FondRekordkjøp av rentefond i juli

I juli nettokjøpte Nordnets kunder rentefond for 572 millioner kroner. Det er rekord for Nordnets norske kunder. Høye renter har ført til økt interesse for alle typer rentefond, spesielt mer…


Nordnet-kunder fortsetter å kjøpe opp aksjer

April måned har vært preget av store markedsutslag i forbindelse med kvartalstallfremleggelsene. Til tross for dette laster Nordnetkundene opp i aksjer og nettokjøper for over 500 millioner kroner. Private investorer…Global bankuro ga salg av fond i mars

Både aksjefond og high yield rentefond ble nettosolgt i mars av Nordnets kunder. Bankkollapser i USA og Europa skremte nok en del fondskunder. Tross uroen steg verdensindeksen med 2 prosent…


Nordnets fondskunder elsker indeksfond

To av de tre mest kjøpte fondene i februar var globale indeksfond. Nå står halvparten av Nordnetkundenes fondsmidler i indeksfond. Det er nesten dobbelt så høy andel indeksfond som blant…
Gikk motstrøms og kjøpte fond

Kron-kundene trosset frykten i markedet og lastet til forskjell fra mange andre opp med fond i februar. Det ble nettokjøpt fond for 217 millioner kroner gjennom den dramatiske måneden. Oslo…