Norges første fossilfrie indeksfond har sett dagens lys

Det nye globale aksjefondet til Storebrand utelukker hele olje- og gass-sektoren, i tillegg til en rekke selskaper i andre sektorer som slipper ut mye CO2. Disse pengene investerer fondet i de mest bærekraftige selskapene. Innfelt: konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand. Foto: Andreas Klinke Johannesen/ Flickr.com, Storebrand

Som første selskap i Norge lanserer Storebrand et fossilfritt indeksnært aksjefond. – Dette er et folkefond for dem som ønsker å investere klimasmart uten å ta mer risiko, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

– Vi har vi knekt nøtten med å lage et indeksnært, fossilfritt globalt aksjefond. Dette er unikt i verdenssammenheng, det finnes ikke tilsvarende type aksjefond, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand i en pressemelding.

Han leder Norges største private pensjonsforvalter. Jobben hans er å sikre pensjonen til over én million nordmenn.

– Næringslivet står nå ovenfor den mest krevende omstillingen vi har sett: Det grønne skiftet. Bedrifter som lykkes best med denne omstillingen vil også lykkes best i å skape verdier for sine kunder og eiere. Samtidig ser vi at flere og flere kunder blir klar over makten de har gjennom sine spare- og pensjonspenger, sier han.

Med dette som bakteppe lanserte Storebrand i går Norges første indeksnære, fossilfrie aksjefond, kalt Storebrand Global Pluss.

Les også: Aksjefond i Skagen og Delphi får nye forvaltere

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Annonse:


Ut av fossil energi, inn med bærekraftige selskaper

Metoden er rett og slett å investere mindre i fossil energi, og mer i fremtidsrettede selskaper i andre sektorer.

Storebrand Global Pluss avstår nemlig fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra fossilt drivstoff, eller selskap med store fossilkilder.

– Vi utelukker veldig mange selskaper når vi tar ut hele olje- og gass-sektoren. I tillegg utelukker vi en rekke selskaper i andre sektorer som slipper ut mye CO2, for eksempel sementselskaper. Disse pengene investerer vi i de mest bærekraftige selskapene. Fondet har omtrent samme risiko og forventet avkastning som verdensindeksen, sier Grefstad.

Fondet skal heller ikke investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra våpen/ krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling og pornografi.

Les også: Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

Mange pensjonskunder har allerede investert

Alle kan kjøpe fondet, som er tilgjengelige både for bedrifter og private sparere. Forvaltningshonoraret er 0,4 prosent per år, og minsteinnskuddet er 100 kroner, opplyser selskapet.

Storebrand har på vegne av sine pensjonskunder allerede investert 1,6 milliarder kroner i fondet.

– Investerer du i dette fondet, er du med å bidra til en mer bærekraftig verden. Vi har utviklet vår metode for bærekraftige investeringer over flere år, og er i dag verdensledende på dette feltet. Så stor tro har vi på dette fondet at vi flytter en andel av pensjonen til 700.000 av våre norske pensjonskunder inn i fondet, sier Grefstad.

Storebrand har solgt dette fondet i Sverige via datterselskapet SPP i ett års tid under navnet SPP Global Plus.

Les også: Dette er fondsbransjens argumenter for å legge ned fond

Har også lansert et fossilfritt fond med norske aksjer

I tillegg til Storebrand Global Pluss, ble også Storebrand Norge Pluss lansert i går.

Dette er, i motsetning til Storebrand Global Pluss, et aktivt forvaltet aksjefond. Fondet skal hovedsakelig investere i aksjer notert på Oslo Børs.

Akkurat som sitt globale søsterfond, utelukkes investeringer i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje– og gassutvinning, samt annen relatert virksomhet.

Fondet har et fast årlig forvaltningshonorar på 1,5 prosent, og blir forvaltet av Alf Inge Gjerde.

Les også: Slik gikk det med 82 av verdens børser i 2016

Les også: Fra i dag blir det enklere å investere bærekraftig

Les også: Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?

Les også: Q-Meieriene innfører ny datomerking på melk