Banker vil anbefale fondskonto, selv med nye skatteregler

Finansdepartementet vil tette skattehullet som er mellom fondskonto og direkteinvesteringer i aksjer og fond. Her representert med finansminister Siv Jensen (FRP). Foto: Fremskrittspartiet/ Flickr.com

Det er i dag svært populært å spare i aksjer og fond via fondskonto, noe som skyldes gunstige skatteregler. Men hva bør du gjøre dersom forslaget fra Finansdepartementet om endringer i skattereglene for produktet blir vedtatt?

En fondskonto er et kombinert investerings- og forsikringsprodukt, og markedsføres under navn som Investeringskonto, Unit Link eller Ekstrapensjon.

Investeringer i fondskonto behandles skattemessig etter reglene for kapitalforsikringer, og ikke etter reglene som gjelder for andre aksjeinvesteringer (aksjonærmodellen og fritaksmetoden).

Det gjelder selv om forsikringselementet i avtalen er minimalt, og det reelt sett er snakk om en aksjeinvestering.

Skattefordelene til fondskonto i forhold til direkte sparing i aksjer og fond, er todelte.

For det første har du en utsatt skattefordel, i og med at du først skatter av gevinstene når du tar pengene ut av konto.

For det andre er skattesatsen lavere. I 2016 skattet du for eksempel kun 25 prosent av gevinster fra fondskonto, mot 28,75 prosent uten denne kontoen. I 2017 er satsene hhv 24 og 29,76 prosent.

Til gjengjeld får du ikke skjermingsfradrag ved bruk av fondskonto.

Les også: Disse aksjene har ekspertene mest tro på i 2017

Vil tette skattehullet

Nå vil Finansdepartementet tette dette skattehullet fra og med inntektsåret 2018, og i slutten av oktober sendte de ut et forslag til nye regler. Høringsfristen er 1. februar 2017.

I høringsnotatet foreslås det følgende: 

«Investering i aksjer og andre verdipapirer skal gjennom fondskonto skattlegges likt med investering i verdipapirfond, når forsikringselementet er lite. Forsikringselementet skal anses som lite når det ved investors død og/eller uførhet utbetales et forsikringstillegg som er mindre enn 50 prosent av gjenstående sparebeholdning på investeringskontoen.»

I dag trenger du kun en forsikringsdekning på 101 prosent, noe som i praksis betyr at du kun betaler promiller av investeringsbeløpet i forsikringspremie for å få tilgang til denne skattesnille kontoløsningen.

Dersom forsikringselementet må utgjøre minst 150 prosent for at du skal få skattefordelene som er i dag, vil det bety en betydelig kostnadsøkning for produktet.

Les også: Slik bør du investere, gitt at du tror på stigende oljepris

«Game over» for fondskonto?

Kommunikasjons-rådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB. FOTO: DNB

– Basert på den informasjonen som har kommet i høringsutkastet virker det som om fondskonto blir et dårlig alternativ for sparere i aksjefond og enkeltaksjer fra 2018. 150 prosent forsikringsdekning vil nok koste for mye til at det er gunstig for kundene å fortsette, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til Pengenytt.

Han anslår at rundt 60.000 har fondskonto gjennom DNB i dag.

Daglig leder i Nordnet, Anders Skar, er stort sett enig:

– Et forsikringselement på 150 prosent vil selvfølgelig koste mer enn 101 prosent som i dag. Vi undersøker hva dette betyr i økte premier for kundene, men det er vel åpenbart at enkelte ikke vil ønske å betale den økte premien for å beholde en lavere skattesats, sier han, og legger til:

– Om kundene vil si opp sin fondskonto, avhenger i tillegg av hvordan den endelige utformingen av regjeringens nye forslag til aksjesparekonto ser ut. Det kan for eksempel være at utsatt skatt på mottatt utbytte og investeringer utenfor EU/EØS blir en fordel for fondskonto, som verken tradisjonell aksje- og fondskonto eller den nye aksjesparekontoen har. Men generelt er det vel liten tvil, den foreslåtte skatteskjerpelsen på fondskonto vil gjøre produktet mindre attraktivt enn det er med dagens skatteregler.

Les også: Dette er Folketrygdfondets norske favorittaksjer

– Forsikringsprisen blir for høy

Kommunikasjonssjef i Storebrand, Bjørn Erik Sættem, tolker høringsuttalelsen fra Finansdepartementet dithen at det vil være mulig å videreføre fondskonto med forsikringselement under 150 prosent fremover, men med endrede skatteregler.

Bjørn Erik Sættem, kommunikasjonssjef i Storebrand. Foto: Storebrand

– Storebrand vil neppe tilby fondskonto med forsikringselement på 150 prosent av saldo eller mer, selv om skattereglene vil bli gunstige for sparedelen i et slikt produkt. Ved et så høyt forsikringselement vil forsikringsprisen bli for høy for de fleste kunder, og den vil øke betydelig med alderen på den forsikrede, sier Sættem.

Han legger likevel til at selv med denne skatteskjerpelsen vil fondskonto være Storebrands anbefalte løsning for langsiktig sparing

– Alle trender i markedet peker i retning av at kunder ønsker kombinasjonsprodukter, det vil si en miks av renter og aksjer, og mange ønsker nedtrappende aksjeandel med alderen. Fondskonto er godt egnet for slike kunder. I en fondskonto kan vi også inkludere aktivaklasser som renter, private equity, eiendom med mer, noe som gir en god risikospredning, sier Sættem i Storebrand.

Les også: Dette er kombinasjonsfondene som tar mest og minst betalt for aksjeforvaltningen

Flere vil fortsette å anbefale produktet med lav forsikringsdekning

Både Nordea, Danske Bank og Gjensidige opplyser til Pengenytt at fondskonto fortsatt vil være attraktivt for noen av deres kunder, selv med de endringene som er foreslått.

– Vår oppfatning er at fondskonto med den foreslåtte beskatningen fortsatt vil fremstå som et attraktivt, og ikke minst fleksibelt produkt for kundene, sier pressesjef Christian Steffensen i Nordea.

– Det er til forbrukernes beste å ha flere gode sparealternativer, og fondskonto vil fortsatt være et godt produkt for langsiktig sparing. Vi er imidlertid bekymret for at Finansdepartementets forslag virker kompliserende. Tanken med lik skattelegging er god, men når kompleksiteten i produktene gang på gang økes er det lite kundevennlig, sier Bjørn Holli, administrerende direktør i Danica Pensjon.

– Det er ikke avklart hvordan det nye regelverket blir, så vi vil i første omgang avvente endelig utforming av reglene. Vi regner imidlertid med at vi fortsatt vil anbefale fondskonto for kunder som har sparebehov som passer for denne løsningen, sier kommunikasjonssjef Christian H. Haraldsen i Gjensidige.

Les også: Finanstilsynet advarer mot kombinasjonsfond

Fondskonto eller aksjesparekonto?

Som Anders Skar i Nordnet nevnte tidligere ble det foreslått en ny aksjesparekonto i Statsbudsjettet for 2017. Det store spørsmålet blir derfor hva kundene bør velge fremover, og om fondskontokundene bør vurdere den nye aksjesparekontoen.

– Fondskonto har vært populær på grunn av den utsatte skattefordelen og den langt enklere skatterapporteringen. Dersom aksjesparekonto gir mange av de samme fordelene, men uten et forsikringselement, er det selvsagt at mange av våre kunder vil vurdere dette alternativet, sier Anders Skar.

Han tror at mange vil benytte anledningen til å flytte over pengene fra tradisjonell aksje- og fondskonto til aksjesparekonto skattefritt i den skisserte overgangsperioden.

– Den nye aksjesparekontoen vil har egenskaper som gjør den mer fleksibel enn de «gamle» produktene, slik de to forslagene nå ser ut, sier Vidar Korsberg Dalsbø i DNB.

Storebrand opplyser at de er i full gang med å vurdere det kommersielle grunnlaget for å lansere en aksjesparekonto i 2017, men at de avventer endelig regelverk.

De oppfordrer samtidig regjeringen til å se regelverket for fondskonto og aksjesparekonto i sammenheng, og at det kommer samtidig.

– Det kan bli forvirrende for norske sparere å ha tre spareordninger å velge mellom, sier Sættem.

Les også: Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?

Finansdepartementet vil ikke gi forklaringer foreløpig

Høringsuttalelsen har for øvrig skapt litt forvirring, og tolkes på litt forskjellige måter av bankene. Likevel vil ikke Finansdepartementet svare på spørsmål før høringsfristen er utløpt.

– Forslaget om endringer i skatteregler for fondskontoer er nå på høring. Under høringsprosessen er det viktig at alle høringsinstanser og andre har lik informasjon. Departementet vil derfor ikke gi ytterligere forklaringer eller fortolkninger av forslaget når høringen pågår, opplyser seniorrådgiver Kristina Tagmatarchi Storeng i Finansdepartementet til Pengenytt.

– Hvordan skattlegging skal gjennomføres for fondskontoer med henholdsvis lite og stort forsikringselement, er det nærmere redegjort for i høringsnotatet. Skulle det på enkelte punkter være uklarheter eller behov for annen regulering, vil vi ta stilling til dette etter at høringen er gjennomført, legger hun til.

Les også: DNB har lansert et tilsynelatende billig pensjonsspareprodukt, men…