Dette er Folketrygdfondets norske favorittaksjer

Sjefen i Folketrygdfondet, Olaug Svarva, kan vise til svært gode resultater når det gjelder aksjeforvaltning. FOTO: CF-Wesenberg/ Kolonihaven.no

Folketrygdfondet har lyktes svært godt med sin aktive forvaltningsstrategi på aksjer. Dersom du investerer i enkeltaksjer, eller kan tenke deg å gjøre det, bør du derfor få med deg hva som er deres favorittaksjer akkurat nå.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN), og fondet eier omtrent fem prosent av det norske aksjemarkedet.

Det betyr imidlertid ikke at SPN eier fem prosent av hvert enkelt selskap. I enkelte selskaper har fondet nemlig en eierandel på opp mot 14 prosent, mens det i andre ikke eier noe i det hele tatt.

Det er dette som kalles aktiv forvaltning. Forvalterne av fondet har mer tro på enkelte selskap, og satser derfor relativt sett mer penger på dem enn et indeksfond ville gjort.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Fantastisk god avkastning

Denne strategien har vært særdeles lønnsom for SPN historisk sett. Årlig gjennomsnittlig avkastning for aksjeporteføljen har i periodene 1998-2016 og 2007-2016 vært på hhv 8,21 og 6,10 prosent.

Dette er 1,39 og 1,58 prosentpoeng mer enn referanseindeksen for de to tidsperiodene.

Hadde du med andre ord investert én million kroner likt som SPN’s aksjeportefølje i 1998 eller 2007, ville du i teorien sittet igjen med hhv 4.14 og 1.70 millioner kroner ved inngangen til 2016.

En portefølje lik referanseindeksen ville på samme tid være hhv 860.000 og 215.000 kroner mindre verdt. NB: Alle tall er før skatt.

Selv justert for risiko er avkastningen 0,46 og 0,81 prosentpoeng høyere per år for SPN enn referanseindeksen. Det betyr at Folketrygdfondet har gjort svært mye riktig over lang tid.

 Les også: Her får du best rente på din BSU-konto

Favorittselskapene til SPN

Per 30. juni i år var fondets største investeringene i enkeltaksjer, målt i kroner, Statoil (17,6 mrd.), Telenor (10,9 mrd.) og DNB (10,6 mrd.). Disse selskapene er også de desidert største selskapene på Oslo Børs, målt i markedsverdi.

Det som er mer interessant å vite, er hvilke selskaper SPN eier mer av enn et indeksfond. Pengenytt har derfor rangert de 15 selskapene fondet har størst eierandel i, målt prosent av selskapenes markedsverdi.

Saken fortsetter under diagrammet.

Diagrammet viser hvor stor eierandel Folketrygdfondet hadde i hvert selskap per 30.06.2016. Kilde: Folketrygdfondet

Diagrammet viser hvor stor eierandel SPN hadde i hvert selskap per 30.06.2016. Kilde: Folketrygdfondet

Les også: Slik bør du investere, gitt at du tror på stigende oljepris

Tips til investeringsstrategi

Selv om investeringen i Nordic Semiconductor kun utgjør 0,8 milliarder kroner, har fondet en eierandel på hele 13,9 prosent i selskapet. Eierandelen forteller mye om hvor stor tro Folketrygdfondet har på hvert enkelt selskap.

Hvis du har tro på Folketrygdfondets aksjedisposisjoner, kan det være problematisk å kjøpe alle selskapene som fondet eier. Det er nemlig nærmere 140 selskaper.

Du kan heller for eksempel kjøpe de 15 selskapene SPN har størst eierandel i. Til opplysning ville du hatt en avkastning på 5,6 prosent i første halvår i år om du hadde fulgt denne strategien (se tabell under).

Hovedindeksen på Oslo Børs var til sammenligning ned 1,2 prosent i samme periode.

Merk at dette blir en noe teoretisk strategi, da Folketrygdfondet først offentliggjør sine disposisjoner noen uker etter kvartalsslutt.

Saken fortsetter under tabellen.

En portefølje bestående av de 15 selskapene hvor SPU har størst eierandel, ville gitt en avkastning på 5,4 prosent i første halvår. Hovedindeksen på Oslo Børs var til sammenligning ned 1,2 prosent i samme periode. Kilder: Oslo Børs/ Folketrygdfondet/ Pengenytt

En portefølje bestående av de 15 selskapene hvor SPN har størst eierandel, ville gitt en avkastning på 5,4 prosent i første halvår. Hovedindeksen på Oslo Børs var til sammenligning ned 1,2 prosent i samme periode. Kilder: Oslo Børs/ Folketrygdfondet/ Pengenytt

Les også: Globale aksjefond sliter med å levere god avkastning: Sjekk ut hvordan ditt fond har prestert

Folketrygdfondet er tause

Pressekontakt Marika Burvald i Folketrygdfondet. Foto: CF Wesenberg/ Kolonihaven

Pressekontakt Marika Burvald i Folketrygdfondet. Foto: CF Wesenberg/ Kolonihaven

Pengenytt har forsøkt å få Folketrygdfondet i tale for å høre litt nærmere om forvaltningen av SPN.

Spørsmålene vi stilte var blant annet hva som kjennetegner de selskapene fondet har størst eierandel i, om det har skjedd store endringer i aksjeporteføljen etter 30. juni og hva de tror om børsutviklingen i Norden i tiden fremover.

– Det meste av det du spør om er dessverre utenfor det vi kan si noe om. Porteføljeendringer rapporterer vi på faste tidspunkter, så neste blir etter årsresultatet for 2016, er svaret fra pressekontakt Marika Burvald i Folketrygdfondet.

Fra nettsidene til Folketrygdfondet står det de at de skal være åpne om sin virksomhet og tilgjengelige for media.

Samtidig oppgir de at de har begrensinger på hva de kan kommentere, blant annet på grunn av de ikke vil misbruke sin markedsmakt for å snakke kurser opp eller ned.

Til opplysning: Artikkelforfatteren eier enkelte aksjer nevnt i artikkelen direkte og gjennom fond.

Les også: Fondssparerne rømmer fra Skagenfondene


Dette er Folketrygdfondet:

  • Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN). De kan også ta andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet.
  • Kapitalen står som innskudd i Folketrygdfondet og investeres i Folketrygdfondets navn. Deres oppdrag er å være en ansvarlig forvalter av fellesskapets finansielle verdier. Målet er høyest mulig avkastning etter kostnader og over tid.
  • Statens pensjonsfond Norge hadde ved utgangen av andre kvartal en markedsverdi på 199 milliarder kroner. Av disse var 116 milliarder kroner investert i aksjemarkedet og 83 milliarder kroner i rentemarkedet.
  • Folketrygdfondet er Oslo Børs’ største institusjonelle investor med en eierandel på cirka fem prosent av det norske aksjemarkedet og cirka ti prosent av hovedindeksen.

Kilde: Folketrygdfondet