Hva er skattemessig optimalt? Selge aksjer og fond før eller etter nyttår?

Det kan potensielt være mye penger å spare på å selge aksjer og fond i riktig år. Foto: Pål Nordseth/ Flickr.com

Dersom du eier aksjer eller fond som du vurderer å realisere den nærmeste tiden, bør du være klar over de skattemessige konsekvensene av å selge i 2016, sammenlignet med å vente til 2017.

– Den økte skatten på eierinntekter innebærer at du bør se over porteføljen din før nyttår, sier redaktør av Skattebetalerforeningens nettside Skatt.no, Stig Flesland, til Pengenytt.

Stig Flesland i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

Stig Flesland i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

Skattesatsen for eierinntekter øker nemlig fra 28,75 prosent i år til 29,76 prosent neste år. Samtidig reduseres skattesatsen for alminnelig inntekt fra 25 til 24 prosent.

– Kort sagt er det slik at det er skattemessig mest gunstig å selge aksjer med gevinst i 2016 og å vente til etter nyttår med å selge aksjer med tap. Da får du benyttet deg av regelendringene på en best mulig måte, forklarer Flesland.

Les også: Dette er kombinasjonsfondene som tar mest og minst betalt for aksjeforvaltningen

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Viser med eksempler

Redaktøren viser til et tenkt eksempel der en person selger aksjer for 5,5 millioner kroner og hvor 5 millioner av dette er gevinst.

En brukbar investering med andre ord.

Denne personen sitter da igjen med 4.058.331 kroner dersom han/hun selger i år, men «bare» 4.012.595 kroner dersom salget først skjer på nyåret.

Kilde: Skattebetalerforeningen

Kilde: Skattebetalerforeningen

I det ligger en forutsetning om at skjermingsrenten i 2016 er på 0,40 prosent og at renten på bankinnskudd er 1,50 prosent. Se for øvrig regnestykket til høyre.

Dersom denne personen derimot har et urealisert tap på 500.000 kroner, er det mest skatteoptimalt å vente til over nyttår med å selge.

Han/hun får da redusert sin skatt med 148.800 kroner, sammenlignet med 143.750 kroner dersom salget skjer i år.

Les også: DNB har lansert et tilsynelatende billig pensjonsspareprodukt, men…

Ikke bare skatt som teller

Flesland presiserer at en investorer ikke bør se seg blinde på det skattemessige.

– Svingninger i aksjemarkedet i løpet av desember og januar, som vi ofte har sett før, kan medføre at regnestykket ser helt annerledes ut. Men dersom vi holder alt annet likt, vil det være mulig å spare penger ved å gjøre grep, sier han.

Du må være oppmerksom på at skattemyndighetene kan forta en såkalt gjennomskjæring dersom de mener at et salg utelukkende er skattemessig motivert.

Dette er mest aktuelt dersom du selger aksjer og fond med tap før nyttår, for så å kjøpe dem/det tilbake omgående, kun i den hensikt å få fradraget på årets selvangivelse.

I år er det imidlertid ingen stor fare for at skattemyndighetene vil beskylde noen for nettopp dette.

Les også: I disse landene tviholder befolkningen på å bruke kontanter

Les også: Slik blir vinnerne av Facebook-konkurranser trukket ut

Les også: Storebrand skal nå fakturere kredittkortkundene med korrekt beløp