DNB har lansert et tilsynelatende billig pensjonsspareprodukt, men…

Konsernsjef i DNB, Rune Bjerke, tilbyr nå et nytt spareprodukt til sine kunder. Produktet anbefales ikke, blant annet fordi du kan kjøpe fondene i pakken til halv pris selv. Foto: Stig B. Fiksdal/ DNB

I begynnelsen av måneden gikk Finanstilsynet ut og kritiserte kostnadene for aksjeforvaltningen i bankenes kombinasjonsfond. Nå har DNB lansert billigversjonen «Lev mer», men det betyr ikke at produktet er noe bedre.

Innlegget er skrevet av: Kent Øksnes, ansvarlig redaktør av Pengenytt.

Mange fondssparere har valgt å benytte fond som kombinerer eksponering mot både rente- og aksjemarkedet. Siden inngangen til 2013 har forvaltningskapitalen i norske kombinasjonsfond vokst med over 170 prosent, og utgjør nå totalt 57 milliarder kroner.

Norske personkunder står for 34,8 milliarder kroner av disse, ifølge Verdipapirfondenes forening.

Gründer og ansvarlig redaktør av nettavisen Pengenytt.no, Kent Øksnes. Foto: Sjur Jansen

Primo oktober gikk Finanstilsynet ut og advarte mot høye gebyrer i mange kombinasjonsfond. I sin analyse av de norske kombinasjonsfondene hadde de nemlig splittet opp honorarene til forvaltningen av aksjer og renter.

Analysen viste da at 38 prosent av kombinasjonsfondene har en beregnet forvaltningsgodtgjørelse på over 2,0 prosent per år for aksjeforvaltningen, hvor det høyeste beregnede honoraret er på hele 3,8 prosent per år.

Til sammenligning koster rene aksjefond mellom 0,75 og 2,0 prosent i årlig forvaltningshonorar. Indeksfond koster enda mindre, typisk 0,2-0,3 prosent.

Les også: DNB lanserer nytt fondsprodukt: «Lev Mer»

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Gir deg nå en tilsynelatende billigvariant

Nå har DNB lansert «Lev mer», som også kalles for livssyklusfond. Det er kort og godt et kombinasjonsfond som gradvis reduserer aksjeandelen når vi nærmer oss pensjonsalder (67 år).

Fondet består i utgangspunktet av 80 prosent aksjer og 20 prosent renter. Når du fyller 47 år og frem til fylte 67 vektes aksjeandelen gradvis ned til 20 prosent, hvor den vil ligge fast etter det.

Ikke dumt, vil du kanskje si. Forvaltningskostnaden i «Lev mer» er dessuten satt til 0,5 prosent i året, noe som kan virke svært lavt sammenlignet med andre kombinasjonsfond.

Annonse:

Her er det imidlertid på sin plass å opplyse om at aksjeeksponeringen i fondet oppnås gjennom investeringer i to underliggende indeksfond; DNB Norge Indeks og DNB Global Indeks. Begge har årlige forvaltningshonorarer på 0,3 prosent dersom du kjøper dem direkte selv.

Renteforvaltningen skjer gjennom investeringer i DNB Obligasjon (III), DNB Likviditet (IV) og DNB Global Credit, som er tre aktivt forvaltede rentefond. Forvaltningshonorarene her er 0,2 prosent for de to første og 0,45 prosent for det siste.

Les også: Sjekk fastrente-fellen i disse bankene

Pakker inn fond og selger dem til dobbel pris

Du betaler altså 0,5 prosent i året for denne pakkeløsningen «Lev mer», selv om de underliggende fondene bare koster mellom 0,2 og 0,45 prosent.

Sagt på en annen måte:

  • Er du under 47 år, vil du ha en aksjeandel på 80 prosent og en renteandel på 20 prosent. I og med at aksjeforvaltningen, det vil si indeksfondene, i utgangspunktet bare koster 0,3 prosent, betaler du hele 1,3 prosent i årlig forvaltningshonorar på rentedelen. 1,3 prosent for fond som i utgangspunktet bare koster mellom 0,2 og 0,45 prosent.
  • Er du over 67 år vil du ha en aksjeandel på 20 prosent og en renteandel på 80 prosent. Da betaler du «kun» 0,55 prosent i årlig forvaltningshonorar på rentedelen.

Du kan også velge å se på det motsatt, at honorarene til rentefondene i gjennomsnitt settes til 0,3, som er nære den faktiske kostnaden. Da betaler du 0,55 prosent for de passive aksjefondene frem til du fyller 47 år og 1,3 prosent etter du er 67 år.

Uansett hvordan du ser på det er betaler du en høy pakkepris. Pensjonsspareproduktet «Lev mer» burde vel egentlig bli omdøpt til «Lev mindre».

Les også: Forbrukerrådet: Bankene tjener rått på skjulte pensjonsgebyrer

Får strykkarakter

Én av fordelene til livssyklusfond er at fondet vekter ned risikoen automatisk med din alder. Det som dessuten er bra med «Lev mer» er at det er ett av kun få kombinasjonsfond som tilbyr indeksforvaltning av aksjedelen.

Likevel gir jeg fondet og DNB strykkarakter. Det skyldes først og fremst at kostnadene er alt for høye, tatt de underliggende fondene i betraktning.

Selv om fondet vekter ned risikoen for deg automatisk i løpet av en tjueårsperiode, forsvarer ikke det nesten dobbel pris i forhold til å kjøpe fondene direkte selv. Vurder heller å kjøpe noen av fondene enkeltvis.

Kombinasjonsfondet KLP Kombinasjon er et annet fond med indeksforvaltning av aksjeandelen. Fondet med 60 prosent aksjer og 40 prosent renter, tar til sammenligning kun 0,3 prosent i årlig forvaltningshonorar.

Les også: Gründere vil formidle leksehjelp med ny delingstjeneste

Har du fortsatt lån, er kombinasjonsfond generelt et dårlig produkt

Dessuten står det ingen plass i informasjonsmaterialet til DNB at spareproduktet passer dårlig til personer som ikke er gjeldfrie. Og dem er det mange av.

Har du boliglån eller annen gjeld bør du nemlig ikke spare langsiktig i rentepapirer. Dette skyldes at renten du betaler på egen gjeld over tid vil være høyere enn nettoavkastningen til de aller fleste rentepapirene. Nedbetaling av gjeld er dessuten helt risikofri sparing.

Den delen av et kombinasjonsfond som ikke er aksjer, bør du derfor heller bruke til å nedbetale gjeld når du får ekstra penger mellom hendene.

Det siste rådet er alle eksperter enig i, i alle fall de som ikke står på lønningslistene til bankene.

Les også: Dette er Folketrygdfondets norske favorittaksjer