Skatt


Dette er nytt i årets skattemelding

Det er flere poster i skattemeldingen som enten har blitt endret, fjernet eller lagt til. Den viktigste endringen er at post 5.0, tilleggsopplysninger, ikke lenger eksisterer.
Stadig flere ønsker å leie ut boligen i feriene

Rundt 65.000 har planer om å leie ut boligen sin i vinterferien, og enda flere vil leie ut i påsken. – Mange er ikke klar over at en vanlig innboforsikring ikke dekker tyveri når boligen leies ut, forteller forsikringsselskap.