Fondsforvalter røper hemmeligheten bak Norges beste aksjefond

Senior porteføljeforvalter Jomar Kilnes i Forte Fondsforvaltning. FOTO: Kent Øksnes

Jomar Kilnes er en ukjent mann for de fleste, men det burde det ikke være noen grunn til. Han er nemlig klart å skape best avkastning av samtlige norske aksjefond de siste 6, 12 og 24 månedene.

Forte Trønder har kun eksistert i 3,5 år, og har altså prestert til gull de siste to årene. Oppstartsåret kunne imidlertid forvalteren gjerne vært foruten. Da oppnådde fondet «bare» 8,2 prosent verdistigning, mot referanseindeksens 21,1.

På tross av den relative svake starten i 2013, ligger fondet på tredjeplass hvis vi rangerer alle norske aksjefond etter årlig avkastning de siste tre årene.

– Første forvaltningsår for fondet, og spesielt første halvår, ble vi hengende noe etter. Åtte prosent avkastning i løpet av et år for så vidt meget bra i absolutte termer, men relativt sett til referanseindeksen er det ikke godt nok, sier Kilnes til Pengenytt.

– Nå har fondet endelig skutt fart, og vi har fått de resultatene vi har ønsket. Ingen ler av «bartefondet» lenger, legger han til med et smil.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

RBK som landslag

Tabellen viser aksjefondene med best avkastning siste 12 måneder. Forte Trønder er på en førsteplass. Kilde: Oslo Børs.

Tabellen viser aksjefondene med best avkastning siste 12 måneder. Forte Trønder er på en førsteplass. Kilde: Oslo Børs.

For en del år tilbake foreslo noen at Norge burde stille med Rosenborg som landslag i fotball. Forte Trønder prøver å slå det norske aksjemarkedet med trønderske selskaper.

– Fondet investerer hovedsakelig i selskaper med sterk regional tilknytning til Midt-Norge. Det kan være selskaper som har hovedkontor, produksjon/verdiskapning, kapitalbase og/eller historisk forankring i området, sier Kilnes.

Trøndelagsgrensen er imidlertid strukket litt på. Kilnes vurderer alle børsnoterte selskaper fra Møre i sør til og med Helgeland i nord.

Les også: Globale aksjefond sliter med å levere god avkastning: Sjekk ut hvordan ditt fond har prestert

Fire bransjer

Fondet skal hovedsakelig investere i fire bransjer; olje, teknologi, oppdrett og bank/finans.

– Det norske oljeselskap, Nordic Semiconductor, Salmar og Sparebank 1 Midt-Norge har lenge vært blant de største investeringene i fondet. Nå har vi tatt ned eksponeringen i Nordic Semiconductor, til fordel for Next Biometrics.

Annonse:


Sistnevnte selskap har sitt utspring fra NTNU og satser på fingeravtrykkssensorer.

– Next Biometrics har et unikt produkt som de kan produsere til halve prisen i forhold til konkurrentene. Teknologien er dessuten patentert. Selv om svenske Fingerprint Cards nærmest har monopol på levering til mobilselskaper, har Next en unik mulighet til å bli store på adgangs- og betalingskort.

Tabellen viser aksjefondene med best avkastning siste 24 måneder. Av 67 fond topper Forte Trønder. Kilde: Oslo Børs

Tabellen viser aksjefondene med best avkastning siste 24 måneder. Av 67 fond topper Forte Trønder. Avkastningen er annualisert. Kilde: Oslo Børs

Til opplysning steg aksjekursen til Fingerprint Cards med nesten 1600 prosent i 2015. Kilnes opplyser at han dessuten tror Next Biometrics kan være en oppkjøpskandidat til det svenske vekstselskapet.

– Årsaken til at vi har vektet ned i Nordic Semiconductor skyldes at de ikke har patent på sin teknologi innen trådløs kommunikasjon. Hvem som helst kan komme inn som konkurrenter, uten å møte store barrierer. Selv om Nordic Semiconductor er verdensledende på det de gjør i dag, har antallet tilsvarende selskaper vokst fra 8 til 20 det siste året. Forspranget til selskapet vil ikke vare lenge, tror jeg.

Les også: Slik bør du investere, gitt at du tror på stigende oljepris

Oppdrett utgjør over 30 prosent av fondet

Selv om fondet startet med å investere 25 prosent i hver av bransjene nevnt over, utgjør aksjer i oppdrett og laks nå totalt 32 prosent av fondets forvaltningskapital.

Selskapet Salmar, med hovedkontor på Frøya, er altså fondets største investering innen oppdrett.

– De har vært flinke og proaktive, og har klart å oppnå høyere marginer enn sine konkurrenter. Aksjen er opp rundt 60 prosent hittil i år, og har lenge vært en av de største bidragsyterne til fondets gode avkastning, sier Kilnes.

