AAP

1 100 flere mottar AAP

Ved utgangen av september mottok 146 274 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). I løpet av 3. kvartal er antallet økt med 1 100 personer. 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18 til…


NAV ansatte vil fjerne karensåret for AAP

Parats medlemmer i NAV er glad for at regjeringen vil oppheve karensperioden for arbeidsavklaringspenger. Regjeringen foreslår å fjerne det såkalte karensåret for arbeidsavklaringspenger (AAP) permanent Dette betyr at personer som…