Skattekalender for 2017: Her er alle de viktigste datoene

Det er mange datoer å forholde seg når det gjelder skatt. Her får du oversikten over de viktigste i 2017. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Her kan du se alle de viktigste skattedatoene du må forholde deg til, og hva du kan gjøre for holde orden på din privatøkonomi.

Tidligere i år har Pengenytt blant annet skrevet følgende om skatt:

Av den siste lenken går det frem at selvangivelsen nå heter skattemelding.

Her følger en oversikt over de viktigste datoene og fristene for skatteåret 2017:

NB: Skattekalender for 2018 finner du her

NB: Skattekalender for 2019 finner du her.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Annonse:Februar

15. februar: Du skal ha mottatt oppgavene du trenger

I løpet av de første ukene av året skal du ha mottatt en sammenstilling av inntekter og forskuddstrekk fra arbeidsgiver og andre som betalte deg lønn eller pensjon i fjor.

Du skal i tillegg ha fått årsoppgaver fra blant andre banken, forsikringsselskapet og barnehagen.

Årsoppgavene sendes også til Skatteetaten, slik at opplysningene kommer med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Er det noe feil, må dette korrigeres i skattemeldingen før du levere i april. Skatteetaten må nemlig ha beskjed innen 1. mars dersom de skal få med rettingen på den ferdigutfylte skattemeldingen.

Les også: I år er fristen for å levere skattemeldingen 2. mai, og ikke 30. april

Mars

1. mars: Frist for å bli elektronisk bruker

Fordelene med å være e-bruker er blant annet at du får raskere svar på henvendelser til Skatteetaten, du får et eget arkiv for elektronisk post i Altinn og det kan gi deg et tidligere skatteoppgjør.

15. mars: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt.

Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer å ha i overskudd, og forfaller fire ganger i året (15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november).

20. mars: Betalingsfrist for årsavgiften

I februar sendte Skatteetaten ut krav om årsavgift for 3,8 millioner kjøretøy. Dersom du ikke betaler denne innen fristen den 20. mars, må du betale en tilleggsavgift.

Du slipper å betale dersom du leverte inn bilskiltene til Statens vegvesen før 31. desember 2016 eller hvis du vraker kjøretøyet senest 20. mars hos en godkjent vrakplass eller bilopphuggeri.

Les også: 10 tips om boligskatten i skattemeldingen

April

4. april: Skattemeldingen er tilgjengelig elektronisk og utsendelse på papir starter

Fra og med 4. april kan du se din skattemelding for formues- og inntektsskatt for inntektsåret 2016. Du finner da foreløpige tall på hva du enten får igjen i skatt eller hva du må betale i restskatt, og kan begynne å sjekke om tallene stemmer.

Mellom 4. april og 15.mai kan du endre kontonummer for eventuelle utbetalinger. Du får pengene igjen raskere hvis Skatteetaten har riktig kontonummer.

Mai 

2. mai: Frist for å endre og levere aksjeoppgave

I midten av mars mottar alle aksjonærer «Aksjeoppgaven». Denne gir deg en oversikt over dine aksjer i norske og utenlandske selskap registrert på Oslo Børs, samt egenkapitalbevis i norske sparebanker.

Kontroller oppgaven før du gjør deg ferdig med selvangivelsen. Husk at du bare skal levere oppgaven dersom du gjør endringer i den.

Dersom du har aksjer eller andeler som ikke er oppført i oppgaven, skal du levere oppgaven «Aksjer og fondsandeler» (RF-1059).

2. mai: Frist for å endre og levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister

Fristen å sjekke skattemeldingen og levere endringer for lønnstakere og pensjonister er vanligvis 30. april. I år er fristen for å levere imidlertid tirsdag 2. mai. 

Forklaringen er rett og slett at den faste fristen er på en søndag, og at dagen etter er offentlig høytidsdag.

Er du næringsdrivende, har du frem til 31. mai på deg.

