Budsjett som trygger vanlig arbeidsfolk

Fagforbundet Leder i Fagforbundet, Mette Nord.

– Regjeringas statsbudsjett prioriterer rettferdig fordeling og trygghet til vanlig arbeidsfolk, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Det viktigste for Fagforbundet er at medlemmene ikke opplever en forverring i den økonomiske krisen som mange står, med økte priser og stigende renter.  

– Det kommer til å bli en vanskelig tid for mange, men da er det betryggende å se at den rødgrønne regjeringa prioriterer å utjevne forskjeller, gode velferdstjenester og hverdagsøkonomien til vanlige arbeidsfolk, sier Nord.  

Hele laget må bidra i spleiselaget 

Fagforbundets leder mener regjeringa sørger for et av de mest omfordelende budsjettene i nyere tid ved å hente inn skatt på overskudd fra bruk av naturressurser, som fiskeoppdrett og vindkraft. 

– Hele laget må bidra i spleiselaget, også laksemilliardærer og kraftselskap. Det er god fordelingspolitikk av regjeringa å hente inn noe av superprofitten som næringer tjener på bruk av våre felles naturressurser,for å trygge våre felles velferdstjenester, sier Mette Nord.  

– Det viser hvilke prioriteringer regjeringa gjør, når de opprettholder dobling av fagforeningsfradraget til vanlig arbeidsfolk.  

Kommunebudsjettet får en vekst i frie inntekter på 2.6 milliarder i årets statsbudsjett.

– Kommune-Norge, sykehus og fastlegeordningen harfått en tydelig prioritert innenfor et stramt budsjett. Fagforbundet er også fornøyd med at det blir en heltidspott som skal sikre flere hele, faste stillinger, sier Nord.  

Forbundslederen påpeker at det ligger mye trygghet i at regjeringa sier de vil fortsette å hjelpe folk med høye strømregninger så lenge krisen varer.  

Bruker milliarder på barn og unge og for å få folk i jobb 

Barn og unge får sin egen satsning i statsbudsjettet. Det blir billigere barnehage, en satsing på psykisk helse og de unge prioriteres.  

– Barn og unge har vært hardt ramma av pandemien og det er riktig at de får være vinnerne av årets statsbudsjett. Mange av Fagforbundets medlemmer jobber i skole-, helsevesenet eller kulturlivet med barn og unge, og de står klar til åmøte de ulike behovene som de har, sier Mette Nord.  

Å få flere i jobb er det viktigste vi kan gjør for å bekjempe større forskjeller og fattigdom. I den økonomiske situasjon vi er inne i blir det ansvaret enda viktigere, og derfor er jeg glad for at Støre-regjeringa prioriterer en ungdomsgaranti som gjør at unge får bedre oppfølging på NAV, det blir enklere å ta fagbrev og yrkesfagelever får utstyrsstipend, sier lederen av Fagforbundet.  

– I tiden framover trenger vi mer, ikke mindre fellesskap. Vi trenger et trygt arbeidsliv som flere kan være en del av og gode velferdstjenester for innbyggerne i hele landet, avslutter Nord.