Articles by Gunnar Andreassen

Enorm økning i bilberginger

Bruken av veihjelp og bilberging øker kraftig i Norge, viser forsikringstall. I sommer kan det bli mer biltrøbbel på utenlandsferie også. I fjor var det 252…Forbud mot innleie i ny lov

Regjeringen foreslår nå flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Nå kommer det bla. et forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området. – Dette er…
LO positive til forslag om pensjon

– Det er bra at Pensjonsutvalget foreslår å styrke minstepensjonene og uføres alderspensjoner, men vi må sikre en god ordning for slitere i Folketrygden, sier…Bompenge-smell for elbilistene

Vegvesenet har anbefalt å øke bomtakstene for elbiler. – Her svinger man pisken over bilistene igjen, i stedet for å bruke kollektiv-gulroten, sier Ingunn Handagard,…Rammene for undersøkelsen av Stortinget er klare

Riksrevisjonen undersøker stortingsrepresentantenes bruk av pendlerboliger, fratredelsesytelse, etterlønn og reiseutgifter, i tillegg til administrasjonens rolle. Det lengste Riksrevisjonen går tilbake, er 2009. Riksrevisjonen er godt…

Budsjettenighet mellom Ap, Sp og SV

LO er glad for at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har blitt enige om revidert budsjett. – Mange opplever nå krevende økonomiske tider med skyhøye strømpriser,…