Halverer bompenge-takstene på Norges største veiprosjekt

Nå blir det halv bompengetakst på riksveien mellom Løten og Elverum. Etter en 1,5 års prøveperiode skal Statens vegvesen gjennomføre en evaluering av prøveordningen. Bildet er fra åpningen av veistrekningen i juli 2020. Foto: Henrik Jonassen/ SD

Ny riksvei 3 og 25 på nesten tre mil mellom Løten og Elverum får halverte bompengetakster i minst 18 måneder fra og med fredag 19. februar.

Norges største veiprosjekt noensinne ble offisielt åpnet i slutten av juli i fjor av statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet.

Prosjektet består av 27 kilometer med splitter ny riksvei 3 og 25 mellom Ommangsvollen i Løten og Svingen og Basthjørnet i Elverum, samt syv kilometer med gang- og sykkelveier og en ny Ånestad kontrollstasjon.

– Veien har landets korteste byggetid. Opprinnelig skulle den åpne 1. november, men nå åpnet etter en byggetid på bare 26 måneder og tre måneder før tiden. Prislappen er på 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold i 20 år fremover. Dette er hele 1,4 milliarder lavere enn antatt, uttalte prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen i en pressemelding rett etter snorklippingen.

Saken fortsetter under annonsen:


Fartsgrensen på strekningen ble økt fra 70 til 90 km/t og 110 km/t, noe som reduserer reisetiden mellom Oslo og Trondheim for mange bilister.

Den 3. august begynte bompengeinnkrevingen i begge retninger på strekningen.

Satsene for takstgruppe 1, som stort sett består personbiler, ble satt til følgende, ifølge Vegfinans AS:

  • Fullpris – 43 kroner
  • Kjøretøy med AutoPASS-avtale – 34,4 kroner
  • Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale – 17,2 kroner

Planen var også å kreve inn bompenger på den gamle veien på stedet, men da tidligst fra januar 2022.

Les også: Du kan allerede nå sjekke om du får restskatt eller har skatt til gode

Regjeringen innfører en prøveordning med halv bompengesats fra 19. februar

Nå har regjeringen besluttet at det blir halv takst på den nye riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum fra og med fredag 19. februar kl. 12.00. Bilistene på sideveien slipper å betale.

Dette skal være en prøveordning som varer i ett og et halvt år.

– Vi har sett at bompengeinnkreving på sidevei har gitt utfordringer for både voksne og barn som bor og ferdes langs disse veiene. Blant annet har sideveien mellom Løten og Elverum fått mer trafikk. Derfor halverer vi nå bompengetakstene på hovedveien for å se virkningen av dette. Prøveordningen er til glede for dem som skal på vinterferie og kjører denne veien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Etter en 1,5 års prøveperiode skal Statens vegvesen gjennomføre en evaluering av prøveordningen.

Som en del av evalueringen skal Statens vegvesen vurdere om midlene som er satt av til prosjektet gir økonomisk handlingsrom til å forlenge varigheten av prøveordningen utover 1,5 år.

I statsbudsjettet for 2021 er det satt av til sammen 296 millioner kroner til å redusere takstene på og langs denne veien.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021 har Stortinget fremmet ønske om å innføre en prøveordning med halv takst på hovedvei og fritak i bomstasjon på sidevei.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nye EU-regler krever nå at også uregistrerte motorkjøretøy må forsikres

Fra nyttår må alle beboere i borettslag og sameier være med å betale for elbilladere

Dette var de ti mest solgte bilmodellene i Norge i 2020

Disse «bensinkortene» gir størst rabatt i Norge og utlandet

Vurderer du å lease bil? Her er syv typiske feller