Stemmer alt, trenger du ikke å gjøre noe som helst.

Siste frist for å søke om utsatt leveringsfrist, er også 2. mai. Du kan søke om maksimalt én måneds utsettelse. Dersom det innvilges utsettelse, kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Les også: Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

15. mai: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Se forklaring 15. mars.

31. mai: Frist for å endre og levere skattemelding for personlig næringsdrivende

Alle næringsdrivende må levere skattemelding, og denne må, sammen med alle skjema/vedlegg, leveres elektronisk, uansett selskapsform.

Også næringsdrivende kan søke om 30 dagers utsettelse på levering av skattemelding. Fristen for å søke om dette er 31. mai.

Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

31. mai: Betal inn restskatt og unngå renter

Alle som vet at de betalte for lite skatt i fjor, kan velge å betale inn ekstra innen 31. mai for å slippe rentene på restskatten. Bruk kontonummer og KID-nummer som du finner på skattemeldingen.

Les også: Skattemeldingen: Rekordmange opplysninger er ferdigutfylte

Juni

22. juni: De første lønnstakere og pensjonister mottar skatteoppgjøret

I siste halvdel av juni får de første lønnstakere og pensjonister varsling om skatteoppgjøret. Dersom du har penger til gode er første mulige dato for utbetaling den 22. juni. 

Du får et varsel på epost eller tekstmelding når skatteoppgjøret ditt er klart. Sørg derfor for at kontaktinformasjonen din er oppdatert her.

Dersom du ikke får oppgjøret i juni, er neste mulighet 2. august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober.

De som leverer skattemeldingen på papir får skatteoppgjøret tidligst i august.

Personer bosatt i utlandet, og som mottar pensjon fra Norge, får sitt skatteoppgjør i siste pulje 25. oktober.

Les også: Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

Juli

1. juli: Vrak bilen og få tilbake halve årsavgiften

Vraker du bilen din før 1. juli betaler Skatteetaten automatisk tilbake halve årsavgiften du betalte for 2017.

August

2. august: De første næringsdrivende mottar skatteoppgjøret

Første mulighet for næringsdrivende og deres ektefeller til å få skatteoppgjøret er 2. august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober.

20. august: Første frist for å betale restskatt

Dersom du må betale restskatt vil du få en faktura med betalingsinformasjon i god til før forfallsfristen.

Fristen for å betale er tre uker etter skatteoppgjøret ditt var klart, men likevel tidligst 20. august.

Skylder du mer enn 1000 kroner, deles summen opp i to terminer for deg.

Det betyr at dersom skatteoppgjøret ditt kommer 22. juni, er fristen for 1. termin 20. august og 2. termin 24. september.

Får du skatteoppgjøret ditt 2. august eller senere, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart og 2. termin 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Les også: 100.000 småbedrifter fikk enklere skatterapportering

September

15. september: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Se forklaring 15. mars.

Oktober

25. oktober: De siste mottar skatteoppgjøret

De siste lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende mottar skatteoppgjøret.

Les også: Nå kan du få halv skatt i november

November

15. november: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Se forklaring 15. mars.

Desember

Medio desember: Skattekortet/skattemeldingen for 2018 er klar

Fra midten av desember skal du kunne se informasjon om skattekortet ditt (skattetrekksmeldingen) på nett. Dersom du forventer endringer i inntekt, formue og gjeld bør du gå inn å bestille nytt skattekort, slik at du blir trukket mest mulig riktig.

Arbeidsgiver henter skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten før første lønnsutbetaling i januar.

Hvis du tjener under frikortgrensen (som er på 55.000 kroner i 2017), trenger du ikke betale skatt og må bestille frikort isteden.

Les også: Disse skatteknepene kan du gjøre før nyttår

Les også: Så mye tjente du på å ha boliglån i fjor

Les også: Dette er de økonomiske fordelene med å være gift