Fondet eier dessuten aksjer i Norway Royal Salmon, Lerøy Seafood og Marine Harvest. Førstnevnte har hovedkontor i Trondheim, mens de to andre har mye av produksjonen sin i Midt-Norge.

Les også: Her får du 30,5 prosent risikofri avkastning

Har hatt troen på oppdrett siden 2013

At fondets investering i Namsos Trafikkselskap også havner i kategorien oppdrettsaksjer, vil kanskje overraske noen.

– De er i dag en ren tjenesteleveranser til havbruksnæringen. Gjennom flere oppkjøp eier de nå ni brønnbåter, og ytterligere to under bestilling. De brukes til blant annet frakting av fisk til slakting og til avlusing av fisk gjennom ferskvannsbad. Med dagens laksepriser får de veldig godt betalt.

– Du har med andre ord stor tro på næringen også fremover?

– Vi identifiserte allerede i 2013 at dette ville bli en langvarig opptur for bransjen. Selv om vi tapte litt penger i starten, har vi fått godt betalt den senere tiden. Nå sier mange at vi bør selge oss ut for å ta gevinst, men jeg tror vi bare har sett begynnelsen på en megatrend, svarer Kilnes.

Les også: Fra i dag blir det enklere å investere bærekraftig

Driver mer profesjonelt enn tidligere

Han begrunner sin tro på laksenæringen med at tilbudet ikke vokser.

– Tilbudet av laks er ned 7-8 prosent i forhold til fjoråret. Det blir ikke blir gitt ut noen nye konsesjoner i Norge, og veksten i Chile faller med 15 prosent i inneværende år. Selv om veksten vil ta seg opp noe til neste år, vil den mest sannsynlig ligge under nivået i 2015. Norge og Chile står for omtrent 80 prosent av all produksjon, utdyper fondsforvalteren.

Tabellen viser aksjefondene med best avkastning siste 36 måneder. Forte Trønder er på en tredjeplass. Kilde: Oslo Børs.

Tabellen viser aksjefondene med best avkastning siste 36 måneder. Forte Trønder er på en tredjeplass. Avkastningen er annualisert. Kilde: Oslo Børs.

– Men hva med etterspørselen? Virker ikke høye priser avskrekkende?

– Nei, det ser ikke slik ut. I mai spratt kiloprisen på laks opp til 80 kroner, og det endret ikke stort på etterspørselen. Analytikerne opererer med kilospriser under 50 kroner per kilo i sine estimater, noe som priser aksjene til det samme som resten av Oslo Børs (P/E på 12-13). Jeg tror kiloprisen vil være betydelig høyere, og da er disse skapene lavt priset i dag, sier Kilnes, før han legger til:

–Produksjonskostnaden ligger på omtrent 30 kroner per kilo, og hver krone over dette går på selskapenes bunnlinje. Hvis prisen på laks øker fra 50 til 60 kroner, øker samtidig marginen fra 20 til 30 kroner. Det betyr mye for aksjekursen altså.

– Hvis vi ser på lakseprisen de siste 20-30 år, så har den svingt mye. Tror du ikke at nedturen kan komme?

– De enorme prissvingningene kommer av at bransjen har vært umoden, med mange små og svake aktører. Nå er det større industrielle aktører som driver profesjonelt, og sykdommer i merdene har de bedre kontroll på. Selvfølgelig er sykdommer bransjens største problem, og det er derfor de ikke får flere konsesjoner, men dette er noe det jobbes beinhardt med og noe de vil få kontroll på, svarer Kilnes overbevist.

Saken fortsetter under bildet.

Forte Fondsforvaltning holder til i toppetasjen av denne bygningen i Kjøpmannsgata 32 i Trondheim. FOTO: Kent Øksnes

Forte Fondsforvaltning holder til i toppetasjen av denne bygningen i Kjøpmannsgata 32 i Trondheim. FOTO: Kent Øksnes

En kule på DNO

Selv om oppdrettsaksjene har gått fantastisk bra, eier fondet også andre aksjer. Selskaper som Statoil, Orkla og Aker har blant annet fått plass i porteføljen.

Alibiet til Orkla er at de har historiske røtter til Trøndelag. Om Statoil og Aker sier forvalteren følgende:

– Trøndelag er ikke en stor del av Statoil, men Statoil er en stor del av Trøndelag. Når det gjelder Aker, så kan du si at datterselskapet Aker Solutions har deler av sin virksomhet i Trøndelag.

I april kjøpte fondet seg opp i oljeselskapet DNO til rundt 7,50 kroner per aksje. Forvalteren innrømmer glatt at selskapet med virksomhet i Kurdistan, ikke på noen som helst måte kan kobles til Midt-Norge.

– Bakgrunnen for denne investeringen var at vi ønsket litt mer eksponering mot olje, og plukket det selskapet vi fant mest attraktivt på Oslo Børs, uten å tenke på tilknytning til Trøndelag.

I løpet av et par måneder har kursen i DNO steget med godt over 50 prosent.

Les også: Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?

Alltid risiko

Kilnes er grunnleggende positiv til aksjemarkedet fremover, slik en forvalter stort sett alltid er. Men han ser noen skyer på himmelen.

– Både situasjonen i Kina, faren for en såkalt brexit og fall i oljeprisen kan utløse et børsfall. Jeg hadde dessuten trodd at vi ville se mer sektorrotasjon fra oppdrett til olje nå når oljeprisen begynte å stige, men det har ikke skjedd i noen særlig stor grad. I alle fall ikke ennå.

– Hvordan er prisingen på Oslo Børs nå?

– Den er på normalen målt ved P/E i forhold til historisk gjennomsnitt, og lavere målt ved bruk av P/B. Med det lave rentenivået vi har burde prisingen ligget betydelig høyere enn gjennomsnittet, mener jeg.

– Så når prisingen ligger på normalen i dag, betyr det at prisingen egentlig er lav?

– Ja, det er korrekt oppfattet. Jeg mener derfor det er en stor oppside på Oslo Børs i dag.

Les også: Nytt aksjefond lansert: Forvaltes ved hjelp av algoritmer, datakraft og kunstig intelligens

Tungt inne i egne fond

Mange hevder at det er lett å investere andres penger i aksjemarkedet, uten å risikere noe spesielt selv. For Kilnes sin del bærer det utfor med egen formue om han kjøper feil aksjer.

Hvor mye har du selv gått inn i de fondene du forvalter?

– Det er over 50 prosent av min formue. Det betyr i praksis nesten alt som ikke er bundet i egen bolig, svarer Kilnes.

Og hvordan er disse fordelt på de ulike fondene dine?

– Det er omtrent likt fordelt, med en tredjedel i hvert.

Les også: Lavt feriebudsjett? Overnatt gratis i noen av Statskogs 120 koier

Kan bli lukket

Fondet fikk fem stjerner av Morningstar nå i februar, akkurat tre år etter oppstart (minstekravet til avkastningshistorikk).

– Har dere merket noe ekstra kapitaltilstrømming etter dette?

– Ja, det har vi for så vidt. Ved inngangen til året var forvaltningskapitalen 30 millioner kroner, og nå har den vokst til 107. Selv om noe av dette kommer fra verdistigning på aksjene, er vi fornøyde med tilsiget av nye kunder og kapital, sier Kilnes.

– Men kan fondet vokse uendelig? Hva ville skjedd om dere fikk inn 1 milliard kroner i morgen og samtidig skulle holde dere til investeringsmandatet om å investere i trønderske selskaper?

– Jeg har fått spørsmålet før, men da bare med et par hundre millioner. Én milliard kroner over natten ville blitt vanskelig å plassere i det trønderske investeringsuniverset.

– Vil dere på et tidspunkt da lukke fondet for nye kunder?

– Dette er ikke et fond som er skalerbart i all evighet, men lukking er fjernt for oss foreløpig. Vi kan både tre- og firedoble forvaltningskapitalen før det blir et tema. Vi skal likevel ikke utelukke det på et tidspunkt, da vi gjør det som er i fondskundenes beste interesse.

Les også: I denne banken kan du nå få lån til null prosent rente

Fondet ble opprettet etter en spøk

Aksjefondet Forte Trønder startet egentlig som en spøk, forteller Jomar Kilnes videre:

– Det var noen kunder som sa at et lokalt forvaltningsselskap også burde investere pengene lokalt. «Hvorfor skal vi bruke dere når pengene likevel havner i Oslo», var spørsmålet flere hadde. Etter at jeg hadde sjekket ut hvilke muligheter som fantes av børsnoterte selskaper lokalt, så fant jeg ut at det fint gikk an å sette sammen en god portefølje, sier Kilnes.

Med styreleder Tor Albert Thommesen støtte, ble fondet etablert i januar 2013.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook


Fakta om Forte Fondsforvaltning:

  • Forte Fondsforvaltning AS er et uavhengig verdipapirfondsselskap som holder til i Trondheim.
  • Selskapet ble etablert våren 2010 med det utgangspunkt at man ønsket å bygge opp et fondsmiljø fra Trondheim og trøndelagsregionen. Fra 2011 var samtlige konsesjoner på plass, og arbeidet kunne begynne.
  • Jon Steinar Eide er investeringssjef i FORTEfondene, og selskapet eies av 3T-Produkter AS og ansatte.
  • Selskapet tilbyr seks ulike verdipapirfond innen aksjer og renter.
  • FORTEfondene forvaltes av Jon Steinar Eide, Jomar Kilnes og Arne Eidshagen.
  • Selskapet har i dag totalt 2,3 milliarder kroner under forvaltning, hvor om lag to milliarder er plassert i rentefondene og 300 millioner i aksjefondene.

Kilde: Forte Fondsforvaltning