Nå betaler elbilistene mer bompenger

elbil lading Elbil ladestasjon. Foto: Pixabay.

Elbilistene kjører mer og betaler mindre enn andre bilister. Flere bomstasjoner med elbilbetaling og lavere rabatt gir likevel økte bompengeregninger.

Fremtind Service, som er Norges største AutoPASS-utsteder, har analysert bompenge- og ferjepasseringer for første halvår 2023. Det er betydelige endringer fra 2022.

I første halvår 2022 betalte elbilistene i gjennomsnitt 147 kroner i måneden i bompenger. I 2023 har tallet økt til 259 kroner, en økning på 76 prosent. For alle bilister, uavhengig av drivstofftype, økte bompengebetalingen i samme periode fra 211 kroner til 309 kroner, en økning på 46 prosent.

– Det har vært en stor økning av elbiler med AutoPASS-avtale det siste året, sier Svein Skovly, kommersiell direktør i Fremtind Service.

– Økningen er stor over hele landet, men i Møre og Romsdal og Troms og Finnmark er det en dobling av elbiler med bombrikke i frontruta, sier Skovly. – Den sterke veksten i disse fylkene skyldes nok innføringen av bompengebetaling i Ålesund og Tromsø i fjor høst og vinter.

Gjennomsnittsbilisten passerer en bomstasjon 29 ganger hver måned. Elbilistene kjører én og en halv gang så mye og har i snitt 44 passeringer hver måned.

Forskjeller innad i Oslo

Tallene til Fremtind Service viser at det er forskjeller mellom bydelene i Oslo, både for bompengebelastning og andel elbiler. Bydelene Alna og Bjerke ligger på topp i bompengebetaling for elbiler med henholdsvis 536 og 528 kroner i måneden. I motsatt ende av skalaen finner vi bydelene Vestre Aker og Ullern hvor tilsvarende tall er 360 og 368 kroner.

Nordstrand og Ullern topper oversikten over andel elbiler med henholdsvis 40 og 38 prosent. Grorud og Alna har tilsvarende 26 og 27 prosent.