Fra 1. juni kan bompasseringer uten brikke bli tre ganger så dyrt som med

Det fortas mange millioner bompasseringer uten brikke hvert år. Det koster bileierne dyrt, og verre skal det bli, i alle fall i Oslo og Akershus. Bildet viser en bompengestasjon i Oslo. Foto: Wikimedia commons

Hver fjerde bompassering skjer uten gyldig AutoPass-avtale. Til sommeren kan passeringer uten bombrikke i Oslo og Akershus komme til å koste deg opptil tre ganger mer enn med.

Annonse:


Dersom du har en gyldig AutoPass-avtale, får du typisk 20 prosent rabatt ved bompasseringer i dag.

Fra 1. juni blir 53 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus satt i drift, samt at takstsystemet endres. Det vil føre til at det blir enda viktigere å ha bombrikke når du skal kjøre der.

Med det nye systemet blir det lavere pris per passering enn det er i dag, men det blir flere passeringer per biltur, ifølge Fjellinjen.

Det innføres samtidig en timesregel og månedstak for bilister med AutoPass-avtale.

Timesregelen går ut på at du kun betaler for én passering i timen, selv om du kjører gjennom flere bomstasjoner i samme område.

Månedstaket sørger for at du kun belastes for et maksimalt antall passeringer i samme område hver kalendermåned.

Les også: Dette er «bensinkortene» som gir deg størst rabatt

Tre ganger så dyrt uten bombrikke

Magasinet Motor har gjort beregninger på hvor mye det vil koste deg å kjøre inn og ut av Oslo etter at de nye bomstasjonene blir satt i drift fra sommeren av.

Prisundersøkelsen viser at det er enorme forskjeller på hvor mye du må betale med og uten brikke.

Skal du for eksempel kjøre til Holmenkollen og kommer sørfra på E18/E6, må du ut med 48 kroner i bompenger én vei med brikke.

Uten brikke vil det koste deg hele 136 kroner, eller nesten tre ganger mer.

Prisforskjellen kan i stor grad forklares med timesregelen nevnt tidligere.

Kjører du samme strekning tilstrekkelig mange ganger, vil dessuten månedstaket slå inn for dem med brikke.

Andre kjørestrekninger vil også ha svært differensierte priser for dem med og uten brikke, dog ikke så ekstremt som i eksempelet.

Les også: Elbiler krasjer langt oftere enn andre biler

Flere kjører uten brikke

Tall fra Statens vegvesen viser at brikkeandelen, det vil si antall passeringer hvor brikke er registrert i forhold til totalt antall passeringer, har falt de siste årene.

Selv om den var litt høyere i 2017 enn i 2014, 2015 og 2016, har det vært en svak årlig nedgang siden 2010 (se diagram under).

Brikkeandel, det vil si antall passeringer hvor brikke er registrert i forhold til totalt antall passeringer, i perioden 2010 til 2018. Kilde: Statens vegvesen

En del av passeringene som inngår i brikkeandelen over, er imidlertid ikke knyttet til gyldige avtaler, ifølge vegvesenet.

Hvis man kun tar hensyn til brikkepasseringer som knyttes til gyldige avtaler, var andelen nede i 72,3 prosent av totalt antall passeringer i 2017.

Samme år ble det registrert 655 millioner passeringer i bomstasjonene og på ferjer med bompengeinnkreving i Norge.

Om lag 20 millioner av disse ble foretatt med utenlandskregistrerte kjøretøy, noe som tilsvarer 3,1 prosent av den totale trafikken i bomstasjonene.

Antall AutoPASS-avtaler for alle utstedere i Norge var ved utgangen av 2017 på cirka 2,2 millioner.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Vegdirektoratet forventer en økning i bompengeinntektene på 25 prosent fra 2017 til 2019

Mange som selger bilen sin må betale for bompasseringer til ny eier

Etter 6. april blir det slutt på lyssignaler ved bompasseringer

Fra i år gjelder nye regler for EU-kontroll

Skade på bil som følge av hull i veien? Dette svarer Statens vegvesen om erstatning

Måten du bremser på kan gi deg ekstra stor verkstedregning