DNB innfører nye priser på 18 av sine fond

Håkon Hansen, konserndirektør for Wealth Management i DNB, innrømmer at forvaltningshonorarene i fond har vært høye. Nå kutter banken kraftig i kundenes fondskostnader. Foto: Stig B. Fiksdal

Fra og med i dag tilbyr DNB en ny prismodell på flere av sine aktivt forvaltede aksjefond, samt senker prisen på syv indeksfond. Banken innrømmer samtidig at prisene har vært høye.

Annonse:


Forvaltningshonorarene i ti av DNBs aktivt forvaltede aksjefond settes nå ned til 0,75 prosent per år.

Dette utgjør et priskutt på opptil 57 prosent.

Samtidig innføres det et resultatbasert honorar, hvor du må betale ekstra når fondet gjør det bedre enn sin referanseindeks.

Det var Dagens Næringsliv (DN) som først omtalte saken.

– Vi vil bruke en 20/80-modell som er standard for bransjen. Det vil si 20 prosent til oss og 80 prosent til kundene på avkastning som er over indeksen fondet måler seg mot. Gjør vi det bra tjener alle på det. Hvis vi gjør det dårligere, skal ikke kunden betale noe ekstra, sier Marit Krohg Owren, sjef for spare- og pensjonsprodukter i DNB, til DN.

Det er verdt å merke seg at det resultatbaserte honoraret ikke påvirkes av den generelle markedsutviklingen, men kun av meravkastningen målt mot fondets indeks.

Fondet har dessuten et høyvannsmerke, noe som betyr at mindre avkastning i forhold til fondets indeks fra tidligere år må innhentes før resultatbasert honorar kan belastes fondet.

Les også: Kraftig vekst for indeksfond

Du må selv ta grep for å få ny prismodell

Du velger selv om du vil beholde dagens andelsklasse med kun fastpris, eller om du vil bytte til ny andelsklasse med redusert fastpris og resultatbasert honorar.

Et eventuelt bytte må du selv stå for i nettbanken eller i appen «Spare».

Bytter av andelsklasse innenfor samme fond vil ikke utløse skatteplikt, med mindre det gjelder fondene DNB Norden, DNB Norge og DNB Norge Selektiv.

Du kan imidlertid bytte andelsklasse til disse fondene innenfor Aksjesparekonto, Investeringskonto eller IPS uten at det får skattemessige konsekvenser.

Vær også oppmerksom på at eventuelle spareavtaler du har i dag ikke blir videreført om du velger å bytte til ny andelsklasse med et resultatbasert honorar. 

Du kan så fall opprette disse på nytt.

Les også: Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere

Billigere indeksfond

På DNBs nettsider går det frem at banken skal innføre en ny andelsklasse på alle sine aksjefond i løpet av våren.

Denne andelsklassen skal ha en redusert fast pris, men uten et resultatbasert honorar.

DNB venter kun på formell godkjenning fra Finanstilsynet til å etablere denne andelsklassen. Deretter vil alle eksisterende kunder automatisk flyttes over dit og få lavere pris.

Banken skal dessuten forsøke å senke forvaltningshonoraret på flere av de eksterne fondene som blir solgt gjennom DNB.

I tillegg til å tilby en ny prismodell på mange av de aktivt forvaltede fondene, kutter DNB også prisen på syv av sine indeksfond og i kombinasjonsfondet «Lev mer» fra og med i dag.

Prisen på disse fondene settes automatisk ned, uten at du behøver å foreta deg noe.

– Prisene i det norske fondsmarkedet har vært ganske høye. Vi ser at flere og flere handler fond digitalt. Når kundene gjør mer av jobben selv, er det fair at prisene reduseres, sier Håkon Hansen, konserndirektør for Wealth Management i DNB, til DN.

Tabellen viser hvilke verdipapirfondene som får ny fastpris fra 4. februar. DNB har over 30 prosent markedsandel i sparemarkedet, med 71 milliarder fondskroner til forvaltning for norske personkunder. Kilde: DNB

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook, Twitter eller LinkedIn.

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Forbrukerrådet anker dommen i DNB-saken

DNB har gjort om sitt Europa- og USA-fond til indeksfond

En tredjedel av fondskundene til Odin får nå billigere sparing

Finansportalen: Enorme prisforskjeller mellom aksjesparekontoene

Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Dette er de nye reglene for innskuddsgarantien fra nyttår