Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

ILLUSTRASJONSBILDE: Stig Andersen, Flickr.com

Den tidligere sjømannen John Sigve Løklingholm (63) mistet muligheten til avtalefestet pensjon (AFP), ettersom han fikk utbetalt 2627 kroner for mye fra sjømannspensjonen i årene før han fylte 62 år.

Løklingholm saksøkte Fellesordningen for AFP etter at han i 2014 fikk avslag på sin søknad om førtidspensjon, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Avslaget var begrunnet med at han hadde tjent mer enn 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) uten arbeidsplikt i minst ett av de tre årene før han nådde AFP-alderen på 62 år.

I retten kom det frem at Løklingholm fikk utbetalt 122.174 kroner i såkalt sjømannspensjon det året han var 59 år. Dette var 2627 kroner mer enn 1,5 G utgjorde samme år. De to neste årene mottok han totalt 4846 kroner mindre enn grensen, ifølge DN.

Løklingholm mente han hadde rett på AFP, blant annet fordi han ikke overskred utbetalingsgrensen i noen av de tre kalenderårene fra han fylte 59 år til han nådde 62 år.

Avslaget tok nemlig ikke utgangspunkt i kalenderår, men regnet årene fra dagen Løklingholm fylte 59 år og tre år frem.

Annonse:


Store konsekvenser

Løklingholm vant ikke frem med sine argumenter i Oslo tingrett.

– Noen ganger er riktig informasjon mer verdifull enn andre ganger, sier Alexandra Plahte til avisen.

Hun er leder for pensjon i Gabler Steenberg & Plahte, og kjenner derfor godt til reglene for privat AFP.

– Det som er utfordringen med AFP er at reglene er brutale. Enten fyller du vilkårene eller så fyller du dem ikke. Det er ingenting som heter litt AFP. Dessverre treffer folk valg på feil grunnlag. Det kan også skyldes manglende informasjon eller feilinformasjon. Konsekvensene for den enkelte kan bli store, sier Plahte videre.

For Løklingholms del kan avslaget på AFP utgjøre 1,5 millioner kroner i tapt pensjon. Nå må han også dekke saksomkostningene.

Fellesordningen for AFPs saksomkostninger kom alene på 318.175 kroner.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Arbeids- og sosialministeren gir ikke etter for pensjonistenes krav om å se «slippen» sin

Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

Pensjonistene er de store taperne i lavrenteregimet