Fondssparerne rømmer fra Skagenfondene

Foto: Skjermdump fra Skagenfondene.no

Siden november 2014 har kundene til Skagenfondene tatt ut nærmere 56 milliarder kroner. Det utgjør rundt 40 prosent av forvaltningskapitalen.

Tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at Skagenfondene har hatt en negativ nettotegning på 55,8 milliarder kroner de siste 20 månedene, melder Dagens Næringsliv i dag.

Med nettotegning menes kundenes kjøp av fondsandeler, inkludert reinvestering av utbytter fondet mottar som aksjonær, fratrukket kundenes innløsning i fondene.

På topp i 2014 hadde Skagenfondene en forvaltningskapital på rundt 135 milliarder kroner. Den har nå falt til drøye 80 milliarder kroner.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Flere årsaker

Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning i Norge for Skagenfondene, sier til DN at kundeflukten delvis er knyttet til endringene som ble gjort i forvaltningen etter at tidligere Skagen-direktør Harald Espedal og Skagen-forvalter Kristian Falnes sluttet høsten 2014.

Dette er imidlertid ikke hele forklaringen:

– Men særlig uttakene i det siste er mer drevet av det globale lavrentemiljøet, hvor verdiinvesteringer, slik Skagen driver med, er blitt relativt upopulært sammenlignet med vekstfond, ettersom vekstfond har opplevd sterkere avkastning enn verdifond, sier Bergskaug.

Han legger til at kundeflukten etter alt å dømme også er et resultat av den svake avkastningen flere av de største fondene deres har hatt.

Les også: Fondsforvalter røper hemmeligheten bak Norges beste aksjefond

Kundene strømmer til DNB

I den andre enden av skalaen ligger DNB Asset Managament. Siden november 2014 har de hatt en netto tegning i sine fond på 16,5 milliarder kroner, og er nå Norges suverent største fondsforvalter med 233 milliarder kroner under forvaltning.

Sjef i DNB Asset Management, Torkild Varran, sier til DN at hovedårsaken til veksten er at pensjonsmidler i DNB Liv i større grad har blitt innskuddsbasert og at andelen ytelsespensjon minker.

Han legger også til at de har merket en større interesse for fond både fra private og institusjonelle investorer de siste årene.

KLP Fondsforvaltning og Nordea Funds har også opplevd kraftig vekst i nevnte periode, med hhv 16 og 13 milliarder i nettotegning.

Les også: Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?