Vil fjerne tre fradragsposter i skattemeldingen

Må du pendle eller har du lang reisevei til jobb? Da kan du heretter miste fradrag i skattemeldingen. Illustrasjonsfoto: Radosław Drożdżewski/ Wikimedia Commons

Skattedirektoratet, som står for den faglige, strategiske og administrative ledelsen av Skatteetaten, vil fjerne populære fradrag.

I en rapport foreslår eksperter i Skattedirektoratet å fjerne fradrag for reiseutgifter og merutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet.

Det betyr post 3.2.7, 3.2.8 og 3.2.9 i skattemeldingen, og vil ramme pendlere og/eller de med lang reisevei til jobb.

Samlet skattekostnad for disse fradragene utgjør over 11 milliarder kroner per år.

Ifølge analyser utført av Skattedirektoratet, er nevnte fradrag lite relevante i dag sammenlignet med når de først ble innført.

Rapporten slår blant annet fast at fradragsretten for arbeidsreiser (post 3.2.8 i skattemeldingen) i dag favner en langt videre krets enn lovgivers opprinnelige intensjon var.

Fradraget blir i hovedsak benyttet av skatteytere rundt de store byene, og det utgjør dessuten et relativt lite beløp for de fleste brukerne.

Annonse:


Les også: Du kan fortsatt endre skattemeldingen din

Tidene forandrer seg

Når det gjelder fradrag knyttet til arbeidsopphold utenfor hjemmet (postene 3.2.7 og 3.2.9 i skattemeldingen), tyder analyser på at dagens anvendelse av regelen er en annen enn hva som opprinnelig var formålet.

«Tidligere bidro fradraget til at overskudd på arbeidskraft i distriktene kunne utnyttes i områder med begrensede muligheter for permanent bosetting, men hvor behovet for arbeidskraft var stort. I dag kan det se ut til at fradragsordningene i stadig større grad blir brukt av personer som på fast basis velger å arbeide et annet sted enn der familien ønsker å bo. I tillegg kommer utenlandske arbeidstakere på midlertidige arbeidsopphold som pendler mellom arbeidssted i Norge og familien i hjemlandet,» heter det i rapporten.

Fradrag for merkostnader til kost og losji ved arbeidsopphold utenfor hjemmet (post 3.2.7 i skattemeldingen) anvendes i stor grad sammen med fradrag for besøksreiser (post 3.2.9).

Analyser av merkostnader til kost og losji viser at fradraget i stor grad konsentrerer seg til skattytere i Østlandsregionen, samt skatteytere med bosted utenfor Norge.


3.2.7 Merkostnader til kost og losji mv. ved opphold utenfor hjemmet

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du ha krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer.

3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)

Du får fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger 22.000 kroner og opptil 70.500 kroner. Du har krav på fradraget uavhengig av dine virkelige utgifter, eller hvilket transportmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter reiseavstand. Summen kan være forhåndsutfylt ut fra opplysningene på fjorårets skattemelding.

3.2.9 Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser)

Hvis du på grunn av arbeid må bo utenfor hjemmet kan du få fradrag for reisekostnadene mellom pendlerbolig og hjemmet. Fradrag gis for kostnader som overstiger 22.000 kroner og opptil 70.500 kroner. Fradraget beregnes etter reiseavstand.

Kilde: Skatteetaten


Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Statsbudsjettet 2018: Dette vil det bety for din lommebok

Skatteklagene hoper seg opp i Skatteklagenemda

Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

Skattekalender for 2017 – Her er alle de viktigste datoene