Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk

Dersom du blir syk og trenger kommunale tjenester kan det få store konsekvenser for dine sparepenger i IPS. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Hva tror du skjer din i individuelle pensjonssparing (IPS) dersom du blir syk eller dør før utbetalingene fra ordningen er avsluttet?

Fra 1. november ble det mulig å starte sparing i den nye IPS-ordningen. Her er for øvrig det viktigste du må vite om den.

De største fordelene med dette pensjonsspareproduktet er at du får et rentefritt skattelån. Dette kan du få avkastning på i spareperioden.

Dessuten er skattesatsen på gevinst ved utbetaling lavere enn ved annen sparing, gitt at ikke den blir endret før utbetalingstidspunktet.

Annonse:


Noen av de mest åpenbare ulempene er at du binder pengene i opptil flere tiår.

Du kan nemlig begynne å spare fra du fyller 18 år, men utbetalingene kan tidligst starte ved fylte 62 år, og må pågå minst til fylte 80.

Vit derfor at du ikke kan bruke disse pengene til for eksempel å kjøpe hytte før det, dersom det skulle bli aktuelt.

Les også: Langer ut mot konkurrentens markedsføring av ny IPS

Inngår i egenandelen for helse- og omsorgstjenester

En annen ting du bør være oppmerksom på, og som det ikke har vært noe særlig fokus på, er hva som skjer med din IPS dersom du blir syk eller dør før du blir 80 år.

For å ta sykdom først, så er det slik at kommunen kan kreve en egenandel for helse- og omsorgstjenester både i og utenfor institusjon, samt til legehjelp og fysikalsk behandling, dersom du må ha det.

Det følger av «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester».

Denne egenandelen kan utgjøre opptil 85 prosent av din totale inntekt, etter fradrag for blant annet skatt og eventuelle gjeldsrenter.

Les også: Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

Sparepengene er allerede inntektsbeskattet

Med din totale inntekt menes da inntekter fra arbeid, næring, utleie, renter, annen avkastning av formue, samt pensjonsutbetalinger og andre løpende trygdeytelser.

Skulle du for eksempel få behov for hjemmetjenester fra kommunen eller må flytte inn en lengre periode på sykehjem før du blir 80 år, må du derfor forvente at kommunen stikker av med store deler av dine utbetalinger fra IPS’en.

Dette til tross for at IPS er utbetalinger av dine egne sparepenger, og penger som du allerede har skattet av når de ble tjent.

Kommunen kan ikke kreve inn mer enn det tjenestene faktisk koster, men ifølge Sykepleien.no koster for eksempel en sykehjemsplass i gjennomsnitt 815.000 per år.

Les også: Finans Norge tar grep etter avsløring om villedende markedsføring av IPS

Arvingene overtar IPS’en ved død

Dersom du sparer eller har spart i IPS, og dør før siste utbetaling har funnet sted, vil gjenværende pensjonskapital tilfalle dine etterlatte.

[annonse]

– Ved død skal pensjonskapital som forvaltes i avtale om individuell sparing til pensjon, benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer, opplyser Finansdepartementet til Pengenytt, og legger til:

– Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

– Blir disse pengene beskattet som alminnelig inntekt også for arvingene?

– Utbetalinger av pensjonskapitalen som barnepensjon, etterlattepensjon eller som et engangsbeløp til dødsboet beskattes som alminnelig inntekt for arvingene, ja.

Har du i tillegg innskuddsbasert pensjon eller avsluttede pensjoner fra en innskuddspensjon (pensjonskapitalbevis), vil også disse utbetales til dine arvinger. 

Ytelsesbaserte pensjoner og fripoliser går derimot tilbake til pensjonsordningene du har vært medlem i, og utbetales ikke til dine arvinger.

Noen arbeidsgivere har derimot noen tilleggsforsikringer som, for eksempel gruppelivsforsikring, som kan gi utbetalinger.

Les også: Vil fjerne tre fradragsposter i skattemeldingen

Hva er så sannsynligheten?

Jeg skal holde meg frisk og leve til jeg blir hundre år, tenker du kanskje.

For å ta med noen tall, så er forventet levealder nå nesten 81 år for norske menn og drøye 84 år for norske kvinner, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forventet leveår med god helse er derimot bare 72 år for menn og 70 år for kvinner.

I fjor var det 185.500 personer som mottok en eller annen form for hjemmetjenester i Norge, og 115.000 av disse var under 80 år. 

I tillegg var det 36.000 personer under 80 år som enten bodde på institusjon for eldre og funksjonshemmede eller bodde i bolig til pleie- og omsorgsformål.

Les også: Coop kan få døgnåpne og ubemannede butikker

Bør være en del av beslutningsgrunnlaget

Sannsynligheten for å bli alvorlig syk eller død før du fyller 80 år er derfor absolutt til stede, og bør derfor tas med i vurderingen om hvorvidt du skal spare i IPS eller om du heller skal velge andre produkter.

Mens en IPS er personlig, kan for eksempel aksjefond, obligasjoner, boliger og bankinnskudd gis som forskudd på arv.

Sistnevnte investeringer kan du derfor gi videre til neste generasjon, slik at avkastningen fra dem ikke inngår i beregningen av din egenandel til kommunen.

PS: Dersom du havner tidlig på pleie- og sykehjem kan du velge å utsette utbetalingsstarten, ifølge Storebrand. Seneste utbetalingsstart er når du blir 75 år. Utbetalingsperioden blir da ti år.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

Én av fire sparer til pensjonen med for lav risiko

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP