1,2 millioner nordmenn har så langt i år endret skattekortet sitt for å unngå korona-restskatt

Korona-pandemien har ført til en annerledes arbeidshverdag for mange av oss, og det kan påvirke hvor mye skatt vi skal betale. Foto: Skjermdump fra Skatteetaten.no

Mange har fått en annerledes arbeidshverdag på grunn av koronasituasjonen, og dette kan få konsekvenser for skatten du skal betale. Sjekk derfor skattekortet ditt hvis du vil unngå restskatt.

Du risikerer å få en uventet restskatt neste år hvis du ikke sjekker skattekortet ditt.

Det er det heldigvis en del som har fått med seg, ifølge Skatteetaten.

Annonse:


– 1,2 millioner nordmenn har endret skattekortet hittil i år. Det er noe høyere enn i et normalår, og vi ser at endringer i rentenivået og forhold knyttet til koronasituasjonen har bidratt til større oppmerksomhet om skattekortendringer, forteller divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal, i en pressemelding.

Les også: Regjeringen vurderer å øke formueskatten på dyre boliger

Hjemmekontor og færre reiser gir lavere reisefradrag

Mange har justert skattetrekket som følge av et lavere gjeldsrentenivå. Et annet forhold som kan påvirke skatten er hjemmekontor.

Flere av oss har vanligvis utgifter knyttet til reise mellom hjem og arbeidssted, men med langt færre reisedager i år kan reisefradraget falle helt eller delvis bort.

– Det er derfor viktig å sjekke hvor stort reisefradraget faktisk blir for 2020, og på dette grunnlaget vurdere om det er behov for å justere skattetrekket, sier Gjengedal.

Reglene er slik at du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser), uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilket transportmiddel du bruker.

Fradraget beregnes etter korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted etter sats. Satsen for inntektsåret 2020 er 1,56 kroner pr kilometer, og du får fradrag for beløpet som overstiger egenandelen på 23 100 kroner.

Les også: Skatteetaten advarer mot nye svindelforsøk

Kostnader for hjemmekontor inngår i minstefradraget

Skatteetaten får dessuten spørsmål om det er fradrag å få når man jobber fra et hjemmekontor.

Svaret på et er at du i noen tilfeller kan ha rett til fradrag for kostnader til hjemmekontor, men at slike fradrag typisk inngår i minstefradraget til vanlige arbeidstakere (ansatte).

Dersom du har et rom hjemme som utelukkende benyttes i inntektserverv (til arbeid) var standardfradraget for det på 1850 kroner i 2019. Satsen for 2020 er ikke fastsatt ennå, men er du lønnsmottaker vil dette fradraget inngå i minstefradraget og du kan ikke kreve dette i tillegg.

Er du næringsdrivende vil du kunne kreve dette standardfradraget særskilt. Det kan du også dersom du som lønnsmottaker krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradraget.

– Det gis med andre ord ikke fradrag for kostnader til hjemmekontor i tillegg til minstefradraget. For 2020 utgjør minstefradraget maksimalt 104.450 kroner, og det er sjelden at faktiske kostnader knyttet til arbeid overstiger minstefradraget, forklarer Gjengedal.

Du kan imidlertid få skattefri dekning av ekstra utgifter du har ved å jobbe hjemmefra, når arbeidsgiver betaler disse. Skatteetaten har gjort en prinsipputtalelse om dette.

Les også: Dette må gifte, samboere og småbarnsforeldre sjekke i skattemeldingen

Sjekk at du ikke trekker for mye ved permittering

De som er eller har vært permittert i løpet av året vil i mange tilfeller få en lavere samlet inntekt for 2020 enn den Skatteetaten har lagt til grunn ved beregningen av skattekortet.

I disse tilfellene vil det normalt ikke være fare for å bli skyldig skatt, men heller at man trekker noe mer skatt enn nødvendig.

– Vi bør alle ha et forhold til den skatten vi betaler, og det vil uansett være lurt å gjøre en sjekk av skattekortet. Det gjør du enkelt ved å gå inn på skatteetaten.no, avslutter Marta Johanne Gjengedal.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Dette er årsaken til at post 5.0 (tilleggsopplysninger) i skattemeldingen ble fjernet

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav