Bompenger


NAF krever bompenge-stopp

Daglig tas det inn om lag 33 millioner kroner i bompenger, og stadig færre slipper unna. – Bompenger er blitt en permanent ekstraskatt som rammer…

Bompenge-smell for elbilistene

Vegvesenet har anbefalt å øke bomtakstene for elbiler. – Her svinger man pisken over bilistene igjen, i stedet for å bruke kollektiv-gulroten, sier Ingunn Handagard,…