Arbeidsmarkedet


1 100 flere mottar AAP

Ved utgangen av september mottok 146 274 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). I løpet av 3. kvartal er antallet økt med 1 100 personer. 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18 til…

Færre venter boligprisfall

34 prosent tror på boligprisfall de neste tolv månedene. Det viser NBBLs Boligmarkedsbarometer for januar. Til sammenligning trodde 40 prosent av de spurte på lavere boligpriser i november. Samtidig har…

Budsjett som trygger vanlig arbeidsfolk

– Regjeringas statsbudsjett prioriterer rettferdig fordeling og trygghet til vanlig arbeidsfolk, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord. Det viktigste for Fagforbundet er at medlemmene ikke opplever en forverring i den…


Styringsrenten settes opp til 2,25 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 2,25 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest…