Sjokktall for 2023: Kan bli 16 milliarder i bompenger!

nafBompenger, illustrasjonsbilde. Foto: NAF.

2023 kan bli et rekordår for bompenger, hele 16 milliarder kroner i bompenger ligger det an til. – I dag sier én av to bilister at dagens bompenger er for høye for deres økonomi. Verre skal det altså bli, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

På landsbasis svarer 49 prosent at bompengeregninga allerede er for høy. I gruppene med lavere inntekter, øker andelen som sliter med de dyre bompasseringene til opp mot 60 prosent.

– Neste år kan det bli rekordinnbetalinger fra norske bilister. Politikerne bruker bompenger til å finansiere nær sagt alt innen samferdsel. Det ser vi på disse tallene, sier Handagard.

For 2023 er det åpnet for å kreve inn 16 milliarder kroner fra bilistene. Prognosen for 2022 er at bilistene innen året er omme har betalt 12,9 milliarder kroner i bompenger.

Blir også dyrere for elbil

Økningen i bompenger har kommet over tid. På ti år har andelen husholdninger som må betale bompenger på hverdagsreisen økt, i tillegg til at innbetalingene har steget i kroner og øre, viser tall fra Transportøkonomisk Institutt.

Fra neste år øker regjeringen andelen elbiler skal betale i bompenger til 70 prosent. NAF er sterkt kritisk til økningen.

– I tillegg til å være usosialt går bompenger mest ut over de som ikke har alternativer til bil på hverdagsreisen. Å skaffe seg en elbil har derfor vært en måte for folk å få ned regninga på, sier Handagard.

Advarer mot både veiprising og bompenger

Nylig leverte Skatteetaten og Statens vegvesen en utredning om veiprising. I rapporten vil etatene beholde dagens bompengesystem, samtidig som de vil innføre kilometeravgift for elbiler.

– Bompenger og veiprising sammen er en utrolig dårlig idé. Vi ser allerede nå at folk sliter med de høye bompengene. Å legge ekstra avgifter på toppen av dette, vil kunne prise mange bort fra veien og ramme enda mer usosialt enn i dag, sier Handagard.