Regjeringen vil stanse utbetalinger av Nav-penger til etterlyste personer på rømmen

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) mener det er uheldig at trygde- og pensjonsytelser er blitt utbetalt til personer som oppholder seg i utlandet for å unndra seg straff eller strafforfølging for grov kriminalitet. Derfor vil regjeringen nå sette en stopper for dette. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Årlig utbetales det 277 millioner Nav-kroner til kriminelle som er på flukt. Nå setter regjeringen en stopper for det.

I sommer skrev TV2 at 14.000 personer unndro seg straffeforfølgning eller soning ved å rømme fra politiet. 

2000 av disse etterlyste personene fikk samtidig regelmessig penger fra Nav rett inn på konto.

– Vi vet at mange av disse oppholder seg i utlandet, og at de der mottar støtte fra Nav samtidig som de er etterlyst. Det betyr jo at norske myndigheter finansierer personers mulighet til å unnvike norske myndigheter, sa politiinspektør Egil Jørgen Brekke, til TV 2 i juni.

Årlig blir det totalt utbetalt 277 millioner Nav-kroner til kriminelle som er på flukt, anslår mediehuset med hovedkontor i Bergen.

Over flere år dreier det seg altså om milliardbeløp.

– Dette er en uakseptabel problemstilling at personer som har begått straffbare handlinger, skal leve på trygd, finansiert av skattebetaleres penger. Det er jeg veldig opptatt av at vi skal gjøre noe med, og vi kommer til å gjøre noe med det, sa justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen til TV 2 den gang.

Les også: Mange private bankkontoer blir forsøkt tappet av svindlere

Annonse:

Regjeringen endrer straffeprosessloven og folketrygdloven

På fredag i forrige uke kom meldingen fra regjeringen om at de vil stanse tilgangen på offentlige ytelser for personer som er dømt eller mistenkt for alvorlig kriminalitet, og som unndrar seg straff eller strafforfølgning.

– Vi har sett at trygde- og pensjonsytelser er blitt utbetalt til personer som oppholder seg i utlandet for å unndra seg straff eller strafforfølging for grov kriminalitet. Det er svært uheldig, uttaler Amundsen i meldingen.

For å tvinge noen som unndrar seg straff eller strafforfølgning til å møte frem, kan retten i dag i enkelte tilfeller sette domfelte eller siktedes formue under forvaltning.

Det vil si at de mister sin frie disposisjonsrett til blant annet bankinnskudd og eiendommer.

Men i noen slike tilfeller har rettens kjennelse blitt omgått ved at trygde- og pensjonsytelser har blitt utbetalt til en konto i utlandet.

Derfor foreslår justis- og beredskapsdepartementet nå at «alle betalinger, herunder offentlige ytelser, til en domfelt eller siktet som har fått satt formuen under forvaltning, skal skje til en bankkonto i Norge som politiet har kontroll over».

Les også: Den nye generasjonen bankkort tar av

Mister også pensjonsrettigheter

Videre foreslås det at domfelte eller siktede i en slik situasjon også skal få redusert sine rettigheter etter folketrygdloven.

Etter gjeldende rett må nemlig en domfelt som soner fengselsstraff eller en siktet som sitter varetektsfengslet tåle slike begrensinger så lenge de er i fengsel.

For at ikke loven skal gi bedre rettigheter til den som unndrar seg straff eller strafforfølgning, må loven altså skrives om.

– Det offentlige bør ikke gi økonomisk støtte til personer som unndrar seg straff eller strafforfølgning for grov kriminalitet, og som uansett ikke skal ha tilgang til pengene, sier Amundsen.

– Å gi slike personer anledning til å spare opp trygde- og pensjonsytelser mens de er på flukt, kan svekke virkningen av rettens beslutning om å sette deres formue under forvaltning, legger han til.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Slik investerer du i Bitcoin

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

15.000 elever unnlot å søke på stipend de har rett på

Stor test: Her er kortene som gir deg størst rabatt på drivstoff

Handle billig på nett med rabattkoder (annonsørinnhold)