Nær dobling av alderspensjonister med lav pensjon som følge av kort botid i Norge

innvandrerIllustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

I juni 2022 fikk 31 200 alderspensjonister bosatt i Norge redusert alderspensjon fordi de ikke har lang nok botid. Det er nesten dobbelt så mange som for ti år siden.