Norges Hytteforbund krever strømstøtte

hytte vinter Illustasjonsfoto. Foto: Pixabay.

Norges Hytteforbund har gjennomført en spørreundersøkelse. I bakgrunn av de ekstremt høye strømkostnadene som rir landet og til dels hele Europa har Norges Hytteforbund sendt ut en enkel spørreundersøkelse til 2000 av våre medlemmer. Svarprosenten var over 50% og svarene er krystallklare. Eiere av fritidsboliger ber om strømstøtte på lik linje med eiere av privatboliger.

– Dette nærmer seg rett og slett overfakturering, sier Trond G. Hagen leder i Norges Hytteforbund.

Kort fortalt ønsker hyttefolket at myndighetene tilpasser den nye ordningen på en slik måte at den også tilgodeser eiere av fritidsboliger. Staten tjener ekstremt godt på denne strømkrisen og det er ikke urimelig at eiere av fritidsboliger også nå blir tilgodesett.

– Responsen på undersøkelsen har vært meget god og det er i grunn flere svar er noe overraskende for oss, sier Trond G. Hagen

Her finnes det ulike modeller som kan tas i bruk, men fellesnevneren er altså at hyttefolket forventer at også de blir tilgodesett med strømstøtte.

– Hyttelivet har de siste 10-15 årene fått en helt annen bruksfrekvens. Vi må nå ta inn over oss at hytta er en del av flerhushjemmet, og at hytta inngår i familiens budsjett og regnskap som en del av husholdningen. Derfor mener også vi at det eneste rettferdige og fornuftige å sørge for at også eiere av fritidsboliger får tilbakebetalt det de har betalt for mye, avslutter Hagen.