Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Før du kjøper indeksfond bør du sjekke prisen. Dyre fond sporer av mer i forhold til indeks enn billige, og avsporingen blir tydeligere jo lengre du sparer. Bilde: Pixabay/ Pengenytt

Pengenytt har laget en oppdatert oversikt over hvilke indeksfond du har å velge i mellom i dag. Selv om kostnadene er kuttet i flere fond fra i fjor, er det fortsatt store prisforskjeller.

Et indeksfond er et verdipapirfond som i størst mulig grad prøver å speile avkastningen til en utvalgt referanseindeks.

Denne referanseindeksen, for eksempel hovedindeksen på Oslo Børs, sier noe om hvilken avkastning investorene som helhet i det aktuelle markedet oppnår, før kostnader.

I dette tilfellet blir det da gjennomsnittsavkastningen til alle som eier aksjer notert på Oslo Børs.

I teorien betyr det at dersom noen investorer skal gjøre det bedre enn indeksen, vil noen andre gjøre det dårligere enn indeksen.

I sin søken etter å gjøre det bedre enn den gjennomsnittlige investor på Oslo Børs eller andre steder, vil aktive investorer pådra seg kostnader til både analyser og til langt flere transaksjoner enn de passive investorene.

Men i gjennomsnitt og vil også de aktive oppnå markedsavkastningen, minus sine kostnader.

Ettersom indeksfond har betydelig lavere kostnader enn aktivt forvaltede aksjefond, vil førstnevnte derfor gjøre det bedre enn det gjennomsnittlige aktive fondet.

Og forskjellene blir mer synlig jo lengre sparehorisonten er.

Les også: Storebrand-sjefen: – Mange nordmenn vil få pensjonssjokk

Fond kan følge ulike indekser i samme land

Når du skal velge indeksfond, er det tre ting du bør vurdere.

Det første er hvilken region du ønsker å være investert i. Vil du kun ha markedsavkastningen til selskaper notert i Norge, noe som betyr mye eksponering mot fisk og olje, eller vil du heller spre risikoen på flere bransjer, land og verdensdeler?

Uansett hva du faller ned på, bør du være oppmerksom på at indeksfond som investerer i samme region eller land kan følge ulike indekser.

Annonse:


Hvis vi for eksempel ser på fondene som investerer i norske aksjer listet opp i oversikten under, så følger to av dem (Nordnet Superfondet Norge og Pluss Indeks) OBX-indeksen. Den består av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs.

De andre følger hovedindeksen, som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs.

Sjekk derfor nøkkelinformasjonen til fondet før du handler.

Les også: Derfor vil ikke banker anbefale deg indeksfond

Bør du velge fond med valutasikring?

Det andre du må vurdere før du kjøper indeksfond, er om fondet skal være valutasikret eller ikke.

Når du investerer i utlandet, pådrar du deg nemlig valutarisiko. Med det menes at inntektene/avkastningen fra investeringen i stor grad blir påvirket av vekslingskursen mellom norske kroner og den/de andre valutaen(e) ved kjøp og salg.

For dersom norske kroner styrkes mens du har penger plassert i utenlandske aksjer, vil nemlig aksjeavkastningen målt i norske kroner svekkes. Og motsatt ved kronesvekkelse. Med valutasikring fjerner du denne risikoen.

Det tredje og siste du skal vurdere er kostnadene i fondet.

Ettersom de fleste indeksfond er gratis å kjøpe og selge, er det de årlige forvaltningskostnadene du skal sammenligne.

I tabellen under kan du se hvilke indeksfond som er billigst innenfor hver de ulike geografiske regionene.

Les også: Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?

Dette er de billigste indeksfondene til personmarkedet per august 2018. Antall kundeforhold og forvaltningskapital gjelder sum norske kunder per 30.06.2018, med unntak av Nordnet sine som er per 31.07.2018. Kilde: VFF, Morningstar, Nordnet og fondenes egne prospekt.

Nordnet skal ha noe av æren for lavere kostnader i indeksfond

Som du ser av oversikten over, har Nordnet fire indeksfond helt uten kostnader.

Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge.

Disse ble lansert i 2014, og mange trodde nok da at Nordnet på et senere tidspunkt ville innføre forvaltningshonorarer.  

– Vi har ingen planer om å slutte å tilby våre fire gratis indeksfond, forsikrer Anders Skar, daglig leder i Nordnet.

– Vi ser at våre kunder kjøper andre produkter i tillegg til våre nordiske gratisfond, blant annet for å få bedre spredning på investeringene sine, sier han videre.

Skar legger ikke skjul på at gratisfondene er markedsføringsprodukter for å tiltrekke nye kunder. Håpet er at disse kundene vil kjøpe flere av nettmeglerens spare- og investeringsprodukter.

– Dette kan sammenlignes med matvarekjedene, som selger enkelte varer med tap for å få kundene inn i butikken, sier Skar, og legger til:

– Gratisfond passer dessuten godt til Nordnets image. Vi synes verken det skal koste mye å bli rik eller å være rik. Vi hadde også som mål at gratisfondene ville bidra til økt konkurranse. Vi tror at vårt markedsføringsstunt har bidratt til at flere norske aktører har lansert billige indeksfond de siste årene, samt at kostnadene på aktive fond er på vei ned.

Totalt har de fire fondene 24.000 norske kunder, i tillegg til i overkant av 206.000 svensker, dansker og finner.

Les også: Fire eksperter: Dette er ulempene med indeksfond

Handelsbanken kuttet kostnadene i sine fond tidligere i år

Christian Dahl i Handelsbanken. Foto: Bård Gudim

I tillegg til Nordnet, må også KLP krediteres for sine indeksfond.

KLP har nemlig i mange år tilbydd et bredt utvalg av billige indeksfond, og disse hevder seg veldig bra kostnadsmessig i samtlige regioner de investerer i (se oversikt over).

Handelsbanken, som tidligere har hatt de dyreste indeksfondene, reduserte forvaltningskostnadene i sine indeksfond tidligere i år.

Både det europeiske- og amerikanske indeksfondet til banken er nå blant de billigste til norske personkunder, som følge av dette.

– Vi arbeider kontinuerlig for å sikre et attraktivt tilbud av fond til våre kunder. Dette både i forhold til utvalg, kvalitet og pris på produktene. Da vi senket prisene på enkelte av produktene våre i vår, var det fordi vi bedømte det som en markedsmessig tilpasning, skriver Christian Dahl, banksjef og investeringsdirektør i Handelsbanken, i en epost til Pengenytt.

– Blant indeksfondene med globalt mandat, inkludert emerging markets, er Handelsbanken fortsatt dyrest. Har dere planer om ytterligere kutt i forvaltningshonorarene der?

– Vi opplever at andelseierne i vårt globale indeksfond er godt fornøyde med fondets innretning og avkastning – også hensyntatt pris, svarer Dahl, og legger til:

– Fondet er ikke et «ordinært» globalt indeksfond, men et såkalt SRI indeksfond (fond med samfunnsansvarlige investeringer, red.anm).

PS: I tillegg til indeksfondene nevnt i denne artikkelen, finnes det flere tusen børshandlede indeksfond, eller såkalte Exchange Traded Funds (ETF). Disse fondsandelene handles på samme måte som vanlige aksjer.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Banker anbefalte kunder med kredittkortgjeld å kjøpe aksjefond

Har laget et opplæringsprogram om aksjesparing «for dummies»

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Ikke alle IPS-leverandørene lar deg spare i aksjemarkedet etter fylte 67 år

Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk