Dobbeltboligforsikring fungerer

bolig Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Boligprisene i Norge har falt, og høyst sannsynlig skal prisene ytterligere ned. For å få lån hos bankene, er det nå flere som selger før de kjøper. Det bidrar til å presse boligprisene ytterligere ned. Men – det finnes alternative løsninger.

En av løsningene er Dobbeltboligforsikring. Forsikringen kjøpes og betales av selger, men det er kjøper som får utbetalingen fra forsikringen. Boligene med Dobbeltboligforsikring blir derfor mer attraktive i eiendomsmarkedet, og det vil bli tryggere for interessentene å legge inn bud.

– Å kjøpe før man selger, innebærer en risiko for å bli sittende med to boliger i en periode. Man kan også ende opp med å kjøpe og selge i to ulike markeder.

– Dobbeltboligforsikring gir kjøper en garanti mot doble boutgifter dersom det tar tid å selge egen bolig, sier Jens Lexerød i Söderberg & Partners.

– Vi opplever nå en markant økning i salget av forsikringen. Tallene viser en tredobling i salget hittil i 2023 mot tidligere år, sier han.

Utløsende faktor

Tilbakemeldingene fra eiendomsmeglerne viser også at produktet fungerer etter hensikten, og kan være en avgjørende faktor for salgsprosessen.

– Dette produktet virker slik markedet er nå, sier Lars-Håkon Nohr, Daglig leder i Aktiv Eiendomsmegling Halden.

Han gjennomførte nylig et salg som er et eksempel på det.

– Selger valgte å tegne Dobbeltboligforsikring, og det viste seg å bli utløsende faktor for at budrunden startet og kjøper tok sjansen. Det ble en god opplevelse både for kjøper og selger, avslutter Nohr.