338.000 har allerede åpnet aksjesparekonto. Forventer et rush de neste månedene

Bernt Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening (VFF), tror mange vil opprette aksjesparekonto før nyttår. Foto: Irene Sandved Lunde

Det har til nå blitt opprettet over 338.000 aksjesparekontoer for aksjefond. Det begynner å haste med å utnytte gunstig skatteregel før nyttår, minner Verdipapirfondenes forening om.

Annonse:


Det har gått ett år siden aksjesparekonto (ASK) ble lansert.

På denne kontoen kan du samle alle aksjefond og aksjer og kjøpe og selge andeler uten at det utløses gevinstskatt.

Fersk statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det per 30. juni i år var opprettet 338.231 aksjesparekontoer her i landet, hvorav 75.000 i løpet av første halvår i år.

Totalt er det plassert 61,4 milliarder kroner på kontoene.

Statistikken viser kun plasseringer i verdipapirfond. Aksjesparekonto-midler plassert i enkeltaksjer kommer i tillegg.

Av den totale forvaltningskapitalen, var 42 milliarder plassert i selskapenes egne fond (interne fond), mens 19 milliarder var plassert i fond forvaltet av andre selskaper (eksterne fond).

Les også: Ferske tall viser at over en tredjedel av oss sparer i aksjefond

Overgangsvindu stenges ved nyttår

Verdipapirfondenes forening forventer nå et rush av nye avtaler om aksjesparekonto frem mot nyttår.

Da går nemlig fristen ut for å flytte eksisterende midler inn på aksjesparekontoen uten at du må betale skatt på opparbeidet gevinst.

– Hvis du ønsker å flytte eller samle dine eksisterende midler til ASK-konto hos en annen kontofører enn du benytter i dag, anbefaler vi deg å gjøre dette så snart som mulig. Overføring av midler kan nemlig ta litt tid om alle venter med å flytte til fristen nærmer seg, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, i en melding.

Han får støtte fra spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.

– Flytting av aksjefond og aksjer til et annet selskap enn dagens bør skjer før 1. desember for å være sikker på at flyttingen skal være gjennomført før årsskiftet. Dette fordi selskapene har stor pågang av kunder som vil flytte, og flytting mellom selskaper tar noe tid. Flytting internt i samme selskap kan gjøres tett opp mot årsskiftet, sier han til Pengenytt.

Les også: Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere

Sparebank 1 har flest ASK-kunder

I oversikten under kan du se hvor mange ASK-kontoer som er opprettet i hver bank og forvaltningsselskap, samt samlet forvaltningskapital til de forskjellige.

Den viser også hvor mange tilgjengelige ASK-fond den enkelte bank/ selskap har.

Målt i antallet konti, leder Sparebank 1 med 74.613. Etter det kommer DNB, Sbanken, Eika og Nordnet.

Målt i forvaltningskapital er DNB desidert størst, foran Sparebank 1, Skagen og Sbanken.

Tallene er rapportert inn fra VFFs medlemsselskaper per 30. juni 2018.

Les også: Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Overrasket over tallene

– Jeg er overrasket over at økningen i første halvår 2018 er såpass liten. Ved nyttår var det 52 milliarder kroner i frie aksjefond som var flyttet over til aksjesparekonto. Ved halvårsskiftet er tallet 61,4 milliarder – en økning på knappe 10 milliarder. Det er tydelig at mange kunder har ventet til andre halvår med flytte, sier Bjørn Erik Sættem, og legger til:

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem. Foto: Nordnet

– Det innebærer at det er ca 80 milliarder kroner igjen i frie aksjefond som potensielt kan flyttes over til aksjesparekonto. Totalt har norske personkunder ca 140 milliarder kroner i aksjefond, ifølge VFF.

Han tror likevel ikke at samtlige 80 milliarder blir flyttet over i årets siste fire måneder.

– Min hypotese er at anslagsvis halvparten av de gjenværende 80 milliardene i frie aksjefondene vil bli flyttet til aksjesparekonto de siste fire månedene, altså ytterligere 40 milliarder kroner, sier han.

De resterende 40 milliardene vil bli stående på en ordinær VPS-konto, spår Sættem.

– Dette er kunder som enten ikke har planer om å bytte fond og dermed ikke har behov for en aksjesparekonto, eller kunder som sover i timen, forklarer han.

Til slutt kommer spareøkonomen med en oppfordring:

– Alle som har aksjefond og aksjer og ikke flyttet ennå, bør gjøre dette i 2018. Det er kun fordeler og ingen ulemper med å flytte aksjefond og aksjer til aksjesparekonto. Det er riktignok en liten andel som har tap på sine aksjefond, som ikke bør flytte disse, men det er en liten gruppe.


Fakta om aksjesparekonto:

  • En konto hvor du kan samle alle aksjefond og aksjer og kjøpe og selge andeler uten at det utløser gevinstskatt.
  • Passer for de fleste som i dag sparer i aksjer og aksjefond og de som tenker å starte slik sparing.
  • Innen utgangen av 2018 kan du overføre eksisterende midler til aksjesparekontoen uten at det utløser gevinstbeskatning. Fra 2019 anses overføring av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto som realisasjon. Du blir da skattlagt for gevinster og får fradrag for tap.
  • Du får ikke fradrag for tap på investering på en aksjesparekonto før kontoen endelig avsluttes. Har du fond der du har urealiserte tap bør du vurdere å realisere andelene og få fradrag for tapet, før du reinvesterer midlene innenfor aksjesparekontoen.
  • Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet ditt uten at det utløses skatt. Det vil si, om du har kjøpt fond for 100.000 kroner og det har steget til 150.000 kroner, kan du ta ut 100.000 kroner uten beskatning.
  • Det er kun aksjer og aksjefond med en aksjeandel over 80 prosent som kan være på en aksjesparekonto. Det vil si at kombinasjonsfond og rentefond må holdes utenfor.
  • Du kan gi en aksjesparekonto som gave eller arv med skattemessig kontinuitet så lenge kontoen overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å splitte en aksjesparekonto i flere kontoer. Gjenlevende ektefelle kan sitte med aksjesparekontoen i uskifte uten at det utløser beskatning. Ved skilsmisse kan ektefellene bestemme at kontoen skal overføres til den annen ektefelle enn den er registrert på. Hele kontoen må overføres.
  • Du kan opprette flere aksjesparekontoer hos forskjellige tilbydere.

Kilde: VFF


Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er alt du må vite om den nye IPS-ordningen

Ikke alle IPS-leverandørene lar deg spare i aksjemarkedet etter fylte 67 år

Storebrand-sjefen: – Mange nordmenn vil få pensjonssjokk

I disse bankene får du best sparerente nå

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet