Går mot forbud for dieselbiler i Stockholm

Allerede om et par år kan dieselbiler bli permanent nektet å kjøre i sentrum av Sveriges hovedstad. Bildet viser Sergels torg. Foto: Tobias Lindman/ Flickr.com

Stockholm ønsker å innføre såkalte miljøsoner for personbiler i sentrum av byen, og venter nå kun på klarsignal fra regjeringen.

For et par uker siden stemte en klar politisk majoritet i Stockholm for å innføre miljøsoner for personbiler i den svenske hovedstaden.

Med miljøsoner menes kjøreforbud for de mest miljøfiendtlige bilene i deler av byen.

Dette for å bedre luftkvaliteten, spesielt på vinterstid.

– Vi venter på det eksakte regelverket fra regjeringen, sier Daniel Helldén (MP), sjef for trafikketaten i Stockholm, til Aftonbladet.

Regjeringen har tidligere sagt seg villige til å gi kommuner muligheten til å innføre miljøsoner, og det ventes nå at det endelige klarsignalet kan bli gitt allerede før årsskiftet, ifølge avisen.

Les også: Bensinstasjonskjede vil ha mindre prissvingninger på drivstoff

Annonse:


Dette kan bli de nye reglene

Transportetatens forslag til miljøsoner er som følger:

Bilde: Transportetaten

Miljøsone klasse 1 eksisterer allerede, og omfatter tunge kjøretøy.

Miljøsone klasse 2 omfatter personbiler, lette lastebiler og lette busser. Her kreves det at dieselbilene skal oppfylle utslippskravene til Euro 6 og bensinbilene til Euro 5.

Miljøsone klasse 3 omfatter personbiler, motorsykler, mopeder og samtlige lastebiler og busser. Her kreves det at de lette kjøretøyene skal drives på elektrisitet eller hydrogen, og at de tyngre kjøretøyene skal elektrisitet, hydrogen eller er av typen elhybrid som oppfyller kravene til Euro 6.

Dette innebærer med andre ord at alle dieselbiler som ikke har den seneste renseteknologien blir forbudt i de mest sentrale delene av Stockholm.

Dessuten vil alle bensinbiler produsert før 2009 få kjøreforbud.

Les også: Den gamle årsavgiften på kjøretøy forsvinner, men erstattes av en ny

Vil sannsynligvis innføres fra 2020

[annonse]

Dersom regjeringen snart gir klarsignal til kommunene, forventes det at Stockholm innfører miljøsoner senest i 2020.

Det er også i samsvar med trafikketatens forslag.

– Vi skulle egentlig hatt dem tidigere, men utredningen har sagt 2020, så vi får ha det som et mål, sier Helldén til Aftonbladet.

I Norge har Oslo innført midlertidig dieselforbud på dager med høy luftforurensning.

Dette strakstiltaket gjelder hele det kommunale veinettet, inkludert Ring 2.

Tidligere i år bestemte stortinget at også Bergen kan innføre forbud mot dieselkjøretøy på dager med svært høy luftforurensning.

I Trondheim er det foreløpig en bred politisk enighet om å la dieselbilene kjøre som før.

– I dag er det ikke aktuelt med forbud mot dieselbiler i Trondheim sentrum. Vi har ikke noen akuttsituasjon i forhold til luftproblematikk. Vi har en lokal forskrift som åpner for at vi kan gjøre det dersom det skulle bli verre tilstander enn det er nå, uttalte varaordfører Hilde Opoku til NRK i januar.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Den gamle bilbonus-ordningen kan bli borte

Du slipper å installere DAB-radio i din gamle bil

Dette ville bensin og diesel kostet dersom oljeprisen falt til null

Dette risikerer du ved å kjøre forbi andre i høyrefeltet

Elbil-eier ble fakturert 3000 kroner av bomveiselskap