Dom fra lagmannsretten: DNB må punge ut 345 millioner kroner til 180.000 fondskunder

DNB må betale tilbake 345 millioner kroner til 180.000 fondssparere, ifølge en fersk dom fra lagmannsretten. Bildet viser DNBs hovedkontor i Bjørvika i Oslo. Foto: DNB

Forbrukerrådet vant historisk gruppesøksmål mot DNB, viser en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett i dag. Med mindre banken anker, må den ut med 345 millioner kroner.

Gruppesøksmålet dreide seg om hvorvidt DNB Asset Management AS har tatt seg betalt for forvaltningstjenester som ikke ble levert.

Forbrukerrådet mener nemlig at fondene DNB Norge, DNB Norge (I) og DNB Norge (Avanse I) var såkalte skapindeksfond i perioden 2010 til 2015.

Det vil si at kundene har betalt for et aktivt forvaltet fond, men i realiteten fått et fond som følger en indeks.

Kravet var i utgangspunktet at DNB måtte betalte tilbake 690 millioner kroner til sine 180.000 fondskunder.

Oslo tingrett konkluderte i januar i fjor med at DNB ikke hadde lurt kundene.

Les også: Derfor vil ikke banker anbefale deg indeksfond

Annonse:


Lagmannsretten ga Forbrukerrådet medhold

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket. Foto: John Trygve Tollefsen

Forbrukerrådet anket så dommen videre til lagmannsretten.

I dag konkluderte Borgarting lagmannsrett med at 180.000 fondskunder skal få tilbake anslagsvis 345 millioner kroner av de høye gebyrene de har betalt til DNB.

– Dette er en historisk forbrukerseier som vil disiplinere en hel bransje, sier Forbrukerrådets direktør, Inger Lise Blyverket, i en kommentar til egne nettsider.

Retten kom frem til at gebyrene ikke stod i stil med løftene som var gitt, og at banken må betale tilbake deler av summen de har belastet kundene.

– Saken viser at banker ikke kan nøye seg med å endre fremtidig praksis, når tilsyn og andre kontrollorganer dokumenterer at de har opptrådt i strid med regelverk og god skikk, sier Blyverket, og legger til:

– De må også betale kundene tilbake det de har tapt. Slik er det når selger bryter avtalen i andre bransjer og sammenhenger. For oss har det vært viktig å få en rettslig avklaring av dette.

Les også: DNB innfører nye priser på 18 av sine fond

Ikke klart om DNB anker

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Dommen er ikke rettskraftig og DNB har en måned på seg til å anke.

Til nettstedet E24 skriver informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB at de må lese dommen grundig før de tar en avgjørelse om en eventuell anke.

– Vi synes aldri det er ålreit å møte kunder i retten, men i dette tilfellet var det en prinsipielt viktig sak og da er det ryddig å få rettens vurdering, skriver han, og legger til:

– Vi er naturligvis ikke enig i dommen, så her må vi bare konstatere at lagmannsretten har konkludert med at vi burde ha tatt større risiko i fondet.

Dersom DNB ikke anker, utbetales pengene til de det gjelder uten at diss behøver å foreta seg noe.

Ved spørsmål vedrørende pengekrav, må du kontakte banken.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere

Aksjefondsforvalter: – Aktiv forvaltning er i gjennomsnitt et tapsprosjekt

Dette er fondsbransjens argumenter for å legge ned fond

Finansportalen: Enorme prisforskjeller mellom aksjesparekontoene

Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Dette er de nye reglene for innskuddsgarantien fra nyttår