Regjeringen gjør det mer attraktivt for pensjonert personell i helsesektoren å jobbe

Pensjonert personell i helsesektoren som har gått av med AFP kan nå komme tilbake på jobb, uten at deres pensjon avkortes. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Koronaviruset fører til at helsevesenet opplever et ekstraordinært behov for personell. Regjeringen legger derfor nå til rette for at pensjonert personell i sektoren enklere kan gå tilbake i jobb. 

Pensjonert personell i helsesektoren som har gått av med AFP kan nå gå tilbake i jobb, uten at dette fører til at deres pensjon avkortes.

Denne regelendringen ble fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag 17. mars, og blir gjort for å møte det ekstraordinære behovet for personell i helsevesenet fremover.

Endringen trer i kraft umiddelbart, og gjelder i denne omgang fram til 1. november, ifølge departementet.

Annonse:


Tilsvarende regler i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene ble vedtatt av Stortinget mandag 16. mars.

Helt konkret gjelder endringen forskriften som regulerer kombinasjon av AFP for medlemmer i Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt.

Denne vil også gjøre seg gjeldende for alle ordninger innen offentlig sektor og for alle yrkesgrupper som gjeninntrer i stilling i det offentlige helsevesenet i forbindelse med koronaviruset.

For AFP i privat sektor og alderspensjon fra folketrygden skjer det ingen prøving mot arbeidsinntekt.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

På ti år har antallet som får alderspensjon i utlandet vokst med 73 prosent

Nesten en tredjedel av statsbudsjettet går til trygde- og pensjonsutbetalinger gjennom Nav

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt