10 tips om boligskatten i skattemeldingen

Illustrasjonsbilde av en boligblokk på Gjøvik: Øyvind Holmstad

Huseiernes Landsforbund gir deg her ti råd om boligskatten i skattemeldingen.

Skrevet av: Øistein Olsen Krokmoen, advokat i Huseiernes Landsforbund. (Dette innlegget ble først publisert på nettsidene til Huseiernes Landsforbund den 30.03.2017).

1. Skattefri utleie av egen bolig

Leieinntekt fra den boligen du bor i selv er skattefri dersom du benytter minst halvparten selv, regnet etter utleieverdien, eller brutto leieinntekt ikke overstiger 20.000 kroner til sammen i løpet av året.

De samme reglene gjelder utleie av ikke-seksjonert tomannsbolig, men pass på at den delen du bruker selv er minst like mye verdt som den delen du leier ut. Dersom du ikke oppfyller vilkårene, beskattes netto leieinntekt med en sats på 25 prosent.

Advokat Øistein Olsen Krokmoen. Foto: Huseiernes Landsforbund

2. Korttidsutleie

Man må være oppmerksom på at hyppig utleie av deler av leiligheten vil kunne ha en så stor utleieverdi at den overstiger utleieverdien for resten av leiligheten.

Merk at man også ved korttidsutleie kan leie ut hele boligen eller den mest verdifulle delen så fremt inntekten ikke overstiger 20.000 kroner i løpet av et inntektsår.

Men ikke gå i fella; overstiger inntekten 20.000 kroner i perioder hvor du ikke benytter minst halvparten selv regnet etter utleieverdi, vil all leieinntekt bli skattepliktig.

Les også: Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

3. Få med alle fradragene dine!

Har man først en skattepliktig leieinntekt, må man sørge for å få med alle fradragene man har krav på.

Dette omfatter blant annet kommunale avgifter, forsikringspremie, eiendomsskatt, kostnader ved annonsering, vedlikehold og eventuelt fradrag for slitasje på innbo.

Skatteetaten har et eget skjema, som heter RF-1189, hvor alle fradragene føres. Skjemaet vedlegges skattemeldingen.

4. Formuesverdien på sekundærboliger strammes ytterligere til

Formuesverdien, eller ligningsverdien som det tidligere het, er for primærboliger 25 prosent av antatt markedsverdi.

For sekundærboliger er formuesverdien nå økt fra 70 til 80 prosent. De som har sekundærbolig, vil altså merke en økning i formuen sin.

Les også: Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

5. Sjekk også at formuesverdien stemmer

Er formuesverdien for primærbolig eller fritidsbolig høyere enn 30 prosent av markedsverdien, skal den settes ned hvis du krever det.

Det samme gjelder dersom formuesverdien av sekundærboliger overstiger 96 prosent av markedsverdien.

Du må kunne dokumentere markedsverdien, enten ved en takst, en verdivurdering fra megler som kjenner området eller ved å vise til et salg av en sammenlignbar eiendom i samme område.

6. Krev fradrag for renter og omkostninger ved lån

Renter og alle omkostninger ved lån er utgifter du kan trekke fra inntekten din.

7. Skatt ved salg av bolig

Dersom du har solgt boligen din, er gevinsten skattefri under visse forutsetninger.

Har du eid boligen i minst ett år, og brukt den mest verdifulle delen av egen bolig minst ett år av de siste to fra salgsavtale blir inngått, er hele gevinsten skattefri.

Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg for tidlig. Her har flere brent seg fordi avtalen anses å ha kommet i stand i det bud aksepteres, og ikke ved kontraktsignering.

Les også: Skattekalender for 2017: Her er alle de viktigste datoene

8. Salg av pendlerbolig eller bolig på studiestedet

Også slikt salg kan være skattefritt dersom boligen er eid i minst ett år og man har brukt den i minst ett av de to siste årene.

9. Tap ved salg av bolig – er det fradragsberettiget?

Hvis salget hadde vært skattepliktig dersom du hadde hatt en gevinst, vil et tap være fradragsberettiget.

Selger du med tap vil det altså være viktig at du ikke oppfyller vilkårene for skattefritt salg. Oppfyller du vilkårene om eier- og botid, vil du heller ikke kunne kreve fradrag for tapet.

10. Utleie til barna kan være skattefritt

Husk at dersom voksne barn bruker en bolig du eier vederlagsfritt, kan skatteplikt oppstå.

Løsningen er å la dem betale de løpende utgifter; fellesutgifter, forsikring, vedlikehold og lignende. Da oppstår ingen skattepliktig fordel for verken eier eller leietaker.

Les også: Dette svarer Skatteetaten på våre vanligste spørsmål om skattemeldingen

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Annonse: