Dette er de viktigste skatteendringene for deg i 2018

Endringer i skatter og avgifter vil påvirke din økonomi i 2018. Under kan du lese om de viktigste endringene på området. Illustrasjonsfoto: Norges Bank/ Nils S. Aasheim

Fra 1. januar trådte en rekke skatte- og avgiftsmessige endringer i kraft. Slik vil det påvirke din økonomi.

Den alminnelige skattesatsen kuttes med ett prosentpoeng, fra 24 til 23 prosent. Samtidig økes trinnskatten noe. 

Dermed blir den tilsynelatende «skatteletten» i stor grad utlignet.

For boliglånskunder kan denne endringen imidlertid slå negativt ut.

Rentefradraget reduseres nemlig også ned fra 24 til 23 prosent, noe som kan utgjøre mange tusenlapper i mer skatt for dem med store lån.

Her er andre viktige endringer:

Annonse:

Skatteklasse 2 forsvinner

Til nå har ektefeller selv fått velge om de ville lignes sammen i skatteklasse 2, eller hver for seg i skatteklasse 1.

Fra 1. januar i år ble imidlertid skatteklasse 2 fjernet. Det innebærer at det høyere personfradraget for ektefeller som skattlegges under ett, faller bort.

For én av fordelene med skatteklasse 2 var når den ene av ektefellene hadde inntekt og den andre ikke. Dette kunne typisk være hvis den ene av var student og den andre yrkesaktiv.

Da kunne den yrkesaktive med inntekt få utnyttet personfradraget til den som ikke hadde inntekt.

I inntektsåret 2017 var personfradraget i klasse 1 på 53.150 kroner, mens fradraget i klasse 2 var på 78.300 kroner.

Med å lignes sammen i skatteklasse 2 kunne derfor enkelte få opptil 6036 kroner i lavere skatt (24 prosent av differansen i fradragene), sammenlignet med om de ble lignet hver for seg.

Les også: Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

Pendlerfradraget endres

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, har du til nå gjerne hatt krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer.

Disse fradragene hører hjemme under post 3.2.7 i skattemeldingen.

Fra og med dette inntektsåret har du ikke lenger fradragsrett for utgifter til kost, dersom det i pendlerboligen kan oppbevares og tilberedes mat. Skattefri godtgjørelse fra arbeidsgiver er heller ikke tillatt.

Satsen for inntektsåret 2017 var på 205 kroner per døgn.

Dersom du bor på hotell eller i en pendlerbolig uten kokemuligheter, vil du fortsatt få fradrag, dog noe mindre enn i fjor.

Det innføres samtidig en tidsbegrensning i fradragsretten for merutgifter til kost og losji på 24 måneder.

Les også: Skatteetaten ber deg sjekke skattekortet ditt for 2018

Innfører skatt ved kortidsutleie av egen bolig (Airbnb-skatt)

Regjeringen avvikler nå skattefritaket for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig. 

[annonse]

Det betyr at leieinntekt fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt.

For utleieforhold over 30 dager vil skattleggingen være uendret.

I begrunnelsen for dette, står blant annet følgende:

«Den fremvoksende delingsøkonomien taler for å vurdere skattereglene for utleie av egen bolig på nytt. Boligeiere kan enkelt leie ut sin egen bolig gjennom digitale plattformer. Skattefritaket gjør slik utleie svært gunstig. Ettersom korttidsutleie kan gi betydelige leieinntekter, kan enkelte boligeiere finne det lønnsomt å trekke sine utleieenheter fra det tradisjonelle utleiemarkedet.»

Selv om det foreløpig dreier seg om et relativt lite omfang, antas det at denne type utleie vil øke. Skattereglene endres derfor nå for å ta høyde for en slik utvikling, heter det.

Les også: Må ut med 17.200 kroner i saksbehandlingsgebyr for å bygge garasje

Skatt på aksjer og fond

Personlige aksjonærer må skatte 30,59 prosent av utbytter og gevinster fra aksjer og fond i 2018. Den samme satsen gjelder også dersom du vil ha fradrag for tap.

Den effektive skattesatsen for denne type inntekter var i 2017 på 29,76 prosent.

Det er verdt å nevne at overgangsordningen for aksjesparekonto (ASK) gjelder ut 2018.

Det betyr at du kan flytte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler til aksjesparekonto med kontinuitet (uten at det utløser skatt) også i år.

Aksjer og fond med tap anbefales ikke flyttet til ASK, ettersom du da ikke får benyttet fradraget.

Det er samtidig vedtatt å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler (inkludert næringseiendom) til 20 prosent i 2018, opp fra 10 prosent i 2017.

Bunnfradraget på 1,48 millioner videreføres nominelt, det vil si at det ikke justeres opp med den generelle prisstigningen. Satsen på 0,85 prosent er også uendret.

Det betyr lavere formuesskatt for dem som investerer i aksjer og/eller driftsmidler og betaler formueskatt.

Les også: Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk

Firmabil og avgifter for elbiler

[annonse]

Rabatten ved beregningen av den skattepliktige fordelen av elbil som firmabil reduseres fra 50 til 40 prosent.

En elbil med listepris på 300.000 kroner blir i år dermed fordelsbeskattet med utgangspunkt i en verdi på 180.000 kroner, mot 150.000 kroner i fjor.

Det betyr isolert sett at det blir dyrere å ha elbil som firmabil, sammenlignet med i fjor.

Kjøper du elbil privat, skal du vite at elbiler fortsatt blir fritatt for merverdiavgift og omregistreringsavgift (gitt godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan, ESA). 

Det er dessuten vedtatt å erstatte årsavgiften med en avgift på trafikkforsikringer fra 1. januar. Elbiler slipper også denne avgiften, dersom ESA ikke protesterer.

Les også: Elbil-eier ble fakturert 3000 kroner av bomveiselskap

Staten sponser mer ved pengegaver til frivillige organisasjoner

I 2017 kunne du få fradrag på 24 prosent for pengegaver på opptil 30.000 kroner til frivillige organisasjoner.

I år er fradraget redusert til 23 prosent, men grensen satt til 40.000 kroner.

De som gir bort store summer i år, blir derfor belønnet med opptil 9200 kroner i redusert skatt, mot 7200 i fjor.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Stor test: Her er kortene som gir deg størst rabatt på drivstoff

Du slipper å installere DAB-radio i din gamle bil

Nav endrer flere regler og satser fra nyttår