Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

Dersom du skal levere skattemelding på vegne av noen som nylig har gått bort, er det flere ting å være klar over. Bildet viser Leksvik kirke. Foto: Gunnar Aasegg/ Wikimedia Commons

Det er mange praktiske ting å tenke på når noen av dine nærmeste går bort. Én av dem er skattemeldingen, tidligere kalt selvangivelsen. Her får tipsene du trenger for å gjøre den unna så smertefritt som mulig.

Hvert år dør rundt 40.000 nordmenn, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den forhåndsutfyldte skattemeldingen til disse blir verken sendt per post eller ligger tilgjengelig på Altinn.no.

Lene Marie Ringså. Foto: Skattedirektoratet

– Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i folkeregisteret. Det blir derfor ikke sendt ut skattemelding, med mindre Skatteetaten har mottatt skifteattest og registrert en c/o-adresse, sier Lene Marie Ringså, seksjonssjef for personskatt i Skattedirektoratets rettsavdeling, til Pengenytt.no.

Ringså legger imidlertid til dette:

– Har vi ikke registrert en c/o-adresse, kan gjenlevende ektefelle/partner få tilsendt skattemeldingen ved å ringe 800 80 000, eller ved å henvende seg til et skattekontor.

Ved personlig oppmøte må du huske på å ta med legitimasjon og skifteattest.

Les også: Dette svarer Skatteetaten på våre vanligste spørsmål om skattemeldingen

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Skifte eller uskifte?

For selv om den forhåndsutfyldte skattemeldingen ikke blir sendt ut, må de etterlatte sørge for at det blir foretatt en riktig skatteberegning for avdøde.

I de tilfellene hvor boet blir skiftet, det vil si når det skal skje et oppgjør og fordeling av boet mellom arvingene, kan man be Skatteetaten om en såkalt forhåndsfastsetting (tidligere forhåndsligning) ved å benytte skjema RF-1040.

På den måten blir skatteoppgjøret framskyndet, og boet kan fordele nettoverdiene rimelig umiddelbart. Dette gjelder spesielt ved dødsfall tidlig på året.

Sitter du derimot i uskiftet bo, det vil si at du som gjenlevende ektefelle overtar all formue og gjeld etter avdøde, har du ikke denne muligheten.

Da risikerer du å måtte levere skattemeldingen både for det året vedkommende døde, samt året etterpå.

Les også: Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

Tidspunktet for oppgjør av boet er avgjørende

Det bekreftes av seksjonssjefen i Skattedirektoratet i svaret på følgende spørsmål:

– Hvis en person døde mot slutten av fjoråret, og fikk sine siste lønns- eller pensjonsutbetalinger på konto i år. Må de etterlatte levere skattemelding både i år og neste år for vedkommende, eller kan alt ordnes i år?

– Om det må leveres skattemelding eller ikke avhenger av når boet er gjort opp, om det fortsatt er registrert bolig på avdøde og så videre, svarer Ringså.

Sagt med andre ord; sitter du i uskiftet bo må det må leveres skattemelding for det året dødsfallet skjedde, samt året etter hvis ikke eiendelene ikke er overført før nytt år begynner.

Vær klar over at når det ikke er snakk om uskifte, vil dødsboet være et eget skattesubjekt. Det innebærer at dødsboet er skattepliktig fra dødsfallet og frem til det endelige oppgjøret av boet er ferdig.

Les også: Nå kan du få halv skatt i november

Annonse:


Skatt på inntekter utbetalt etter dødsfallet

Pengenytt stilte dessuten Lene Marie Ringså et åpent spørsmål om det er noe annet etterlatte bør være klar over med tanke på skattemeldingen til avdøde, og fikk følgende svar:

– Etterbetaling av inntekter som er opptjent av avdøde før dødsfallet, men som utbetales etter dødsfallet, er skattepliktig for dødsboet, enearving og gjenlevende som sitter i uskiftet bo. Dette gjelder for eksempel lønn, feriepenger, pensjon og uføreytelser.

– Etterpensjon er all pensjon som fortsetter å løpe en viss tid etter dødsfallet (normalt 1-2 måneder). Avtale om etterpensjon kan fremgå av statlig/privat regulativ eller privat avtale. Etterpensjon er skattefri inntil 1,5 G. Etterpensjon utover 1,5 G er skattepliktig for gjenlevende ektefelle, arving eller dødsbo, legger hun til.

– Stemmer det at det er skattefritak på lønns- og pensjonsinntekter for selve dødsfallsmåneden?

– Det er korrekt. 

Les også: 100.000 småbedrifter fikk enklere skatterapportering

Andre kan også få tilgang til skattemeldingen

Etter at det er valgt skifteform, er hovedregelen at det kun er personene og organene som representerer boet som får innsyn i avdødes skattemelding.

Unntaket er om det foreligger «saklige behov for opplysningene».

Du må da dokumentere for skattekontoret at du er arving. Dette kan du gjøre gjennom å legge frem skifteattest, annen attestasjon fra tingretten, eller kopi av testamentet. I tillegg må du vise frem legitimasjon.

Alternativt:

Dersom du ikke selv er arving, men opptrer på vegne av én eller flere av dem, må du legge frem en fullmakt. Det gjelder dog ikke for advokater og revisorer.

Les også: Rekordmange melder fra om penger i utlandet

Levering av skattemelding må skje skriftlig

Vær oppmerksom på at skattemeldingen til avdøde ikke kan sendes elektronisk, så sørg for å levere den tidsnok.

Levering av skattemeldingen må skje per post, og adressen er: Skatteetaten, PB 4305, 8608 Mo I Rana.

Dersom det ikke skal gjøres endringer i skattemeldingen, kan imidlertid leveringsfritak benyttes. NB: Hvis avdøde har penger til gode på skatten, sørg for at gyldig kontonummer for utbetaling er oppført.

Mottok du som etterlatt mer enn 100.000 kroner i arv eller gave i fjor, skal dette oppgis i punkt 1.5.3 i skattemeldingen din. Har du mottatt eiendom som arv eller gave, skal du dessuten fylle ut feltene i post 4.3.

Les også: 10 tips om boligskatten i skattemeldingen

Les også: Skattekalender for 2017: Her er alle de viktigste datoene

Les også: Aksjefond i Skagen og Delphi får nye forvaltere