Disse skatteknepene kan du gjøre før nyttår

Det er fortsatt noen dager igjen av 2016, noe som gjør at du fortsatt kan gjøre enkelte grep for å redusere skatten for dette inntektsåret. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Du kan redusere skatten din med flere tusen kroner dersom du kjenner skattereglene. Det er ingen grunn til å betale mer enn nødvendig. Her er noen av de viktigste grepene du kan gjøre før året er omme.

De fleste kjenner til at Boligsparing for ungdom (BSU) er en svært gunstig spareløsning. Dette skyldes først og fremst det generøse skattefradraget, men også de gode rentevilkårene.

Skattefradraget er på 20 prosent av det du skyter inn. Det betyr med andre ord at du kutter skatten din med 200 kroner for hver tusenlapp du setter inn på din BSU-konto.

Forutsetningen er da at du er under 34 år og har en skattbar inntekt.

Fyller du opp årets kvote og sparer 25.000 kroner, må du tjene minimum 69.650 kroner for å benytte deg av hele skattefradraget på 5000 kroner.

Har du inntekt under dette, bør du ikke benytte BSU-ordningen fullt ut.

Les Pengenytts artikkel om BSU fra tidligere i år: Her får du 30,5 prosent risikofri avkastning

Selg aksjer med gevinst i 2016

Dersom du eier aksjer eller fond som du vurderer å realisere den nærmeste tiden, bør du være klar over de skattemessige konsekvensene av å selge i 2016, sammenlignet med å vente til 2017.

Skattesatsen for eierinntekter øker nemlig fra 28,75 prosent i år til 29,76 prosent neste år. Samtidig reduseres skattesatsen for alminnelig inntekt fra 25 til 24 prosent.

– Kort sagt er det slik at det er skattemessig mest gunstig å selge aksjer med gevinst i 2016 og å vente til etter nyttår med å selge aksjer med tap. Da får du benyttet deg av regelendringene på en best mulig måte, uttalte redaktør av Skattebetalerforeningens nettside Skatt.no, Stig Flesland, til Pengenytt tidligere denne måneden.

Her kan du se hvordan regnestykket er om du selger i år eller venter til neste år.

Annonse:


Gi forskudd på arv og spar formueskatt

For deg som går med tanker om å gi bort penger, for eksempel i form av arv, kan det lønne seg å gi dem bort før nyttår for å slippe formueskatt på 0,85 prosent av beløpet.

Det forutsetter imidlertid at du er i formueskatteposisjon, og ikke mottaker. Det vil si at du har en skattbar formue på over 1,4 millioner kroner som ugift, eller over 2,8 millioner samlet som ektefeller.

Husk at barn må være 17 år for at de ikke skal lignes sammen med foreldrene.

Enkelte forsøker å lure skattemyndighetene ved å ta ut penger før nyttår, for så å sette dem inn på konto igjen rett etter, i den hensikt å unngå formueskatt. Dette frarådes på det sterkeste, da du sannsynligvis blir oppdaget og tillagt tilleggsskatt.

Les også: Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

Gi gaver og få fradrag

Du kan også kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Skattebesparelsen er 25 prosent av beløpet du gir, og gjelder gaver fra 500 kroner til en samlet sum på opptil 25.000 kroner.

Du kan med andre ord redusere skatten din med 6.250 kroner for inntektsåret 2016 dersom du gir bort 25.000 kroner før nyttår.

Merk at organisasjonene og samfunnene må være forhåndsgodkjente av Skatteetaten. Listen over hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen finner du her.

Les også: Sjekk fastrente-fellen i disse bankene

Be om utsettelse av lønnsutbetalinger

Ifølge en artikkel skrevet av Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater, på nettsiden Skatt.no, kan det lønne seg å forskyve utbetalingstidspunktet på visse lønnsutbetalinger til over nyttår.

Dette kan være aktuelt dersom du fortsatt har bonus, provisjoner eller overtidsgodtgjørelse til gode. Det gjelder spesielt hvis du ser at du vil passere grensene for trinnskatt 3 og 4 (toppskatt) i år og forventer å tjene mindre i 2017. 

Grensen for trinnskatt 3 og 4 er på hhv 565.650 og 909.500 kroner for inntektsåret 2016.

Les også: Det er nesten umulig å finne frem til den billigste strømavtalen

Kjøp private tjenester for inntil 6000 kroner skattefritt

Har du noe du skulle gjort i tilknytning til din bolig eller hytte, kan du betale privatpersoner inntil 6000 kroner skattefritt.

– Har du for eksempel avtalt med naboen at han skal skifte ut kjøkkeninnredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet i år. Han vil da kunne motta 6000 kroner skattefritt i 2016, sluttføre arbeidet og motta inntil 6000 kroner skattefritt i 2017, skriver Hansen i SBF Skatteadvokater.

Les også: Dette ville bensin og diesel kostet dersom oljeprisen falt til null

Ektefeller kan spare tusenvis av skattekroner

Dersom du ennå ikke har søkt om å få gifte deg, er det trolig for sent å få det til i år. Men rådet gjelder også for neste år.

Ifølge Lignings-ABC lignes ektefellers formue alltid under ett. Når det gjelder alminnelig inntekt og personinntekt, kan ektefeller selv velge om de vil lignes sammen i skatteklasse 2 eller hver for seg i skatteklasse 1.

En forutsetning for å lignes sammen i skatteklasse 2, er imidlertid at det er etablert et felles hjem før utløpet av inntektsåret.

Fordelen med skatteklasse 2 er blant annet at om den ene av ektefellene har inntekt og den andre ikke. En typisk situasjon kan være hvis den ene er student og den andre yrkesaktiv. Da kan den yrkesaktive med inntekt få utnyttet personfradraget til den som er student og ikke har inntekt.

Personfradraget i klasse 1 for inntektsåret 2016 er 51.750 kroner, mens fradraget i klasse 2 er 76.250 kroner. Den som har inntekt får på denne måten drøyt 6000 lavere skatt, sammenlignet med om dere hadde vært samboere.

Les også: Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

Tips til private næringsdrivende

Advokat Bård Erlend Hansen har to råd for å spare skatt til private næringsdrivende. Det ene er å kjøpe driftsmidler som maskiner, datautstyr eller inventar du trenger allerede før nyttår.

Innkjøp til over 15.000 kroner kan nemlig avskrives med et årlig beløp uansett når på året det ble foretatt.

Det andre rådet går til dem med selskap som har mulighet til å betale utbytte. Ettersom skatt på aksjeutbytte øker til neste år, kan det lønne seg å beslutte utbytte før nyttår.

Dersom du i tillegg beslutter at utbetaling av utbyttet først forfaller til neste år, vil dette ikke få formueseffekt for deg før til neste år igjen. Ikke-forfalt utbytte regnes ikke som formue for aksjonæren.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

Du kan fortsatt endre skattemeldingen din

Skattekalender for 2017 – Her er alle de viktigste datoene

Vil forby bensin- og dieselbiler i Tyskland allerede fra 2030

Minst 650.000 husholdninger betaler mer for strømmen enn de må