NVE vil gjøre det dyrere å bruke mye strøm på én gang

NVE vil at nettselskapene skal ta mer betalt fra deg om du bruker ekstra mye strøm i perioder hvor nettkapasiteten er presset. Foto: Pixino

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil få ned de store forbrukstoppene på strømnettet ved å endre nettleien.

Slik det er i dag blir strømnettet betydelig høyere belastet på noen perioder i løpet av et døgn enn andre.

På vinteren er dette spesielt en utfordring.

Når vi vet at energiforbruket totalt sett går opp, og strømnettet må være dimensjonert for de høyeste toppene i det totale forbruket, er det to måter å løse det på:

Det ene er jevne ut forbruket over flere timer og dager, og det andre er å bygge ut strømnettet ytterligere.

Ved å gå for det første alternativet, som NVE ønsker, kan investeringer i nytt nett utsettes eller reduseres.

Det vil i så fall begrense økningen i den samlede nettleien vår i årene som kommer.

For å motivere oss forbrukere til å endre vår adferd, har derfor NVE nå sendt ut forslag om endringer i utformingen av nettleien til høring.

Les også: Nå blir det vanskeligere for strømleverandørene å lure deg med kampanjepriser

Annonse:

Vil gjøre det dyrt å ikke «samarbeide»

Ove Flataker, avdelingsdirektør avdeling Elmarkedstilsynet. Foto: NVE

– Strømnettet må kunne levere nok strøm til alle også når mange vil ha mye strøm samtidig. Forskriftsforslaget vi sender på høring, betyr at strømkundene vil tjene på å jevne ut sitt strømforbruk. Lavere forbrukstopper vil redusere nettselskapenes kostnader, slik at strømkundene over tid får lavere nettleie enn med dagens tariffstruktur, sier avdelingsdirektør Ove Flataker i NVE i en kommentar.

Kort forklart ønsker NVE at alle nettselskapene skal innføre en ordning kalt «abonnert effekt».

Det vil si at kundene abonnerer på et visst strømforbruk per time (kWh/h), og at forbruk over dette koster ekstra.

NVE legger opp til at de nye kravene skal gjøres gjeldende fra 2021.

Les også: Gir bort bil gratis til noen som virkelig trenger det

Som et mobilabonnement

– Et nettleieabonnement tilpasset hvor mye strøm du vil bruke på en gang, minner om et mobilabonnement med en viss datamengde inkludert. Ønsker du å bruke mer strøm på en gang enn effektuttaket du har valgt å abonnere på, må du betale høyere nettleie for forbruket over abonnementsgrensen. Du får altså strømmen du trenger, men må betale litt mer, forklarer Flataker.   

Innføringen av smarte strømmålere (AMS) vil gi nettselskapene mulighet til å beregne nettleien basert på kundens forbruk per time (kWh/h).

En videreføring av dagens tariffpraksis på nettleien kan lede til at noen strømkunder i svært liten grad bidrar til å dekke felleskostnadene i nettet, mener NVE.

Håpet er at du og jeg skal motiveres økonomisk til for eksempel å lade elbilen på et tidspunkt hvor annet forbruk er lavt.

Les også: Frykter flere branner med nye strømmålere

Skal være et mer rettferdig system

De siste årene har effektuttaket, altså hvor mye strøm vi bruker på en gang, økt mer enn selve energibruken.

[annonse]

Mer energieffektive apparater og bedre isolerte hus holder energibruken nede, til tross for økt befolkning.

Mange energieffektive apparater bruker imidlertid mye strøm på én gang. Når vi i tillegg får flere bygninger og flere elbiler som skal lades, øker behovet for nettkapasitet fremover.

Samtidig med at forbruket vårt blir mer effektkrevende, skjer en økende andel av kraftproduksjonen med fornybare teknologier som i begrenset grad kan styres etter behovet for kraft.

Endringene som foreslås skal ikke øke nettselskapenes inntekter, men målet er å fordele nettkostnadene mellom strømkundene på en bedre og mer rettferdig måte, ifølge NVE. 

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette bruker du mest strøm på hjemme

Styr unna denne nye avtalen fra stømselskapene

Disse strømleverandørene er vi mest fornøyde med

Det er nesten umulig å finne frem til den billigste strømavtalen

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt