Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta underlegges nå tilsyn og rapporteringsplikt

Finansminister Siv Jensen har bestemt at nytt hvitvaskingsregelverk skal omfatte vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Foto: Alexander Helberg/ Flickr.com

Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober 2018, og det vil også omfatte vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

Annonse:


Finansdepartementet fastsatte forskrift til ny hvitvaskingslov før helgen.

I den utvides hvitvaskingslovens anvendelsesområde til også å omfatte vekslingstjenester mellom virtuell valuta og offisiell valuta.

Det betyr at tilbydere av slike vekslingstjenester blir rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Tilsvarende vil gjelde for oppbevaringstjenester av virtuell valuta, det vil si oppbevaring av private kryptografiske nøkler på vegne av kundene, for å overføre, lagre eller handle virtuell valuta.

Bakgrunnen er den risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som har blitt identifisert både nasjonalt og internasjonalt i tilknytning til disse tjenestene.

Departementet har også fastsatt regler om at disse tjenestetilbyderne underlegges tilsyn av Finanstilsynet og pålegges en registreringsplikt for å kunne drive virksomhet.

Les også: Skatteetaten tror at minst 22.000 nordmenn ikke oppga kryptovaluta på skattemeldingen

Populært blant mange nordmenn

– Den sterke veksten og utbredelsen av virtuelle valutaer har økt risikoen for at disse misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Vi tar derfor tak i dette i Norge, og innfører registreringsplikt og tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsloven, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en uttalelse.

Regjeringen definerer virtuell valuta som «et digitalt uttrykk for verdi, som ikke er utstedt av en sentralbank eller offentlig myndighet, som ikke nødvendigvis er knyttet til en offisiell valuta, og som ikke har rettslig status som valuta eller penger, men som aksepteres som betalingsmiddel, og som kan overføres, lagres eller handles elektronisk».

En spørreundersøkelse utført av Norstat på oppdrag for Menon Economics tidligere i år viste at nesten 200.000 nordmenn eide virtuelle valutaer ved inngangen til dette året.

Ny hvitvaskingslov og -forskrift trer i kraft 15. oktober 2018.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Tjente millioner av kroner på bitcoin, men hadde null formue og knapt noen inntekt på ligningen

Valutafelle som koster nordmenn én milliard kroner i året skal nå fjernes

338.000 har allerede åpnet aksjesparekonto. Forventer et rush de neste månedene

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

EU kutter ut sommertid. Norge kan følge etter