Strøm

Agder Energi reduserer vannføringen i Mandalselva

Som følge av den anstrengte kraftsituasjonen i Sør-Norge og i tråd med signalene fra myndighetene, har Agder Energi besluttet å redusere vannføringen i Mandalsvassdraget ytterligere. – Situasjonen er krevende. Som…


Advarer mot kreativt sparetips

Dagens høye strømpriser gjør at det florerer med sparetips på nettet. Ekspertene advarer mot spesielt ett: Varmtvannsberederen er forhåndsinnstilt på en temperatur som dreper bakterier. Med dagens høye strømpriser er…

Norges Hytteforbund krever strømstøtte

Norges Hytteforbund har gjennomført en spørreundersøkelse. I bakgrunn av de ekstremt høye strømkostnadene som rir landet og til dels hele Europa har Norges Hytteforbund sendt ut en enkel spørreundersøkelse til…