for dagpenger endret