Skattekalender for 2019: Her er alle de viktigste datoene

Skattekalender: Det er mange datoer å forholde seg til når det gjelder skatt. Her får du oversikten over de viktigste i 2019. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Her kan du se alle de viktigste skattedatoene du må forholde deg til i 2019. Du får også noen nyttige tips til hva du kan gjøre for holde orden på din privatøkonomi.

Når kommer skattemeldingen for 2018? Når er skatteoppgjøret? Når må restskatten betales? Hvilke frister gjelder for 2019?

Svarene på disse spørsmålene, og mange flere, får du her:

Februar

15. februar: Du skal ha mottatt alle årsoppgavene

I løpet av de første ukene av året skal du ha mottatt en sammenstilling av inntekter og forskuddstrekk fra arbeidsgiver og andre som betalte deg lønn eller pensjon i fjor.

Du skal i tillegg ha fått årsoppgaver fra blant andre banken, forsikringsselskapet og barnehagen.

Oppgavene sendes også til Skatteetaten, slik at opplysningene kommer med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Finner du noen feil i årsoppgavene, må du straks gi beskjed til den aktøren som har rapportert opplysningene.

Eventuelle korrigeringer kommer med på skattemeldingen dersom Skatteetaten mottar disse innen 1. mars. Alternativt må du selv gjøre endringen(e) før du leverer skattemeldingen i april.

Les også: Skatt til gode eller restskatt? Du kan sjekke allerede nå

Mars

1. mars: Frist for å bli elektronisk bruker

Fordelene med å være e-bruker er blant annet at du får raskere svar på henvendelser til Skatteetaten, du får et eget arkiv for elektronisk post i Altinn og det kan gi deg et tidligere skatteoppgjør.

15. mars: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap (ANS), eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt.

Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer å ha i overskudd, og forfaller fire ganger i året (15. mars, 15. mai, 16. september og 15. november).

Les også: Slik blir den nye skattemeldingen

April

4. april: Skattemeldingen er tilgjengelig elektronisk og utsendelse på papir starter

Fra og med 4. april kan du se din skattemelding for formues- og inntektsskatt for inntektsåret 2018.

Du finner da foreløpige tall på hva du får igjen eller hva du skylder i restskatt, og kan begynne å sjekke om tallene stemmer.

4. april: Du kan endre kontonummer for utbetaling av skatt til gode

Mellom 4. april og 15. mai kan du endre kontonummer for eventuelle utbetalinger.

Du får igjen pengene raskere hvis Skatteetaten har riktig kontonummer.

Les også: Skattebetalerforeningen: – Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk i 2019

30. april: Frist for å endre og levere aksjeoppgave

Alle aksjonærer mottar «Aksjeoppgaven» (RF-1088) sammen med skattemeldingen 4. april.

Denne gir deg en oversikt over dine aksjer i norske og utenlandske selskap registrert på Oslo Børs, samt egenkapitalbevis i norske sparebanker.

Kontroller oppgaven før du gjør deg ferdig med skattemeldingen.

Husk at du bare skal levere oppgaven dersom du gjør endringer i den.

Dersom du har aksjer eller andeler som ikke er oppført i oppgaven, skal du levere oppgaven «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159).

Merk at RF-1159 fra og med i år erstatter skjema RF-1059 («Aksjer og fondsandeler») brukt tidligere år.

Les også: Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

30. april: Frist for å endre og levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister

Fristen å sjekke skattemeldingen og levere endringer for lønnstakere og pensjonister er 30. april.

Er du næringsdrivende, har du frem til 31. mai på deg.

Stemmer alt, trenger du ikke å gjøre noe som helst.

Siste frist for å søke om utsatt leveringsfrist, er også 30. april. Du kan søke om maksimalt én måneds utsettelse.

Dersom det innvilges utsettelse, kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Les også: Dette er de ti vanligste spørsmålene Skatteetaten får om skattemeldingen

Mai

15. mai: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Se forklaring 15. mars.

31. mai: Frist for å endre og levere skattemelding for personlig næringsdrivende

Alle næringsdrivende må levere skattemelding, og denne må, sammen med alle skjema/vedlegg, leveres elektronisk, uansett selskapsform.

For bedrifter med enkle skatteforhold kan leveringsformen «Næringsrapport skatt» benyttes til å levere skattemeldingen. Sjekk her om det passer for din bedrift.

Også næringsdrivende kan søke om 30 dagers utsettelse på levering av skattemelding. Fristen for å søke om dette er 31. mai.

Virksomheter og tredjeparter som ikke overholder fristen for levering, kan risikere tvangsmulkt. Det vil si at dere må betale et gebyr for hver dag den ikke er levert.

Satsen er et halvt rettsgebyr per dag (575 kroner i 2019), og maksgrensen er 50 rettsgebyr (57.500 kroner).

31. mai: Betal inn restskatt og unngå renter

Alle som vet at de betalte for lite skatt i fjor, kan velge å betale inn ekstra innen 31. mai for å slippe rentene på restskatten.

Bruk i så fall kontonummer og KID-nummer som du finner på skattemeldingen.

Les også: Salg av egen bolig kan gi deg skattesmell

Annonse:


Juni

20. juni: De første lønnstakere og pensjonister mottar skatteoppgjøret

I siste halvdel av juni får de første lønnstakere og pensjonister varsling om skatteoppgjøret.

Dersom du har penger til gode, er første mulige dato for utbetaling rundt den 20. juni.

Du får et varsel på epost eller tekstmelding når skatteoppgjøret ditt er klart. Sørg derfor for at kontaktinformasjonen din er oppdatert her.

Dersom du ikke får oppgjøret i juni, er neste mulighet medio august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til slutten av oktober.

De som leverer skattemeldingen på papir får skatteoppgjøret tidligst i august.

Personer bosatt i utlandet, og som mottar pensjon fra Norge, får sitt skatteoppgjør i siste pulje (slutten av oktober).

Les også: Dette må du vite om skattemeldingen dersom du er gift eller samboer

August

15. august: De første næringsdrivende mottar skatteoppgjøret

Første mulighet for næringsdrivende og deres ektefeller til å få skatteoppgjøret er medio august.

Deretter blir det løpende oppgjør frem til slutten av oktober.

[annonse]

20. august: Første frist for å betale restskatt

Dersom du må betale restskatt vil du få en faktura med betalingsinformasjon i god til før forfallsfristen.

Fristen for å betale er tre uker etter skatteoppgjøret ditt var klart, men likevel tidligst 20. august.

Skylder du mer enn 1000 kroner, deles summen opp i to terminer for deg.

Det betyr at dersom skatteoppgjøret ditt kommer i juni, er fristen for 1. termin 20. august og 2. termin 24. september.

Får du skatteoppgjøret ditt 15. august eller senere, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart og 2. termin 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

September

16. september: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Se forklaring 15. mars.

Oktober

23. oktober: De siste mottar skatteoppgjøret

De siste lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende mottar skatteoppgjøret.

Les også:Unngå dobbeltbeskatning ved arbeid i utlandet

November

15. november: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Se forklaring 15. mars.

Desember

16. desember: Skattekortet/skattetrekkmeldingen for 2020 er klar

Fra midten av desember skal du kunne se informasjon om skattekortet ditt (skattetrekkmeldingen) på nett.

Dersom du forventer endringer i inntekt, formue og gjeld bør du gå inn å bestille nytt skattekort, slik at du blir trukket mest mulig riktig.

Arbeidsgiver henter skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten før første lønnsutbetaling i januar.

Hvis du tjener under frikortgrensen (som er på 55.000 kroner i 2019), trenger du ikke betale skatt og må bestille frikort isteden.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Skatteetaten gir nå dagbøter til utleiere som ikke vil oppgi personalia på leietaker(e)

Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

Derfor viser ikke skattetallene sannheten

Skatteetaten tror at minst 22.000 nordmenn ikke oppga kryptovaluta på skattemeldingen

Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta underlegges nå tilsyn og rapporteringsplikt

Dette er de skattemessige konsekvensene ved handel av bitcoin

Huseiernes Landsforbund: – Mye feil om eiendomsskatten

Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt