Leserinnlegg: Vedum sitter stille mens folks nød øker

fattig Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Når jeg hører politiske festtaler fra regjeringspartier, blir jeg opprørtDe snakker om solidaritet med de som har minst, samtidig som staten renner over av penger og fattigdommen i Norge øker. 

Av: Hans Andreas Limi, 1. nestleder, FrP.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti nekter å kutte i skatter og avgifter for å hjelpe. De burde skamme seg.

Nordmenn har de siste to årene opplevd en stor økning i de fleste utgiftene for husholdningene. Matprisen har gått opp, strømmen har blitt dyrere, drivstoffprisene har gått opp og lånerenten er økt mange ganger. I mange kommuner har eiendomsskatt og kommunale avgifter også blitt mye høyere.

Nylig åpnet matsentralen i Oslo i nye lokaler og FrP var tilstede. Totalt i Norge er det nå 8 matsentraler som gjør en fantastisk innsats sammen med frivilligheten for å hjelpe vanlige folk som sliter med økonomien. Så langt i år har de delt ut 2,1 millioner måltider som tilsvarer 1000 tonn mat.

Behovet for mat har doblet seg og det er blant barnefamilier at behovet for hjelp øker mest. Men det er ikke bare i hovedstaden man ser en økning av hjelpetrengende familier. Ideelle organisasjoner melder om den samme økningen landet rundt, av helt vanlige familier som sliter i hverdagen.

Vi kan ikke skylde på regjeringen for alle priser som har økt, men regjeringen har ansvar for det de lar være å gjøre. 

For mens pengene flommer inn i statskassen, nekter Støre og Vedum å lempe på skatter og avgifter som gjør folk fattigere og staten rikere. 

Regjeringen kunne halvert matmomsen, redusert drivstoffavgiftene og innført makspris på strøm slik FrP har foreslått. Alt dette er tiltak som hadde hjulpet de som sliter aller mest med å få råd til å dekke de mest nødvendige behovene. 

Ironisk nok bidrar Regjeringen i stedet til økte sosiale forskjeller i Norge.

Ikke engang enstemmig vedtak i Stortinget om å gi rederiene anledning til å donere overskuddsmat til matsentralene klarer Vedum å følge opp. Det er bare trist.