Mange planlegger å gifte seg i år: Dette må dere huske på før dere sier ja

Det er mye å ordne før du skal gifte deg. Her får du tips til noe av det viktigste. Illustrasjonsfoto: StockSnap/ Pixabay

Samfunnet åpner endelig gradvis opp igjen, og mange planlegger å bli ektefeller i løpet av året. Her er hva du må huske på før den store dagen.

Etter at koronapandemien satte en stopper for å arrangere store bryllupsfeiringer, er det nå åpnet for å samle inntil 100 personer ved privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale).

Det gir seg utslag i at antall søknader om prøvingsattester øker igjen, skriver Skatteetaten i en melding.

Prøvingsattest er for ordens skyld en erklæring fra dere som må fylles ut og leveres Skatteetaten før giftemålet.

Selv om antall prøvingsattester ennå ikke er helt tilbake på tidligere nivåer, er trenden stigende.

– Antall søknader om prøvingsattester ligger fortsatt noe lavere enn 2019, som var et normalår, men nå ser vi at antall søknader øker igjen. I april og mai var det en liten økning sammenlignet med mai i fjor, og vi tror vi kommer til å se at økningen fortsetter utover sommeren, sier Elin Imsland, avdelingsdirektør for Folkeregisteret i Skatteetaten, i meldingen.

Les også: Nå kommer nye regler for foreldrepenger, og «fedrekvotefellen» fjernes

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder

Når du skal gifte deg må du ha en godkjent prøvingsattest. Prøvingsattesten viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, og er gyldig i fire måneder fra utstedt dato.

Utløpsdatoen på prøvingsattesten er viktig å merke seg hvis dere tidligere har fått en prøvingsattest, men har måtte utsette bryllupet.

– Hvis du tidligere har søkt om prøvingsattest, men har måttet utsette bryllupet, er det ekstra viktig at dere sjekker gyldigheten på prøvingsattesten og andre nødvendige dokumenter i forkant av den store dagen, sier Imsland.

Hvis bryllupet ble utsatt og prøvingsattesten ikke lenger er gyldig, må dere søke om ny prøvingsattest.

Det gjør du på samme måte som sist, og du trenger ikke å gi beskjed til Folkeregisteret om at bryllupet ikke ble gjennomført med den første prøvingsattesten.

Les også: Engangsstøtten til nybakte foreldre har økt med 44.300 kroner på fem år

Saken fortsetter under annonsen:


Begynn i passe god tid

Mange av søknadene om prøvingsattest behandles digitalt og dere kan raskt få en prøvingsattest.

I tilfeller hvor det er behov for mer dokumentasjon, for eksempel om en av dere har vært gift tidligere, vil behandlingen av saken kunne ta noen uker lengre tid.

Spesielt i perioder hvor mange planlegger å gifte seg kan behandlingstiden øke noe, da kan det ta fem til seks uker før de får prøvingsattesten.

Dette må dere ta høyde for før dere sender ut bryllupsinvitasjoner.

Når du har fått godkjent søknaden om prøving, blir prøvingsattesten sendt til innboksen din i Altinn. Du må selv videresende prøvingsattesten til vigsler før bryllupet.

Les også: Nå kan begge foreldrene få bostøtte

Husk legitimasjon på bryllupsdagen, samt å ordne nytt pass

På selve bryllupsdagen må dere ha med legitimasjon for at vigsler skal kunne sjekke at det er dere som prøvingsattesten er utstedt til.

Når dere har blitt gift sender vigsler en melding om vigselen til Skatteetaten, og dere vil få en bekreftelse på registrert vigsel i innboksen i Altinn.

Hvis du/dere bytter navn etter bryllupet og dere planlegger bryllupsreise til utlandet, må du/dere dessuten huske å ordne med nytt pass.

Navnet i passet må nemlig stemme med navnet på billetten. Hvis ikke kan dere få problemer ved innsjekking.

Husk at giftemål også kan påvirke skatten din. I praksis innebærer dette at ektefeller skattlegges sammen for samlet formue. Inntekten skattlegges for hver av dere.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Her er seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Dette må gifte, samboere og småbarnsforeldre sjekke i skattemeldingen

Ny nettleie vil straffe deg som bruker mye strøm på en gang

Fra i år får du med deg pensjonsopptjening uansett lengden på arbeidsforholdet

Ny svindelmetode rammer jobbsøkere