Revidert nasjonalbudsjett 2021: Dette får betydning for lommeboken din

Finansminister Jan Tore Sanner la i dag frem revidert nasjonalbudsjett. Her avbildet under et intervju med NRK etter at statsbudsjettet for 2021 ble presentert i fjor høst. Foto: Kenneth Hætta/ Finansdepartementet

I dag presenterte Solberg-regjeringen revidert nasjonalbudsjett for 2021, og her kan du lese om de viktigste endringene som får betydning for din privatøkonomi.

– Nå er det ett år siden regjeringen la frem strategien for Norges vei ut av krisen. Det ble en lang vei. Og jeg tror vi skal være glade for at vi ikke da visste at vi nå – ett år etterpå – fortsatt lever med strenge smitteverntiltak. Og med usikkerhet, innledet finansminister Jan Tore Sanner (H) pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2021.

Senere la han til:

– Den viktigste satsingen regjeringen foreslår handler om å begrense de negative langtidsvirkningene av pandemien. For selv om det går bedre nå, er ikke krisen over.

– Prioriteringene vi gjør de neste ukene og månedene vil kunne ha stor betydning for hvor stor den endelige prislappen blir, og hvem som ender opp med regningen. Det skal ikke bli de mest sårbare blant oss. Vi har stått i denne krisen sammen. Nå skal vi ut av den. Sammen.

Regjeringens forslag innebærer en bruk av oljeinntekter på nær 402,6 milliarder kroner.

Det tilsvarer 3,7 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen av året.

Saken fortsetter under annonsen:


Forlenger og utvider regler for omsorgspenger og sykepenger

Det vil trolig være behov for smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien en god stund fremover, tror regjeringen, og foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å forlenge flere trygdeordninger.

Reglene om utvidet rett til sykepenger forlenges ut september.

Dette betyr en videreføring av rett til sykepenger ved fravær på grunn av koronasmitte eller mistanke om slik sykdom, og redusert arbeidsgiverfinansiering for koronarelatert sykefravær fra 16 til 3 dager.

Frilansere og selvstendige får også videreført sykepenger fra dag 4.

Også de midlertidige reglene for omsorgspenger forlenges ut september.

Foreldre vil dermed fortsatt ha rett til omsorgspenger når barn er i karantene eller når skoler og barnehager er helt eller delvis stengt.

For foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn, og ved stengte skoler og barnehager, opprettholdes også retten til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp.

I tillegg har foreldre allerede rett til doble kvoter med omsorgspenger i 2021.

Les også: Eldre ektepar fikk bud på 6,35 millioner kroner for småbruk. Blir tvunget til å selge til halv pris

Det gjøres tre utvidelser i retten til arbeidsavklaringspenger

Det gjøres tre utvidelser i retten til arbeidsavklaringspenger (AAP).

For det første forlenges stønadsperioden for AAP-mottakere som arbeidssøker ut september 2021.

Fra før er stønadsperioden for denne gruppen forlenget ut juni 2021.

For det andre gjeninnføres tiltak for personer som mottar AAP under arbeidsavklaring.

Med forslaget gis det rett til forlengelse ut september 2021 for mottakere som i utgangspunktet går ut sin stønadsperiode mellom 1. juli og 29. september.

På grunn av pandemien settes fortsatt mange aktiviteter på vent for AAP-mottakerne, og fremdriften er for mange redusert.

Det tredje tiltaket er å gi enkelte grupper som har gått ut maksimal sykepengeperiode rett til AAP.

Det vil gjelde de som har fått utsatt behandling som følge av koronapandemien og/eller ikke kan gå på jobb på grunn av fare for alvorlig sykdomsforløp hvis de blir smittet av covid-19 og som heller ikke har mulighet til å jobbe hjemme.

Tiltaket iverksettes 1. juli med varighet ut september 2021.

Les også: Fra 1. mai kan enda flere bygge terrasser og tilbygg uten å søke

Vil gjeninnføre muligheten for forlengelse av kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller få livsoppholdsytelser.

Programmet varer inntil to år, men kan forlenges med inntil ett år.

Muligheten til å gi forlenget tid med KVP gjeninnføres i perioden 1. juli til og med 30. september.

Les også: Vil sikre at alle får rask og rimelig hjelp i husleiekonflikter

Borettslag og sameier slipper avgift på egenprodusert solstrøm

Borettslag og sameier har måttet betale elavgift og nettleie på egen strøm som de produserer fra solcelleanlegget på taket.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen avgiftsfritak for borettslag og sameier slik at de nå får like regler som småhus og næringsbygg har hatt hele tiden.

– Dette er en seier for mer ren sol-strøm og for landets borettslag og sameier som NBBL (Norske Boligbyggelag, red.anm.) har jobbet med lenge. Når regjeringen fjerner elavgiften og nettleien for egenprodusert solenergi øker lønnsomheten for slike tiltak folk selv finansierer med 55 øre/kWt. Det er betydelig. At det produseres mer konfliktfri sol-strøm er bra for natur, klima og for folks lommebok, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL i en uttalelse.

Les også: Fra nyttår må alle beboere i borettslag og sameier være med å betale for elbilladere

Forlenger midlertidig reduksjon i lav merverdiavgiftssats

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 prosent frem til og med 30. september 2021.

Satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

– Flere virksomheter innenfor reiselivet og persontransporten har vært hardt rammet av pandemien. Disse virksomhetene vil kunne få et ekstra løft av redusert merverdiavgiftssats når samfunnet gradvis åpner opp igjen, og de slipper en satsendring midt i høysesongen sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Les også: Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Lavere ferjetakster

Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner for å redusere ferjetakstene på både riksvei- og fylkesveiferjer med 10 prosent fra andre halvår 2021.

Regjeringen foreslår å fordele 65 millioner kroner til riksveiferjene og 55 millioner kroner til fylkesveiferjene.

Kun ferjesamband som mottar offentlig tilskudd omfattes av forslaget.

Les også: Gullfunn ga rekordutbetaling av finnerlønn

Vil innføre avgifter på E-sigaretter 

Regjeringen foreslår å innføre avgift på nye nikotinvarer som blant annet e-sigaretter.

Samtidig foreslås det at de nye nikotinvarene omfattes av tax free-kvote, adgang til tax free-salg og forenklet fortolling.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Må du ha nytt pass? Nå er det opptil fire måneders ventetid på time

Her er en god nyhet til deg som får restskatt, og en dårlig til deg som får igjen på skatten

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Vurderer du å lease bil? Her er syv typiske feller

Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk