1 100 flere mottar AAP

navArbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. Foto: Morten J. Solberg.